Một giáo sư khảo cổ học khai quật được một món đồ cổ nguy hiểm, vô tình giải thoát một sinh vật có khả năng tiêu diệt với sức mạnh của tiếng thét thấu xương của nó. Hàng loạt những vụ việc lần lượt xảy ra cùng với những tiếng gào thét ghê rợn...
[id]1;http://clip.vn/w/h817|2;http://clip.vn/w/h8FG|3;http://clip.vn/w/h8yZ|4;http://clip.vn/w/h8EE|5;http://clip.vn/w/h8yN|6;http://clip.vn/w/h8yA|7;http://clip.vn/w/h831|8;http://clip.vn/w/h83Y[/id]