Trong một chuyến bay thường xuyên, thí điểm Andrea Schubert gặp một hiện tượng thời tiết bí ẩn. Cô ấy sớm bị ám ảnh bởi câu hỏi của các điều kiện thời tiết không giải thích được. Để có được câu trả lời, Andrea và kế hoạch phi hành đoàn của mình để thực hiện một thí nghiệm cực kỳ nguy hiểm để bay trực tiếp vào bão quái vật nguy hiểm. Nhưng các tế bào bão phát triển đang đạt tới tỷ lệ lớn, đặt tất cả chúng gặp nguy hiểm quan trọng. Liệu ai nhận ra còn sống hay đây sẽ là chuyến bay cuối cùng của họ?...
[id]1;http://clip.vn/w/h1R1|2;http://clip.vn/w/h1RE|3;http://clip.vn/w/h1RP|4;http://clip.vn/w/h1R5|5;http://clip.vn/w/h1Ra|6;http://clip.vn/w/h1Rm[/id]