Dự án HELIOS là cơ sở công nghệ cao được giao nghiên cứu chuyển đổi tia mặt trời thành một nguồn cung cấp năng lượng. Sau nhiều năm nghiên cứu và hàng triệu đô la, bây giờ là thời gian để kiểm tra hệ thống. Tuy nhiên, khi cơ sở không thể kiểm soát số lượng lớn năng lượng đế. Các hạt tích điện bắt đầu tạo ra một cơn lốc lớn từ đó nhanh chóng trở thành các cơn lốc xoáy từ đầu tiên trên trái đất!


[id]1;http://clip.vn/w/hti8|2;http://clip.vn/w/htPb|3;http://clip.vn/w/htPD|4;http://clip.vn/w/htPo|5;http://clip.vn/w/htP_|6;http://clip.vn/w/htP2[/id]