Lái xe cho câu lạc bộ thoát y vũ The Naked Eye, Jake phải lòng cô gái gọi cao cấp Sandy. Sandy bị giết, manh mối duy nhất là cuộc gọi còn lưu lại. Jake bắt đầu cuộc báo thù cho người yêu...
[id]1;http://clip.vn/w/hoY9|2;http://clip.vn/w/hoYI|3;http://clip.vn/w/hoYj|4;http://clip.vn/w/hoYZ|5;http://clip.vn/w/hoYT|6;http://clip.vn/w/hoYd[/id]