thường. Họ cố cảnh báo cho cảnh sát địa phương biết nhưng không ai tin họ. Một ngày nọ , con cá sấu khổng lồ lên bờ và tàn sát hết gia đình đó , sau đó nó bắt đầu tấn công sang những người xung quanh. Mối đe dọa này ngày càng trở nên nguy hiểm.
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=JJXV7_aX6_U|2;http://www.youtube.com/watch?v=mFMmneqJdRI|3;http://www.youtube.com/watch?v=nyx0Ez9W0s4|4;http://www.youtube.com/watch?v=B4w-CX5BC-Q|5;http://www.youtube.com/watch?v=VXtab1TF4Aw|6;http://www.youtube.com/watch?v=b2xYRtcRul8|7;http://www.youtube.com/watch?v=SNF2ZM1L_X0|8;http://www.youtube.com/watch?v=FSPg5q6tayw|9;http://www.youtube.com/watch?v=_MJ44KlPjVk|10;http://www.youtube.com/watch?v=kMaFsF8VEBQ[/id]