Bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc sản xuất, đã làm say đấm biết bao nhiêu khán giả cả khán giả lớn và nhỏ tuổi. Phim kể về hành trình đi thỉnh kinh của 4 thầy trò Đường Tam Tạng. Trên đường đi thỉnh kinh 4 thầy trò đã trải qua rất nhiều khó khẳn hiểm trở và cuối cùng 4 thầy trò cũng đến được nơi thỉnh kinh. Sau đây mời các bạn đón xem phim.


[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=AmsJULpSRWw|2;http://www.youtube.com/watch?v=AmsJULpSRWw|3;http://www.youtube.com/watch?v=FPFndNNW0A0|4;http://www.youtube.com/watch?v=6WWvLH4MZM8|5;http://www.youtube.com/watch?v=ih26-tt2JOo|6;http://www.youtube.com/watch?v=C26cadEYM3Q|7;http://www.youtube.com/watch?v=mIYvY-pZMGc|8;http://www.youtube.com/watch?v=ceUtBWEurf0|9;http://www.youtube.com/watch?v=J8iWbCDTEUg|10;http://www.youtube.com/watch?v=n0ExsMlEKNk|11;http://www.youtube.com/watch?v=heec-VK1OL0|12;http://www.youtube.com/watch?v=_9xLhG88ulM|13;http://www.youtube.com/watch?v=n0V-GH5Xrm0|14;http://www.youtube.com/watch?v=WJMBp3Esw74|15;http://www.youtube.com/watch?v=jTG_FGrUwqg|16;http://www.youtube.com/watch?v=5eXScNePEwk|17;http://www.youtube.com/watch?v=bQziDFnMOrY|18;http://www.youtube.com/watch?v=xSkbSbBVvYI|19;http://www.youtube.com/watch?v=9UCr9TEpJIo|20;http://www.youtube.com/watch?v=CRArmGcL3ec|21;http://www.youtube.com/watch?v=2rP901rFzY8|22;http://www.youtube.com/watch?v=GwJTHzGogGA|23;http://www.youtube.com/watch?v=h0AeXZGCkWk|24;http://www.youtube.com/watch?v=BYHsO9sypig|25;http://www.youtube.com/watch?v=Sk87IsmgBBs|26;http://www.youtube.com/watch?v=B0QmpOU_vJg|27;http://www.youtube.com/watch?v=JE6E8ngS7Bg|28;http://www.youtube.com/watch?v=fIJl3XLjcb4|29;http://www.youtube.com/watch?v=vlbAtnTHNQg|30;http://www.youtube.com/watch?v=thWe8bJxOQ0|31;http://www.youtube.com/watch?v=WQ5bsykqCng|32;http://www.youtube.com/watch?v=VhhVv3m5ZA4|33;http://www.youtube.com/watch?v=VB4cojbX7nU|34;http://www.youtube.com/watch?v=_8EUk0fn5-0|35;http://www.youtube.com/watch?v=55TFmzJkhQQ|36;http://www.youtube.com/watch?v=9lDXxeULayc|37;http://www.youtube.com/watch?v=HquTaSTZ5UU|38;http://www.youtube.com/watch?v=IxmzACsgNek|39;http://www.youtube.com/watch?v=qyx2hfL3guM|40;http://www.youtube.com/watch?v=IAqEyzlfRCw|41;http://www.youtube.com/watch?v=mCq3JmdiIaE|42;http://www.youtube.com/watch?v=6ODgxVQbKN8|43;http://www.youtube.com/watch?v=dYDTMs4alM4|44;http://www.youtube.com/watch?v=LDHub1EqVjo|45;http://www.youtube.com/watch?v=k8HLYzfPsoY|46;http://www.youtube.com/watch?v=qgXXh_vpULA|47;http://www.youtube.com/watch?v=k_ji8UybpAg|48;http://www.youtube.com/watch?v=jI1_hE7bZzo|49;http://www.youtube.com/watch?v=PSgm7Y6nO7U|50;http://www.youtube.com/watch?v=qFg3o2Qlpr4|51;http://www.youtube.com/watch?v=uXyzgfNvtY0|52;http://www.youtube.com/watch?v=89371GO8b2g|53;http://www.youtube.com/watch?v=Jg066ZTaI8g|54;http://www.youtube.com/watch?v=JBtsnuEZtcM|55;http://www.youtube.com/watch?v=nkJ_985lMSo|56;http://www.youtube.com/watch?v=DmX68bZxoPY|57;http://www.youtube.com/watch?v=zIR5opOwBJ0|58;http://www.youtube.com/watch?v=-u7xbOSOBBY|59;http://www.youtube.com/watch?v=lkhKzFpJfj8|60;http://www.youtube.com/watch?v=2gYLCoz3MhE|61;http://www.youtube.com/watch?v=Sk-NdYjHJLw|62;http://www.youtube.com/watch?v=YKWnO0eXLAE|63;http://www.youtube.com/watch?v=dQKHq4Va2sI|64;http://www.youtube.com/watch?v=eR5rXDWhLB8|65;http://www.youtube.com/watch?v=auhyETGdU0c|66;http://www.youtube.com/watch?v=ZXS4wJglUns|67;http://www.youtube.com/watch?v=fwwncssUwHE|68;http://www.youtube.com/watch?v=1Styi2UKBQU|69;http://www.youtube.com/watch?v=T4DMw3Aasds|70;http://www.youtube.com/watch?v=GkwW9NYSGE0|71;http://www.youtube.com/watch?v=JszWWWFLWCE|72;http://www.youtube.com/watch?v=6BNCJOwu-AA|73;http://www.youtube.com/watch?v=t_Od5NMlqQI|74;http://www.youtube.com/watch?v=mcOk00hX0EQ|75;http://www.youtube.com/watch?v=ld6kEZ-UzkE|76;http://www.youtube.com/watch?v=py9BPsk-1Rw|77;http://www.youtube.com/watch?v=-IFhENCt1rA|78;http://www.youtube.com/watch?v=yBLX4V50_W4|79;http://www.youtube.com/watch?v=pzKgBj0wdQ4|80;http://www.youtube.com/watch?v=JVlGyQ4vWZ4|81;http://www.youtube.com/watch?v=SdjhR2v9vvg|82;http://www.youtube.com/watch?v=gkuGoQEcJ1A|83;http://www.youtube.com/watch?v=GGTEY-Qx4Pw|84;http://www.youtube.com/watch?v=9E84MxOCx-M|85;http://www.youtube.com/watch?v=H_Er0ZT6hDU|86;http://www.youtube.com/watch?v=a3XJQjVWI9g|87;http://www.youtube.com/watch?v=8W4V5wDFfck|88;http://www.youtube.com/watch?v=OQ1MH_OUPTc|89;http://www.youtube.com/watch?v=epHhY-9HfJs|90;http://www.youtube.com/watch?v=8vIfXD17SN0|91;http://www.youtube.com/watch?v=5HSH26hcWC8|92;http://www.youtube.com/watch?v=MPA7qyQSf6o|93;http://www.youtube.com/watch?v=K6-1B-K3Aj4|94;http://www.youtube.com/watch?v=RU53pP5o6uY|95;http://www.youtube.com/watch?v=6_SGmwctdc4|96;http://www.youtube.com/watch?v=OP0oPLyt4dY|97;http://www.youtube.com/watch?v=MAnzTGAFTGc|98;http://www.youtube.com/watch?v=glwWkjvRitw|99;http://www.youtube.com/watch?v=pQnsTRsNBc0|100;http://www.youtube.com/watch?v=V8Z18qAVaWE|101;http://www.youtube.com/watch?v=lWh9Bc024eU|102;http://www.youtube.com/watch?v=irNfLEzuDOw|103;http://www.youtube.com/watch?v=PWh5f29eCCc|104;http://www.youtube.com/watch?v=3_7m9h9h6PU|105;http://www.youtube.com/watch?v=RQJcZ8DasDE|106;http://www.youtube.com/watch?v=jcFGKzw6QFw|107;http://www.youtube.com/watch?v=NBVy_NfHg5Q|108;http://www.youtube.com/watch?v=6q6w1fc080Y|109;http://www.youtube.com/watch?v=o40So1zOUVM|110;http://www.youtube.com/watch?v=hrGpPxtihwY|111;http://www.youtube.com/watch?v=N9yqc4tqQQE|112;http://www.youtube.com/watch?v=BS1ypvD8oAA|113;http://www.youtube.com/watch?v=MYA9BjDzHjA|114;http://www.youtube.com/watch?v=QoJhht7jsxA|115;http://www.youtube.com/watch?v=iVGn59jVREo|116;http://www.youtube.com/watch?v=2gttqLJll_M|117;http://www.youtube.com/watch?v=7GMH0gBrnpc|118;http://www.youtube.com/watch?v=Y1EMeEWhrIc|119;http://www.youtube.com/watch?v=Qa9N_ZOsRCs|120;http://www.youtube.com/watch?v=RD-wfpMpzhg|121;http://www.youtube.com/watch?v=0K2w1BRhdGg|122;http://www.youtube.com/watch?v=C3En1dx6piI|123;http://www.youtube.com/watch?v=Whw0UKI1uvA|124;http://www.youtube.com/watch?v=IG0JoMg6gjM|125;http://www.youtube.com/watch?v=dP22zv_BnbY|126;http://www.youtube.com/watch?v=D0tiFRQs9NY|127;http://www.youtube.com/watch?v=Txrx-VJQrM8|128;http://www.youtube.com/watch?v=q_QqYgbV99g|129;http://www.youtube.com/watch?v=84iLM5e0ePg|130;http://www.youtube.com/watch?v=qdxuFLviI0w|131;http://www.youtube.com/watch?v=q5suTXO4f9I|132;http://www.youtube.com/watch?v=isyhQJGshZo|133;http://www.youtube.com/watch?v=pwW8IzYVG3g|134;http://www.youtube.com/watch?v=nVShr6HoJnA|135;http://www.youtube.com/watch?v=EbNDHNp5o5g|136;http://www.youtube.com/watch?v=Dys8xs-u2DA|137;http://www.youtube.com/watch?v=wLZNXgHzQ_E|138;http://www.youtube.com/watch?v=5MRAhyQPx1E|139;http://www.youtube.com/watch?v=2hDXItX07Uw|140;http://www.youtube.com/watch?v=QZtL9xne4EA|141;http://www.youtube.com/watch?v=oNUtNSe9AuM|142;http://www.youtube.com/watch?v=cLKAnpJCB74|143;http://www.youtube.com/watch?v=KkLrfoK3MR0|144;http://www.youtube.com/watch?v=HAFMwlpEuck[/id]