Bốn cậu trai trẻ học theo "bốn quy tắc vàng" do Yai, người sáng lập ra "hội bồ bịch", hòng tìm được bạn gái. Song cả bốn đều thất bại thảm hại khi áp dụng cho các mục tiêu mà họ đeo đuổi. Chỉ đến khi phát hiện ra sự thật, bốn chàng trai mới tìm ra "chân lý" đích thực và cùng nhau hành động.[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=wI9-LCD6wps|2;http://www.youtube.com/watch?v=RsgUNpahuws|3;http://www.youtube.com/watch?v=FfgrRBKbH1g|4;http://www.youtube.com/watch?v=lQddgrUOIuI|5;http://www.youtube.com/watch?v=uNHR2M7OdYM|6;http://www.youtube.com/watch?v=hWIAv6Jqsk4[/id]