Phim Chào Cô Đại Tiểu Thư - Hello! Miss [15/15 Tập] Vietsub nội dung kể về Soo Ha (Lee Da Hae), chủ của Hwa Ahn Dang đang cố cứu lấy nơi này khỏi vỡ nợ, gặp gỡ Dong Gyu (Lê Ji Hoon) và Chang Min (Ha Suk Jin) hai con trai của một gia đình giàu có trước đây từng có thời gian dài làm việc ở Hwa Ahn Dang. Cùng với con gái của một phụ nữ điên loạn Hwa Ran(Yoon Mi So), họ liên quan đến một câu chuyện tình cảm đầy nguy hiểm...


Lee Soo Ha, 38th granddaughter of the Jae Ahn Lee clan and owner of the clan manor Hwa Ahn Dang, is trying to save the place from going bankrupt. Hwang Dong Gyu, oldest grandson of the president of TOP Group, is trying to buy Hwa Ahn Dang because his grandfather, who was once a servant at the manor, wants to lie in Hwa Ahn Dang’s master suite. Hwang Chan Min, Dong Gyu’s playboy cousin, is his rival in business and love. Enter Seo Hwa Ran, a model who has a secret history with and a secret plan for Hwa Ahn Dang and Chan Min, and Lee Joon Yong, Soo Ha’s half-brother and Chan Min’s friend who can’t forget a girl from Hwa Ahn Dang he knew when he was a kid…
[id]1A;http://www.youtube.com/watch?v=KPR0jxxyUTQ|1B;http://www.youtube.com/watch?v=QrozNDACVc0|1C;http://www.youtube.com/watch?v=_RZ1D3zfEY|1D;http://www.youtube.com/watch?v=dD_6eNGV3VU|1E;http://www.youtube.com/watch?v=Noki9e1P1sM|2A;http://www.youtube.com/watch?v=TPuUz5uNsks|2B;http://www.youtube.com/watch?v=JzSoMs0WRqA|2C;http://www.youtube.com/watch?v=rrH2J6wenV0|2D;http://www.youtube.com/watch?v=LVemDkOpevc|2E;http://www.youtube.com/watch?v=KUYJ4HA-N4k|3A;http://www.youtube.com/watch?v=YekqlRYORuE|3B;http://www.youtube.com/watch?v=nTm1pqv-kIo|3C;http://www.youtube.com/watch?v=dL8EkDJo3ys|3D;http://www.youtube.com/watch?v=VXK2647BPFc|3E;http://www.youtube.com/watch?v=tyMOKgXJ6K8|4A;http://www.youtube.com/watch?v=BCGf3aiW05g|4B;http://www.youtube.com/watch?v=IrYqwhVMNtA|4C;http://www.youtube.com/watch?v=N8SG8aJsBBc|4D;http://www.youtube.com/watch?v=CSHU7YEH2lw|4E;http://www.youtube.com/watch?v=VtUpEMdcVnk|5A;http://www.youtube.com/watch?v=q68z1Va10wA|5B;http://www.youtube.com/watch?v=OpukiEIkzgs|5C;http://www.youtube.com/watch?v=fC_G2l_eyEY|4D;http://www.youtube.com/watch?v=cmAMUg10HX4|5E;http://www.youtube.com/watch?v=DRqnCIY_Ubs|6A;http://www.youtube.com/watch?v=rvBaVlA56qg|6B;http://www.youtube.com/watch?v=pORmt3_Trl8|6C;http://www.youtube.com/watch?v=xKPewZ1C-9Y|6D;http://www.youtube.com/watch?v=Qk0bXh4mdMI|6E;http://www.youtube.com/watch?v=JLq7UFZBqEw[/id]