Black Dynamite đặc vụ CIA nguyện cống hiến hết mình để làm trong sạch khu phố sau khi anh trai mình bị giết bởi một tổ chức mờ ám O'Leary đồng nghiệp cũ của Black Dynamite cố gắng thuyết phục anh trở lại CIA bởi vì họ không muốn anh cố trả thù ...
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=9UtNrrTXtP4|3;http://www.youtube.com/watch?v=_AEh9OOLrI4|4;http://www.youtube.com/watch?v=kHgXEGvHNaI|5;http://www.youtube.com/watch?v=VGB7U5QFtck|6;http://www.youtube.com/watch?v=IVPSg1KAW0U[/id]