Đôi vợ chồng Prae và Pong sống hạnh phúc và mới đón đứa con đầu lòng. Nhưng em bé thường quấy khóc bất thường, khiến Prae và Pong trở nên căng thẳng lo âu. Chỉ tới khi Prae thường trực bên con và phát hiện ra những điều kỳ quái...
[id]1;http://clip.vn/w/hkgF|2;http://clip.vn/w/hkIo|3;http://clip.vn/w/hkIw|4;http://clip.vn/w/hkIu|5;http://clip.vn/w/hkIC|6;http://clip.vn/w/hkIG[/id]