DAMtv
P/s: MV chỉ mang tính chất giải trí, tiếng rằng cười đến cho mọi người, DAMtv không có ý định xúc phạm hoặc gây ảnh hưởng đến bất kỳ cá nhân chủ nghĩa hoặc tổ chức nào ^^
Enjoy everyone!!!!!!!
MV chỉ là hình thức Parody (nhại lại), mong các bạn đừng mang vấn đề kỹ thuật, điện ảnh ra bàn thảo ;))

ĐẠO DIỄN: Huỳnh mập mờ
QUAY PHIM: Nhật Kid
Quản lý trường quay: Hồng Tú
Diễn Viên: Johnny Lee, Ngọc Sơn, Hồng Tú, Huỳnh Lâp Lờ, Thư Lê, Terdeto, Nam Nguyễn, Lê Nhân, Su lùn, Phương Slển, Kaydy Trần...
HẬU KỲ: Hồng Tú, Huỳnh lấp lửng, Nhật Kid
HOÁ TRANG: Thư Lê, Huỳnh lấp lửng
TRANG PHỤC: thái bình
PHOTOGRAPHER: Kaydy Trần, Phương Slển
tương trợ TRƯỜNG QUAY: Lê Nhân, Nam Nguyễn, Su lùn [id]Full;http://www.youtube.com/watch?v=mHyFFO2wERY|[/id]