Cảnh Sát Tương Lai 2 - Future X-cops 2 - 未來警察 - Mei Loi Ging Chaat - Vị Lai Cảnh Sát.
Kidd là một cảnh sát đến từ năm 2080 trong tương lai. ANh cùng vợ mình được giao nhiệm vụ bảo vệ Tiến sĩ Masterson, người được mệnh danh là "Cha đẻ của ngành năng lượng mặt trời" nhờ công phát hiện ra phương pháp thay thế xăng dầu, khí đốt bằng năng lượng mặt trời. Và cũng vì công lao đó mà những tên độc tài dầu khí tìm mọi cách để lấy mạng Tiến sĩ Masterson. Lực lượng đặc biệt của cảnh sát nhận được từ một nguồn tin đáng tin cậy rằng một đội quân người nhân tạo (nửa người, nửa máy), dẫn đầu bởi Kalon & Fiona, đang chuẩn bị đến phục kích Tiến sĩ Masterson ở Hội nghị Trung tâm.
Tập 1;http://www.youtube.com/watch?v=ns9LFhcBMPQ|Tập 2;http://www.youtube.com/watch?v=JkRGoR33iD0|Tập 3;http://www.youtube.com/watch?v=YWCNqo9XWIo|Tập 4;http://www.youtube.com/watch?v=neiugItHDUc|Tập 5;http://www.youtube.com/watch?v=lrTWNGlzcdk|Tập 6;http://www.youtube.com/watch?feature=v=QHpzH1rjHkg|Tập 7;http://www.youtube.com/watch?v=djzOM_yyBL0|Tập 8;http://www.youtube.com/watch?v=GXq-rTiYpJs|Tập 9;http://www.youtube.com/watch?v=HX9VabF6Oic|Tập 10;http://www.youtube.com/watch?v=gF1GONKAymk