Phim nói về cuộc sống về đêm ở Lan Quế Phường, những cám dỗ đầy rẫy trước mắt bạn trẻ và những quan niệm thoáng về tình yêu, tình dục của giới trẻ Hồng Kông ngày nay.
Lan Quế Phường - Lan Kwai Fong 2011 http://www.youtube.com/watch?v=JUe6njWrTB4