Ngày Tử Chiến - 2011 War Games: At The End Of The Day - 2011

Sau một cuộc phiêu lưu tìm kiếm, nhóm bạn trẻ đột nhập vào một công viên quốc gia để chơi Softair. Tuy nhiên, sau khi phát hiện một tòa nhà chứa đầy những bí mật đen tối, họ bị săn bắt lấy từng người một, người cư ngụ bí ẩn của tòa nhà: ba cựu binh sĩ có ý định giữ cho chúng không nói với bất cứ ai. Trò chơi chiến tranh của họ trở thành hiện thực, nơi họ sẽ bị buộc phải chiến đấu cho sự sống còn của họ.

1;http://www.youtube.com/watch?v=py9224oTSCU|2;http://www.youtube.com/watch?v=MgNJ57XO_18|3;http://www.youtube.com/watch?v=0zmxxONYFIc|4;http://www.youtube.com/watch?v=tY5Bxb8S_ng|5;http://www.youtube.com/watch?v=aMDoQKIbDxE|6;http://www.youtube.com/watch?v=Cx7klmMFbxI|7;http://www.youtube.com/watch?v=c89noJ6CTQk