Nụ Hôn Của Tử Thần | Vares The Kiss Of Evil | 2011
Nụ Hôn Của Tử Thần - Vares The Kiss Of Evil - 2011
Xác một sinh viên đại học trẻ tuổi được tìm thấy do bị đâm chết, và cuộc sống riêng tư thám tử Vares trở nên thú vị khi gia đình cô gái yêu cầu anh ta điều tra vụ án
1;http://www.youtube.com/watch?v=uR995f1f3-I|2;http://www.youtube.com/watch?v=YY_RD--76O0|3;http://www.youtube.com/watch?v=ZD6pUcINDdk|4;http://www.youtube.com/watch?v=hk0qpt4i1ss|5;http://www.youtube.com/watch?v=tXFx2FI0AH8|6;http://www.youtube.com/watch?v=0F8hKP8-W9Y|7;http://www.youtube.com/watch?v=VAAgV1P3tKI|8;http://www.youtube.com/watch?v=oOkvuiigK9o