Thánh Tinh (Tình thánh) - Châu Tinh Trì
Diễn viên: Châu Tinh Trì, Vương Quân
Quốc Gia : Hồng Kông
Thời Lượng: Full
Phim hài Châu Tinh Trì
Phim hài Châu Tinh Trì


[id]Full;http://www.youtube.com/watch?v=qyXOclMafbQ|[/id]