Phim Hài | Châu Tinh Trì | Trạng Sư Xảo Quyệt
Thể loại: Phim Hài
Diễn viên: Châu Tinh Trì
Đạo diễn: Châu Tinh
Năm PH: 2000
Quốc gia: Hồng Kông
Phim Hài Châu Tinh Trì
Phim Hài Châu Tinh Trì


[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=xv1qrYm3NwE&list=PLEBAC477FA88E6B08|2;http://www.youtube.com/watch?v=jfdpKAlwaR0&list=PLEBAC477FA88E6B08|3;http://www.youtube.com/watch?v=mxPgbafXUvs&list=PLEBAC477FA88E6B08|4;http://www.youtube.com/watch?v=yX3X7Q5h8LQ&list=PLEBAC477FA88E6B08|[/id]