Tây Du Ký | Phim Hài | Châu Tinh Trì
Phần 1 : Nguyệt Quang Bảo Hợp

Thể loại: Phim Hài
Diễn viên: Châu Tinh Trì
Đạo diễn: Đang Cập Nhật
Năm PH: 1991

Phim Hài Châu tinh Trì
Phim Hài Châu tinh Trì[id]Tập 1 ;http://www.youtube.com/watch?v=qyG-5efcl5A|2;http://www.youtube.com/watch?v=tYyxLHlJ-cc&list=PL084260F60573D2CD|3;http://www.youtube.com/watch?v=YhGthH4EHbw&list=PL084260F60573D2CD|4;http://www.youtube.com/watch?v=ZVsISxI3Nw4&list=PL084260F60573D2CD|5;http://www.youtube.com/watch?v=rQm-FDCtArI&list=PL084260F60573D2CD|6;http://www.youtube.com/watch?v=_M6BJyeF_M4&list=PL084260F60573D2CD|7;http://www.youtube.com/watch?v=ogaApDowY04&list=PL084260F60573D2CD|8;http://www.youtube.com/watch?v=UDWY_gvvAuI&list=PL084260F60573D2CD|[/id]