Tuyệt đỉnh Kung-fu | Châu Tinh Trì | Thuyết Minh
Thể loại: Phim Hài | Võ thuật
Diễn viên: Châu Tinh Trì
Đạo diễn: Châu Tinh Trì trong vai tinh, nguyên hoa vai ông chủ, nguyên thu vai bà chủ
Chỉ đạo võ thuật: Hồng Kim Bảo
Năm PH: 
Tuyệt đỉnh Kungfu
Tuyệt đỉnh Kung-fu | Châu Tinh Trì
Tuyệt đỉnh Kungfu là tên một bộ phim võ thuật Hồng Kông được sản xuất năm 2004. Phim kể về cuộc đời của tinh một đứa trể bất tài vô dụng nhưng sau đó đã học được võ công thượng thừa của Thiếu Lâm tự là Như Lai Thần Chưởng....


[id]Full;http://www.youtube.com/watch?v=g_9Lx1fuZsA|[/id]