Cặp Đôi Trinh Thám | Conspirators 2013 | Phim Xã Hội Đen
Thể loại: Phim Xã Hội Đen
Diễn viên: Quách Phú Thành, Trương Gia Huy, Giang Nhất Yến, Lí Thần Hạo, Trần Quan Thái.
Đạo diễn: Oxide Pang
Năm PH: 2013

phim xã hội đen
phim xã hội đen[id]Full;http://www.youtube.com/watch?v=MYkwDjEZxMw|Full;https://picasaweb.google.com/115495822523065528496/Bodoitrinhtham?authkey=Gv1sRgCPPOofOc57ivBw#5875560890294230930|[/id]