Tân Bao Thanh Thiên | Bích Huyết Đan Tâm
Sản xuất: Trung Quốc
Thể loại: Dã sử - cổ trang
Năm sản xuất: 2013
Đạo diễn: Đường Hạo, Đào Đông Hân
Diễn viên: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên, Vương Sa Sa
Bích Huyết Đan Tâm | Tân Bao Thanh Thiên
Phim VTV 3

Bộ ba diễn viên gạo cội Kim Siêu Quần, Phạm Hồng Hiên và Hà Gia Kính đã tái ngộ trong phiên bản hoành tráng nhất từ trước đến nay của series “Bao Thanh Thiên” huyền thoại. 16 năm trước, bộ ba Kim Siêu Quần, Phạm Hồng Hiên, Hà Gia Kính chủ diễn Bao Thanh Thiên đã trở thành kinh điển. Ba nhân vật Bao Chửng, Công Tôn Sách và Triển Chiêu đã đi sâu vào lòng người, dẫn đến sự phát triển của “cơn sốt Bao Thanh Thiên”, và “cơn sốt phim điều tra vụ án”, trong đó Kim Siêu Quần đã diễn qua nhiều bản phim Bao Thanh thiên các loại hơn 600 tập phim.

[id]full;anc.yl/D193C4E80DB246AE|1;phimsoc.y/Ybks3PewcuI|2;phimsoc.y/9OQXcsCMANw|3;phimsoc.y/BtNLEHw7-MM|4;phimsoc.y/_ixUeApUi1U|5;phimsoc.y/Kmy03nqRskg|6;phimsoc.y/yv0KI1gdaBw|7;phimsoc.y/Dh5AYHmHxU0|8;phimsoc.y/8W-CNu1SH9I|9;phimsoc.y/3dtRif3WbHM|10;phimsoc.y/UWL1u7ovVKo|11;phimsoc.y/RS2WBcw5R-A|12;phimsoc.y/-RzBoeMAk5c|13;phimsoc.y/Yu7tHqcn__w|14;phimsoc.y/XkZCslbIj0E|15;phimsoc.y/1e_JZkJkvs0|16;phimsoc.y/ungWxNEGG4g|17;phimsoc.y/NEblVX_yLX4|18;phimsoc.y/dONtylou36M|19;phimsoc.y/MYDJ9S4bSPg|20;phimsoc.y/V8bHah1q5xo|21;phimsoc.y/tKhTKqhqw00|22;phimsoc.y/HcWNl5LjZjc|23;phimsoc.y/FkOeWSZahW8|24;phimsoc.y/fbc0of0xfE0|25;phimsoc.y/I_5nUIb5b_4|26;phimsoc.y/J0YefAzfUc4|27;phimsoc.y/RA8bnVUlhYs|28;phimsoc.y/uTLzKewIHEA|29;phimsoc.y/IGCJoPR89gE|30;phimsoc.y/9e1d158YtIo|31;phimsoc.y/GgFS9Xn3tbs|32;phimsoc.y/SlOC2BOV1oI|33;phimsoc.y/xrvOWhwBS1k|34;phimsoc.y/YLMVeWMBwuk|35;phimsoc.y/tO0_DuiOgCw|36;phimsoc.y/3ZKtuRy7ACM|37;phimsoc.y/fWGYcDU__Fw|38;phimsoc.y/9kyNNS1aSY4|39;phimsoc.y/RbTc5SSx7t4|40-End;phimsoc.y/gkSK_MR241Q|[/id]