Nhật Ký Ma Cà Rồng 1 - 2 - 3 - 4
Tuyển Tập Phim Nhật Ký Ma Cà Rồng - The Vampire Diaries - Season 1, 2, 3, 4 
Tên phim: Tuyển Tập Phim Nhật Ký Ma Cà Rồng - The Vampire Diaries - Season 1, 2, 3, 4
Đạo diễn: Đang Cập Nhật
Diễn viên: Nina Dobrev, Paul Wesley, Ian Somerhalder
Thể loại: Truyền Hình,Viễn Tưởng, Kinh Dị - Ma, Phiêu Lưu
Sản xuất: Warner Bros.Television, Alloy Entertainment, Bonanza Productions
Quốc gia: Mỹ - Châu Âu
nhật ký ma cà rồng 1,2,3,4
nhật ký ma cà rồng 1,2,3,4

[id]Phần 1;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-1-/IWZ96ODO.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-1-/IWZ96ODZ.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-1-/IWZ96ODU.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-1-/IWZ96OD6.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-1-/IWZ96OD7.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-1-/IWZ96OD8.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-1-/IWZ96OD9.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-1-/IWZ96ODA.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-1-/IWZ96ODB.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-1-/IWZ96ODC.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-1-/IWZ96ODD.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-1-/IWZ96ODE.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-1-/IWZ96ODF.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-1-/IWZ96OEI.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-1-Tap-15/IWZ96OEW.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-1-Tap-16/IWZ96OEO.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-1-Tap-17/IWZ96OEU.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-1-Tap-18/IWZ96OEZ.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-1-Tap-19/IWZ96OEC.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-1-Tap-20/IWZ96OEB.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-1-Tap-21/IWZ96OFW.html|22-end;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-1-Tap-22-End/IWZ96OFF.html|Phần 2;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-2-/IWZ96UWI.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-2-/IWZ96UWW.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-2-/IWZ96UWZ.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-2-/IWZ96UW6.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-2-/IWZ96UW7.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-2-/IWZ96UW8.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-2-/IWZ96UW9.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-2-/IWZ96UWA.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-2-/IWZ96UWB.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-2-/IWZ96UWC.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-2-/IWZ96UWD.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-2-/IWZ96UO0.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-2-/IWZ96UWE.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-2-/IWZ96UOI.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-2-Tap-15/IWZ96UOW.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-2-Tap-16/IWZ96UOZ.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-2-Tap-17/IWZ96UO6.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-2-Tap-18/IWZ96UO7.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-2-Tap-19/IWZ96UO8.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-2-Tap-20/IWZ96UOA.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-2-Tap-21/IWZ96UOE.html|22-end;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-2-Tap-22-End/IWZ96UOF.html|Phần 3;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-3-/IWZ96U70.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-3-/IWZ96U7I.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-3-/IWZ96U7W.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-3-/IWZ96U7O.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-3-/IWZ96U7U.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-3-/IWZ96U7Z.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-3-/IWZ96U76.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-3-/IWZ96U77.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-3-/IWZ96U78.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-3-/IWZ96U79.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-3-/IWZ96U7A.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-3-/IWZ96U7B.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-3-/IWZ96U7C.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries---Season-3-/IWZ96U7D.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-3-Tap-15/IWZ96U7E.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-3-Tap-16/IWZ96U7F.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-3-Tap-17/IWZ96U80.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-3-Tap-18/IWZ96U8I.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-3-Tap-19/IWZ9667I.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-3-Tap-20/IWZ968WU.html;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-3-Tap-21/IWZ969EB.html|22-end;http://tv.zing.vn/video/The-Vampire-Diaries-Season-3-Tap-22-End/IWZ96BEF.html|[/id]