phim bộ hay
phim bộ hay
Tên Phim: Đại Thái Giám | The Confidant Full HD
Giám đốc/Đạo diễn: La Vĩnh Hiền
Diễn viên: Lê Diệu Tường, Mễ Tuyết, Thiệu Mỹ Kỳ, Huỳnh...
Quốc gia: Hồng Kông
Năm phát hành: 2012
Thể loại: Phim Hài Hước, Tình Cảm, Tâm Lý
Thời lượng: 40 Tập
Đánh giá: Phim Bộ Hay

Thông Tin Phim Đại Thái Giám - The Confidant 2012: Lý Liên Anh nhập cung và trở thành người hầu cẩn bên cạnh Ý Quý phi, Ý Quý phi sinh hạ thái tử nhưng Hàm Phong sợ bà là đại hoạ, âm mưu muốn giết bà, may mắn Lý Liên Anh biết được và giúp Ý Quý phi diễn kịch trước mặt hoàng đế mà thoát tội chết, từ đó là kẻ tín cẩn của Ý Quý phi.Hàm Phong chết, Đồng Trị nối ngôi, Ý Quý phi trở thành Tây thái hậu, thuỵ hiệu Từ Hy, Hoàng hậu của Hàm Phong trở thành Đông thái hậu, thuỵ hiệu Từ An. Có công với Từ Hy, nên Lý Liên Anh dễ dàng thay thế An Đức Hải trở thành thân tín số 1 của bà…

[id]F1;http://www.youtube.com/watch?v=TnqRkyLX8i4|F2;http://www.youtube.com/watch?v=CL_irJM2oWU|F3;http://www.youtube.com/watch?v=dH4DxS6V_bo|F4;http://www.youtube.com/watch?v=m643VNKK-x0|F5;http://www.youtube.com/watch?v=w951mND8h3s|F;http://www.youtube.com/watch?v=93L8bhgBW6E|F7;http://www.youtube.com/watch?v=4SvnT3AQh3o|F8;http://www.youtube.com/watch?v=Qzta3zSp96Y|F9;http://www.youtube.com/watch?v=e_jcQoeyo-c|F10;http://www.youtube.com/watch?v=96k4EB6sM_I|F11;http://www.youtube.com/watch?v=-AB1YyHr7rk|F12;http://www.youtube.com/watch?v=TVilZlvvycg|F13;http://www.youtube.com/watch?v=ggdVoW6ZNk0|F14;http://www.youtube.com/watch?v=NBmAIZA4Tk4|F15;http://www.youtube.com/watch?v=SwyPX0JRpD8|F16;http://www.youtube.com/watch?v=bjxGj70_QVg|F17;http://www.youtube.com/watch?v=PLXLhfRvdxs|F18;http://www.youtube.com/watch?v=4dSywiqaSro|F19;http://www.youtube.com/watch?v=tTT3aUFaSZs|F20;http://www.youtube.com/watch?v=mdZoZ-HNVDw|F21;http://www.youtube.com/watch?v=P8PP6cfDF2A|F22;http://www.youtube.com/watch?v=lfmEZwNpsQk|F23;http://www.youtube.com/watch?v=yAWvcYqD_ok|F24;http://www.youtube.com/watch?v=02ydFkE2sfU|F25;http://www.youtube.com/watch?v=KqWeAn7lxeQ|F26;http://www.youtube.com/watch?v=caG6oa6CvuA|F27;http://www.youtube.com/watch?v=M69f-iZn_80|F28;http://www.youtube.com/watch?v=M2plsA6kJJw|F29;http://www.youtube.com/watch?v=lMobkCZj3MY|F30-31;http://www.youtube.com/watch?v=kOOwvbIoor8|F32-33-End;http://www.youtube.com/watch?v=bUkI2GuWPcw|F1-F2;anc.you/watch?v=ZXTxYkt-D0c|F3;anc.you/watch?v=s9A8cq6oaAA|F4;anc.you/watch?v=aDABbAZU9yE|F5;anc.you/watch?v=byJgjRZ_Piw|F6;anc.you/watch?v=IQ0jjd42kIg|F7;anc.you/watch?v=UL8oJP1_Nzg|F8;anc.you/watch?v=5wnTLhvVi3o|F9;anc.you/watch?v=txLyRgSEkoE|F10;anc.you/watch?v=XBU1NiRSWz0|F11;anc.you/watch?v=kfM_ExbxBac|F12;anc.you/watch?v=mBz9fGfn2MM|F13;anc.you/watch?v=ajvJcsQ9ENk|F14;anc.you/watch?v=tDOoBWeYhxg|F15;anc.you/watch?v=BcrxVFf6Dto|F16;anc.you/watch?v=9_dhylUoYMI|F17;anc.you/watch?v=qUkWt6YDwEs|F18;anc.you/watch?v=p2PaX7c-Cro|F19;anc.you/watch?v=iIn72e7e5Oc|F20;anc.you/watch?v=7hOcjuj6Bxc|F21;anc.you/watch?v=GtxOMeiZr3A|F22;anc.you/watch?v=2mCKMD0mPyQ|F23;anc.you/watch?v=kUnov0yfENQ|F24;anc.you/watch?v=BH2CflfP9fU|F25;anc.you/watch?v=9gF43oAdG3E|F26;anc.you/watch?v=s1rl1lHdUME|F27;anc.you/watch?v=dl_D6s9JVUw|F28;anc.you/watch?v=tSc03BcZiZQ|F29;anc.you/watch?v=w6Njpq08vk0|F30-F31;anc.you/watch?v=zOpg8J1t7Sk|F32-F33-End;anc.you/watch?v=1eBmqSjfg-M|F1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ThLkvb_H4KTSF1tYqu6Rh9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rqM4Vj8VUHVU4CgVO-jiL9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ebV8IZbGS1h_rArXw6zOb9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1fCYd4BqnhBMhpdiaHmbUdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/U3Rtix5sP131aq5ptqOOtNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6J21PJVphoyOVA_8bXr4i9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nP-C87HeAHH_-C_E0gKJm9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cBC0pPV83GVMLr8bbeCkU9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/n6hQbYe2I44j9WHz9qMYs9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/R4cD_GM5R70PahVD3ZVgt9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0_N75kL1aR1na6VQH2qhKtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IZbcMubkPW49NnUPcIi_S9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eezMJZwmqWOwFc40DbJgjdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nWPy93_f5rqomIQBtcjj6tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/s2vzoxzRGIriFlOPWLbFEtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bcJbway6g2cezD1t3WNw4tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/D7KxCrsXAyVqqh_Gzcs8FdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Z1n2cpHX4AloLjr3Lqz6rtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eaOzKCzPBXSFXL5lsgv-htMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5yn8_wvSYeWrSyazAqmQpNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zKffVMj9DUtJ1If5UkVPLNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3l2v1UuJYPkkMbtMmuPU1dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WsnYYuZutH2eUdT8jcGSzNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vwYSnJJ6GGWR53iLFcUHhdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IjvqxnWNUCsBPRc_um86mtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Bb6rpbssePTxHBZK8jGCz9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6bhTBrJK7k-qigPXQSFxKtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jdcDBA9mE_ELcbfnRbhPQ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Vs2Md6UvC6sc9ugo_vlTmdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dU0iS_ES6LR0yPzhwaR1FtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dF0SnERWHI5WEuDWZWUCKtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oQw3_9dWRHNQKMD2BZPkE9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F33-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ikH_lb3-DGkkUEzkbyrug9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|[/id]