Bụi Đời Today TV
Bụi Đời Today TV
Tên Phim: Bụi Đời - Today TV
Giám đốc/Đạo diễn: Nguyễn Thanh Hải
Diễn viên: Hà Trí Quang, Lê Bê La, Thân Thuý Hà...
Quốc gia: Việt Nam
Năm phát hành: 2013
Thể loại: Phim tình cảm, Phim Truyền hình (VTC7)
Thời lượng: 40 Tập
Đánh giá: Hay và ý nghĩa

Thông Tin Phim: Bụi Đời chiếu trên Today TV là câu chuyện về cuộc đời của cô gái tên Út May. Bất hạnh đến với Út May khi còn rất nhỏ, 3 tuổi bị lạc mất gia đình sau đó bị rơi vào động mại dâm biên giới Campuchia. Sau đó được chàng trai lưng gù tên Lạc Đà cứu thoát sau khi tiếp vị khách đầu tiên, hai người họ phải vát vả chạy trốn khỏi đám ma cô. Cả hai may mắn được ông lão gác rừng cứu thoát nhưng may mắn đó không kéo dài được lâu khi hai năm sau họ bị phát hiện và phái tiếp tục chạy trốn. Phim Bụi Đời tiếp nối quãng thời gian họ phải chịu cực khổ ở đất thành thị không người thân.[id]1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bclpbmVfyo5L0hPZbpLYe0JuVVWQ8Ms4TORhCHw70pc?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9k29QaqTGvf26KvLznt4C0JuVVWQ8Ms4TORhCHw70pc?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/326hE1ThQpKZV9fmDofE8kJuVVWQ8Ms4TORhCHw70pc?feat=directlink|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8_pktZN9XUIZVBJEZOzh0EJuVVWQ8Ms4TORhCHw70pc?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FOvbe0Wyu5exdtC5AiWPbUJuVVWQ8Ms4TORhCHw70pc?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/lLu_XsVz9o4TFae9tT5vHkJuVVWQ8Ms4TORhCHw70pc?feat=directlink|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/komvswype8NCNkAnUHik-XTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-yQqJ0gTKAZFaVkhE6FRc3TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JgEK_kkhAhHvzvcynpas7XTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JqTiRKhcRnkSpD0vLC_Y6XTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VdX3EiUASSEnzTJZKRWXM3TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6wsJSAzRCfdWx4fryW-EBHTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DwoHuPrRpZxO3uOSUxtPzHTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6QOQpwQAZTBN6BhSk2FZUXTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Sut74po_A84nojEfIQY5YnTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/lMba816tZMaGMilhkZj-0HTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SOQzntnJtMmxL-VTJAQ4BHTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4sLhNutFBctOmjz1MYoqLnTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/UdXB1nyDZuWipwVe7_XxSXTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0EZpKiacFM75NVn_YMWQ6HTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3xCnPIG3i0EBd1M_KS31w3TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5CnbhZVOPyi8FZl2ELwxv3TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LT9kctO0FpJCihhT7WxUCnTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink|7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DlQ7J-XgGdzQdCkh5Ut4f3TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ne3JPqCJ7m9do4vyCWEo63TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/l6MpgErsqk0kUh3vhA1vtHTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/X_8_w77Lh2-CzDmgwbt-EXTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TP0wkVruJIn9_uvOZ4HMTHTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rmR1ihKnZ02olwwNOuslUnTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink|8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KvaZ7lwq8vJ8vEnnjZN-b3TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mDnkQDhsCzWfnjfDn-lvgHTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pu8_ujxiM6fDYPRTern_jHTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink|9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/j2e7Ahp3DKQdXO72kayXC3TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kvt9bOgwXRatHJabqK8q4XTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/P7UtmwwzFSgNjZcK_OlbTnTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LbS_usTZ4j4sWH7OQBllJHTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/h_1pLJ4u1TjczXXGIZ8apnTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/P4XMgkoZrTPkawGDiEICU3TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zxV1Xe64FvRkSPWhCMlvb3TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/z_h1VGo7JX42nDflwTpW23TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4NhcFrAKAJyqEKIwQ36qM3TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ElLZat03AbBj21yojTrIfXTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8W-Sv2qpPFRb03TncPbpEXTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/go9No4zcKbsMbggeKP3xXHTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink|11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ssNDzx4k4th2pedzb_yC83TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0cvfMISV6c37h8fdyWxtZXTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/B0YY-IHOLbZonOvgZDGSnnTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlinkhttps://picasaweb.google.com/lh/photo/k3qpftrj6UcE8wuIdJDT93TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OU5e7xHw0wrXbwerXGANd3TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9JenxHn_GByd_Mw-ADrDfnTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink|12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wpPfOURVDotZJlawbMmVqnTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/w9OB64rBqEj-f4-Yin8ixXTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LysGS71sa9ERHAO__QPKdnTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2hmTh_kfKE7ykaJZm1waP3TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ji5Vujo32flRV8p6YB-trHTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ulXwB-hWDICQZ8T4eshY0HTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/--PSE5_7IuNf9Tk0mpi3d3TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kc731VtBhC3XcuftGqcLOnTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ow5mkt8LtoSe_RqrhBV0THTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/amNvaxqvR16tFpPCAuaEQHTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/o07mz962C1Dp-yK53BYAhHTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qjc1bRDkoxc_C8bkLx9qenTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DJwXPXrKfjUQT_5dAWugZHTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/75s_uxyY4512l3PleX2f13TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ny3DzDp4DiU2mB9vi0BEa3TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/UqImU6SUSo6vrWW8e_RquXTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eOrl2ByO8i7T-mrMeAEwg3TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BP3Gp0q_oBOUUmUxuJ3t4nTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink|15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Gfjdk6gOpy4KUUnx-iTwmXTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/voERseJRPahV4fCDyqSGYXTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rMsDEnSR9Vc9Uu_YfNUv1HTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0h8KvB4-QnVo3
style="font-family: monospace; white-space: pre-wrap;">hPp3khU-3TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2h4wDTSCVEkmBBpzdqZ19XTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Flw1yYCL6sgqL_Afc0ZYKnTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink|16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/i3bs1iYjTriDFm0deqg2a3TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/T69cyPcDQTRCTHblGoDQYXTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/K1NIsUAWMEaaSb6SUWRZ93TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/n7bqnh3gYgS8yIfIgWlnhHTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/aVuq_BCr8VLTiRdpetD_F3TDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/sGNW62W1tpnOyCvuEHlmkXTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/k1qb_DuFOYcWwY4pcHu9ytMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/p0J6z8IysGmEF_OSLx16wtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AJfAL3_b6a5EMVnJaNQWW9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LyK4EWB_REFj-bZOW_J9pdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8UkgFPRhzCJ_lMvfVl3zhtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlinkl;https://picasaweb.google.com/lh/photo/sqdYtBOm9Ok2gme6TltIytMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-aG_GHBGaT9kJn0QeikyKXTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ICEnu9hzPc9v4xz2IKNBiHTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3Pj2Dn2Z6s8vxSCfHjTpRnTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0K_YTBJMl9l-rWHUuI7rNHTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/loGSqmqvNmN3i6ZpHJ4L8nTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MtAFfpYxU1ZYMt5L3yw2hXTDlNb_h9m4qz2b0QdGyK8?feat=directlink|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FN8SnR00h7W95oOj_rggzNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zBy05FmVfvGsco-mrlDPO9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RD3q-RpkQl4BF_VKmkyLXtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9W32Qy2091R92cqrmTUPK9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QNk65vgYERVZ8qaNZxwDWNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/v8Os16UAkOQY4mz6DgInntMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink0|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/J0usiG9_x4A0k_2v2Vw0ANMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uT_f5tzKrO3ZrBLVC54rGNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/55BKdA0IT292zv0x7QIN0dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MVNc_E_8FozgrFGDrK2OF9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Zp1cvKB89ZN9KinEL5_qfNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/27079Y8zQmpne4FgQGng2NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vmf1upg2jvBDfCdgwIoOM9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5qK-p8v4BCMMRUfAzLnJv9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mNAI06tLOb4f_FOA107rZNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/41Bi29sm8C2dRavhdtKdIdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1d9L569I6jGtHipmcZ0339MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6HaU82UiJCEr5jWWSb-0qNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Xm-wugXMQdyGdQghd8OVQ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Mljsobs_Hp_Fo7zKnDyW8NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dn30LUuA5Z4E8D5yqMh3EtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GQQQ0AS6dY1rn-MjecEXQdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1Qzy3nUtjFbDrzKCeEdJNNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/moWOvUJfRtZz5-t7NxuPYNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/aTcmjQNIwPrtcjBdKUMq49MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uZEl5_--Iq1NcLO3UYDQVdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7z0ZID2o9ePdAC2BYm0eB9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zOSjvN8SLxjO9aoDWrO13dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9ugpzQAOks_TNO3yAVS6nNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IaSF_-gVMQkhCyhYSB2bH9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/V_Lq4dR4kR4v6Ny5F3tQ_dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/aAZ_OXH4EX4E9-p1iGusgdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kj3fWG8f3_SHVeVtcZwIB9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/R-9Ps2UeHHeDjnr4-dqtB9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HigGAdbvuBI88I04rIDajtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PAD33vfZofwlUXAH6Bqez9|33;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7WqPhTbt7cc32hEyg5Ayed|34;https://picasaweb.google.com/lh/photo/J1i9h1akzV3lwoEQUrdASt|35;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zpZMtFudzKXcFVIHWwplCd|36;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6vY-etRSEbIFsgOCreVaMt|37;https://picasaweb.google.com/lh/photo/lQscLmhjTQOINK3MPfYIid|38;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WBZzy-yU0ZQ1tAvilG4mT9|39;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0QrwWFcpHOeKK_6H0cRBDN|40-Eng;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TDfcwd1_HoYWdXYyD4q469[/id]