phim hài hồi đáo tam quốc
Tên Phim: Hồi Đáo Tam Quốc | Three Kingdoms RPG
Giám đốc/Đạo diễn: Lưu Gia Hào
Diễn viên: Lâm Phong - Gia Cát Lượng, Dương Di - Sang Nhu, Mã Quốc Minh - Tư Mã Tín, Trần Mẫn Chi - Tiểu Kiều, Ngao Gia Niên - Tôn Quyền, Lương Gia Kỳ - Hoàng Nguyệt Anh, Trần Triển Bằng - Châu Du
Lý Thành Xương
Quốc gia: Trung Quốc
Năm phát hành: 2011
Thể loại: Hài Hước
Thời lượng: 30 Tập
Đánh giá ; Khá hay, hài và vui nhộn, Được lồng tiếng bởi nhóm chuyên lồng tiếng phim châu tinh trì.

Thông Tin Phim: Hồi đáo tam quốc
Lâm Phong vào vai Gia Cát Lượng.
- Mã Quốc Minh vào vai người du hành ngược thời gian. Là 1 thanh niên chơi bời lêu lổng, chẳng may bị xuyên không (không phải võng du) và bị đưa về thế giới Tam quốc. Tại đây Mã Quốc Minh gặp thần tượng là Gia Cát Lượng. Nhờ Gia cát Lượng và các nhân vật kinh điển khác trong thế giới Tam quốc mà Mã Quốc Minh đã học được cách đối đãi với người khác. Ban đầu, Mã Quốc Minh không thích tính cách Dương Di nhưng sao đó anh đã bị cuốn hút...

[id]Full-[24 Files];anc.yl/7X6ljIOWt1edLCqMw0VX8D_votubv9ws|Tap1;http://www.youtube.com/watch?v=9TVEvxEWfiI|Tap2;http://www.youtube.com/watch?v=LCdV3lyWdRA|Tap3;http://www.youtube.com/watch?v=JKn-ACYyC3s|Tap4;http://www.youtube.com/watch?v=iVu12HOeDlY|Tạp5;http://www.youtube.com/watch?v=XPuMPC_ZkOk|Tap6;http://www.youtube.com/watch?v=1Q6CkYX8TWI|Tap7;http://www.youtube.com/watch?v=Qgzgu4KI1Uw|Tap8;http://www.youtube.com/watch?v=41SKV1QOpw4|Tap9;http://www.youtube.com/watch?v=d5jPXTNwwJk|Tap10;http://www.youtube.com/watch?v=EhYgNnUwifo|Tap11;http://www.youtube.com/watch?v=hoFgpd4dIU4|Tap12;http://www.youtube.com/watch?v=ir2n14txmD0|Tap13;http://www.youtube.com/watch?v=ks8PLgx_BnI|Tap14;http://www.youtube.com/watch?v=YX__YNKd1HQ|Tap15;http://www.youtube.com/watch?v=Obt0rjljtvE|Tap16;http://www.youtube.com/watch?v=2rjdqmBcy9c|Tap17;http://www.youtube.com/watch?v=925KDP3wrx0|Tap18;http://www.youtube.com/watch?v=9mOnV1VlQN8|Tap19;http://www.youtube.com/watch?v=aNU96egcEbk|Tap20;http://www.youtube.com/watch?v=EIN1iaH1PMU|Tap21;http://www.youtube.com/watch?v=r0nghBVxG3c|Tap22;http://www.youtube.com/watch?v=vdxi2_LD7AM|Tap23;http://www.youtube.com/watch?v=VpPGljVN318|Tap24-25[END];http://www.youtube.com/watch?v=MmZCdxJUslI|Tap1;anc.you/watch?v=Kom6itVvnB0|Tap2;anc.you/watch?v=e27BDjg4bLg|Tap3;anc.you/watch?v=nygeXhrvss0|Tap4;anc.you/watch?v=6XHyOv-SatI|Tap5;anc.you/watch?v=1WtxFe_05Ac|Tap6;anc.you/watch?v=zmJhsmGbFuY|Tap7;anc.you/watch?v=QZzrZ9Bi8Fw|Tap8;anc.you/watch?v=vtjQXu9eosE|Tap9;anc.you/watch?v=noJVtonreHM|Tap10;anc.you/watch?v=fRjMaNjqs78|Tap11;anc.you/watch?v=ejVA6ovfXsg|Tap12;anc.you/watch?v=kXJVRI91Po4|Tap13;anc.you/watch?v=rvvtD4J-LB4|Tap14;anc.you/watch?v=h6zaFqckbOQ|Tap15;anc.you/watch?v=u9U_89AeVrc|Tap16;anc.you/watch?v=0xIyxfW2Psc|Tap17;anc.you/watch?v=09B1V-Jmxx0|Tap18;anc.you/watch?v=W5Ch47kAn48|Tap19;anc.you/watch?v=tB-SLRDBmFA|Tap20;anc.you/watch?v=Ssne257u5DQ|Tap21;anc.you/watch?v=JZdD_tpgEz0|Tap22;anc.you/watch?v=s9R_DLIqBbs|Tap23;anc.you/watch?v=qaZgAvgt07A|Tap24-25-END;anc.you/watch?v=co1gE2pzuQM|Full-1;http://phimvang.org/xem-phim/hoi-dao-tam-quoc-three-kingdoms-rpg-2012/10201208.html|Full-2;http://phimvang.org/xem-phim/hoi-dao-tam-quoc-three-kingdoms-rpg-2012/tap-1a-sv6/10201208.html|Full-3;http://phimvang.org/xem-phim/hoi-dao-tam-quoc-three-kingdoms-rpg-2012/tap-1a-sv7/10201208.html|F1;https://picasaweb.google.com/107813225703011864217/1TamQuoc?authuser=0|F2;https://picasaweb.google.com/107813225703011864217/2TamQuoc?authuser=0|F3;https://picasaweb.google.com/107813225703011864217/3TamQuoc?authuser=0|F4;https://picasaweb.google.com/114707745336349433582/4TamQuoc?authuser=0|F5;https://picasaweb.google.com/114707745336349433582/5TamQuoc?authuser=0|F6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AzH9JAz4QqDG_RTVeBwU5VRj7KaP9_90TL6IxQ6Mq9g|F7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/f76SoDjBtzHIqkqxy_fQjlRj7KaP9_90TL6IxQ6Mq9g|F8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JSWFIkB5N9OTEJhtlvxL_lRj7KaP9_90TL6IxQ6Mq9g|F9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EjjtNBkqAdH6qNy-XKUFqVRj7KaP9_90TL6IxQ6Mq9g|F10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1sFxmygow6xPz2L3sjsJXlRj7KaP9_90TL6IxQ6Mq9g|F11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/U1PRf1zdvYtRctzqLG-NR1Rj7KaP9_90TL6IxQ6Mq9g|F12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kCSyioJPjegkMnKmsR_wilRj7KaP9_90TL6IxQ6Mq9g|F13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pQU7X3bopEr29e-tjOEOz1Rj7KaP9_90TL6IxQ6Mq9g|F14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kueqWWWv_o9xt0kRcYj_0FRj7KaP9_90TL6IxQ6Mq9g|F15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ehB__-0w1c9CkmYSlw2mC1Rj7KaP9_90TL6IxQ6Mq9g|F16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7L-12sUWji-bMrmlFYoy1FRj7KaP9_90TL6IxQ6Mq9g|F17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uHJW2RKBFvdWvYfKo1NLDVRj7KaP9_90TL6IxQ6Mq9g|F18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/M30goCd5tXhbkvfdfwdCwlRj7KaP9_90TL6IxQ6Mq9g|F19;https://picasaweb.google.com/103764894101447748022/19?authuser=0|F20;https://picasaweb.google.com/103764894101447748022/20?authuser=0|F21;https://picasaweb.google.com/103764894101447748022/21?authuser=0|F22;https://picasaweb.google.com/103764894101447748022/22?authuser=0|F23;|F24;|F25;|[/id]