Tiểu Bảo và khang hy
Tiểu Bảo và khang hy
Tên Phim: Lộc Đỉnh Ký | Trương Vệ Kiện
Tên Gốc : Tiểu Bảo Và Khang Hy - The Duke Of Mount Deer 2002
Giám đốc/Đạo diễn: Mã Đức Dung
Diễn viên: Trương Vệ Kiện, Đàm Diệu Văn, Trịnh Y Kiện, Lâm Tâm Như,
Quốc gia: Trung Quốc - Hồng Kông - Đài Loan
Năm phát hành: 2000
Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc - Hồng Kông - Đài Loan, Võ Thuật
Thời lượng: 40 Tập
Đánh giá: Rât hay và hài hước !

Thông Tin Phim: Phim kể về Vi Tiểu Bảo do Trương Vệ Kiện đóng rất may mắn hết lần này đến lần khác , trải qua rất nhiều nguy hiểm nhưng đều không sao và cuối phim trở thành người có võ công thiên hạ vô địch, phim vừa cảm động, ý nghĩa và đặc biết rất hài hươc ! chúc các bạn xem phim vui vẻ ! [id]Tập 1;http://www.youtube.com/watch?v=1psy08jcODU|Tập 2;http://www.youtube.com/watch?v=-th8xAcdMPk|Tập 3;http://www.youtube.com/watch?v=D-v0PXaXDNY|Tập 4;http://www.youtube.com/watch?v=lNDRz5GKJWs|Tập 5;http://www.youtube.com/watch?v=0mXdWqNK7dQ|Tập 6;http://www.youtube.com/watch?v=WY9R_pSIi9Y|Tập 7;http://www.youtube.com/watch?v=BnEePhS8IeI|Tập 8;http://www.youtube.com/watch?v=GXgqS9LmJBA|Tập 9http://www.youtube.com/watch?v=4FEmy1sCadA|Tập 10;http://www.youtube.com/watch?v=oyoh2OLwjFI|Tập 11;http://www.youtube.com/watch?v=zAM2enYSDF0|Tập 12;http://www.youtube.com/watch?v=uMKmqYjIOME|Tập 13;http://www.youtube.com/watch?v=oIV9-BihH0o|Tập 14;http://www.youtube.com/watch?v=m8lYUKoN5P0|Tập 15;http://www.youtube.com/watch?v=8cbHyFz744E|Tập 16;http://www.youtube.com/watch?v=rlTW8C6qOPU|Tập 17;http://www.youtube.com/watch?v=oF8HShIh3eM|Tập 18;http://www.youtube.com/watch?v=sojVmGqeIak|Tập 19;http://www.youtube.com/watch?v=B57fe92kr-o|Tập 20;http://www.youtube.com/watch?v=G56BMZ4R2ZE|Tập 21;http://www.youtube.com/watch?v=0GxOcJKMPOo|Tập 22;http://www.youtube.com/watch?v=1rm2-wKmSlM|Tập 23;http://www.youtube.com/watch?v=VcoexXjrstE|Tập 24;http://www.youtube.com/watch?v=N8ZBWjrwLA0|Tập 25;http://www.youtube.com/watch?v=cbf_P6Cot1g|Tập 26;http://www.youtube.com/watch?v=6cb-UGWqx7Y|Tập 27;http://www.youtube.com/watch?v=gm9F7had1fc|Tập 28;http://www.youtube.com/watch?v=4pdYbv9SF_A|Tập 29;http://www.youtube.com/watch?v=IBQFmidhMBs|Tập 30;http://www.youtube.com/watch?v=lfZHwCklR9I|Tập 31;http://www.youtube.com/watch?v=7mfEIt-KkNM|Tập 32;http://www.youtube.com/watch?v=HsslNwiGUcc|Tập 33;http://www.youtube.com/watch?v=N6edhUBvmiE|Tập 34;http://www.youtube.com/watch?v=x3gPsTDCk3I|Tập 35;http://www.youtube.com/watch?v=sDncZT-P4kc|Tập 36;http://www.youtube.com/watch?v=X2C0eeiCks0|Tập 37;http://www.youtube.com/watch?v=liIKMoezmNE|Tập 38;http://www.youtube.com/watch?v=QR5TakmtXNI|Tập 39;http://www.youtube.com/watch?v=zpf4Du5IWKk|Tập 40-END;http://www.youtube.com/watch?v=SwUhiuO0UDU|Tập 1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TTvABZF3K-2LIqZvDVOWSdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/v0sqKbtrrU0MmfRzDfi3NdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5G0P6yOuOCaic51bwzf9eNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/c18JII8RsHOiiXeF6O0nAdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4g0jczeqE_3e2Rhz2DleRNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2wAZ9LAI96sAXRli2tAcSdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xvLtQC9zS5GcN0u-gfjiWtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NvREbfUViCr-v1mHXRCz79MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/awgBGAAMdDGLBkvrhoWH4NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VFEp1qeQ0nJDYVcoqZ3yAdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EosjLLQBkb3sStNHLnNQZ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BXtdp_liLMpRA3sW1ey1atMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xsEDfTZkJJhFBdsLlgsU9NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mNZ4YtRV5iUMlXnkue0vY9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0Nu8AO5Y3as1jCDVkssQndMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OPiOr7xzkxWFgbflYdH1J9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SQjXBAzXAMQ-VcXw3k8FENMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hvyDzKLmS_ZiP17QlZCRLNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fW8dOT2HIXzEYMiL4h-yrtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/USbCSGMXdvNr2B5DZ0t3ONMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JxUWxM0YVyRsW87i3Jvd6NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/iDvfobCucWIDBkYnnMVvXdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Z03kfNOuerrESHFk_FIlG9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PoXwazfJk7eGiHQTpPl2PdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4_CvCYB5mQXzjzlYECjvLdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mNEo8K3dRrEw5UJiMcXvldMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/B967gFnoKRiffe-mO3C1QtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1eXPCFaTKhKWz4w6UNAM09MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5HpHCDiKUht81PzKNeIYMNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SwcjMryCJFV4d78oeuqCqtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nuNFmKx0my7NoS-AVDSJ4dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CQSLdZ9NYd9pJlnVn-YuRdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 33;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dZT4qzLGu8n-nZEfNRb6A9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 34;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Uk887vbyvMUqhYxiKDMGNtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 35;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Idr0Y9SLcqMNtjhGxoO0a9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 36;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Mt7Rkdih1Qjk9SKyP_kSotMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 37;https://picasaweb.google.com/lh/photo/A5FprmVIZSMDl-Z6Yhw0ItMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 38;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4aKnx6JHhYPFGYCZa5Fe6NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 39;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cpwIsG6FWvfY0KmY2cnJ3dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tập 40-END;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WqFq3nTh7Dc-Q8ftduWVntMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Tap1;http://clip.vn/embed/OGsh|Tap2;http://clip.vn/embed/OGsL|Tap3;http://clip.vn/embed/OGsy|Tap4;http://clip.vn/embed/OGs2|Tap5;http://clip.vn/embed/OGs0|Tap6;http://clip.vn/embed/OGsb|Tap7;http://clip.vn/embed/OGsX|Tap8;http://clip.vn/embed/OGsM|Tap9;http://clip.vn/embed/OGsJ|Tap10;http://clip.vn/embed/OGso|Tap11;http://clip.vn/embed/OGUF|Tap12;http://clip.vn/embed/OGUj|Tap13;http://clip.vn/embed/OGU3|Tap14;http://clip.vn/embed/OGUp|Tap15;http://clip.vn/embed/OGUg|Tap16;http://clip.vn/embed/OGUi|Tap17;http://clip.vn/embed/OGUu|Tap18;http://clip.vn/embed/OGU0|Tap19;http://clip.vn/embed/OGUC|Tap20;http://clip.vn/embed/OGUa|tap21;http://clip.vn/embed/OZRI|Tap22;http://clip.vn/embed/OZLv|tap23;http://clip.vn/embed/OZLl|tap24;http://clip.vn/embed/OZLb|Tap25;http://clip.vn/embed/OZRi|tap26;http://clip.vn/embed/OZVh|Tap27;http://clip.vn/embed/OZex|tap28;http://clip.vn/embed/OZeH|Tap29;http://clip.vn/embed/OZel|tap30;http://clip.vn/embed/OZe7|Tap31;http://clip.vn/embed/OZIF|Tap32;http://clip.vn/embed/OZaM|Tap33;http://clip.vn/embed/OZIj|Tap34;http://clip.vn/embed/OZaJ|Tap35;http://clip.vn/embed/OZIp|Tap36;http://clip.vn/embed/OZg3|Tap37;http://clip.vn/embed/OZgg|Tap38;http://clip.vn/embed/OZgV|Tap39;http://clip.vn/embed/OZgF|Tap40;http://clip.vn/embed/OZg2|[/id]