phim mật danh 2
Iris 2
Tên Phim: Mật Danh Iris 2 | Iris 2 (2013)
Giám đốc/Đạo diễn: Pyo Min Soo & Kim Tae Hoon
Diễn viên: Jang Hyuk, Lee Da Hae, Lee Bum Soo, Oh Yeon Soo, Yoon Doo Joon, Im Soo Hyang, Lee Joon
Quốc gia: Hàn quốc
Năm phát hành: 2013
Thể loại: Phim Hình Sự, hành động
Thời lượng: 20 Tập
Đánh giá: Rất hay - lôi cuốn - hồi hộpThông Tin Phim: Mật Danh Iris 2: Nối tiếp câu chuyện ba năm sau khi cái chết của Hyun Jun trong Mật Danh phần 1 (Iris 1). Câu chuyện tiếp diễn xoay quanh cái chết của Hyun Jun và Baek San, người đã bị bắt vì hoạt động trong các tổ chức bí mật Iris...
[id]1A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bOWdUI0n5czNhmoeCvSohtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zdmoyrRNYPB-bleWCgSKw9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|1C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kPe4Bq-n3Fyhe1o0yotJe9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|2A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QsQAcDaJ5IV47qKVgu4ZrNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ESct8Y6JOjWEUGm9d-qgXtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1-_pI_wcRVE5mjrnvXKVgtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2CrmMIIdKR14jef0lwdwvNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/63HuIlJfHfHmupKk_b5hndMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kZ6qjeRig9bjQMKjiAlq9dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cXjyMq_hm955g60-zpPt7dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/n72581Dr0gtkcSdBPgdeadMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4APMScEYooKbx0c66PoRbtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VR2bLjfz2PNLUlGWwZB9bdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yvfbhAGkt88aRQ7bIrUjhNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qhv1_C-kvXY8xkIuFDS-wNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/G2ABkc1P9glTGtC8V4xDDtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/21aIpNU3innt86pJN1CKRtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/sfoQIX4DY9qeoncDitt-F9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|7A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xvw5oKOTvpOO5U_oWw0wUdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZvExxqxw5_umtP55J2klbNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4zbrYDhYQ-go9bsvAEEGgdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|8A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/i_aGOIEpqdESyxfHkeo90dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|8B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QuOV4M4YuBMggnX5v8otTdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|8C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LsNQzGr0pHchQNRGzXj9QNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0rqmG-e-WE_cUWIaNRQm69MTjNZETYmyPJy0liipFm0|9B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mKEuRQ8e-OY5ioYGmLlpXdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OYNytgJx_m8LJo0orfrOvdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|10A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KwWbuAWl-LXNDgvtbUq0nNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|10B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rAVeCjyPro9AbNwIZZwnJtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|10C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-fHf2h0UnLy_3NPJBo_fFtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Wa4UmdTxcs8qE94MQqtSq9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|11B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_REOh7urucNtoycwT-gzW9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|11C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/T5JeFOrkNhtBOwxnH5pvedMTjNZETYmyPJy0liipFm0|12A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Mis-67GzgjpTki56i8Y2tdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|12B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rre1V1zGLCQlWCG-w7FOfdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|12C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7MrCQ4ZdNECOPLVhOLgdrtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ucEpcoJpiGUV7MN0YXKzbtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1dlyIJAGGvRKlUL01ySmptMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7pPGNaCELyNAiNzT-cacV9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|14A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9qIKrefREytvU6_whPMjW9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|14B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AsZlgrA5pCbN4K-7TzAi3dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|14C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/aTQ9ID5afYhW-EmZZT42ZdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PZ1OyHQ-mEgHywBhU8n_1tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_LeFA1YAH4nACfOhgJFTftMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/upqjh7_uXr-onNfaGeePj9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|16A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Qdni9MEvZwG-PQEt5wpo1tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|16B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AJH1P8zlv2sgkTQ6p9QaEtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|16C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PJLWJohjiLKA7wNM_qme5dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/c16g6EpokUixuKzSqMAbV9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|17B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kD-9vrOyFdnCIpSt_lcmzdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3hG8WxfKH0HW-c4oiKh3WtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|18A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/o_3HDVzhNtYOxKHhkNVTZNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|18B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Q7Q-miDnxlQVgp_ad9kgW9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|18C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/M0j8uGKc3UOXfV-3feBfd9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|19A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vDZVAAKnGNF5VENxpJm4F9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|19B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/obBx0Z77BYIqOblRjbQ8qNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|19C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/YFiizu2-C3XonxckF_NW2tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|20A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yMvrb2e3QZ8wuWdBXFv1X9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|20B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KlIUdK0QIjS2ay2iBCnSgtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|20C-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XXl1H0EKU_1zjb3vgVvUWtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|[/id]