phim 18+ hay
phim 18+ hay
Tên Phim: Màn Đêm Dục Vọng  | Darkness 2011
At the Mercy of the Darkness: Ayano's Bizarre Delusions 2009
Quốc gia: Nhật bản
Thể Loại: Phim 18 
Thông Tin Phim: Ayano bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân không tình yêu với một chàng trai người định nghĩa lại từ "giật". Cô làm việc tại một công ty bán vật liệu học tiếng Anh và đang bị ảo giác ngày càng đáng lo ngại, mà chỉ nhận được mạnh hơn khi cô bắt đầu ngoại tình với một đồng nghiệp thành công. Trong khi đó, vụ giết người khủng khiếp liên quan đến chia cắt được plagueing Tokyo ...

Ayano is trapped in a loveless marriage with a guy who redefines the word “jerk”. She works at a company selling English learning materials and is suffering from increasingly disturbing hallucinations, which only get more intense when she starts an affair with a successful co-worker. All the while, gruesome murders involving dismemberment are plagueing Tokyo…


1;http://www.youtube.com/watch?v=fAb25krMnF8|2;http://www.youtube.com/watch?v=QeQ14iCuPsc|3;http://www.youtube.com/watch?v=Q4Rn62tPrS0|4;http://www.youtube.com/watch?v=CKDKTPcQG0A|5;http://www.youtube.com/watch?v=aJE2yi9gQeU|