Phim Bộ Hàn Quốc
Phim Bộ Hàn Quốc 
Tên Phim: Cá Mập - Shark 2013
Giám đốc/Đạo diễn:Park Chan Hong
Diễn viên: Kim Nam Gil, Son Ye Jin, Ha Suk Jin, Lee Honey
Quốc gia: Hàn Quốc
Năm phát hành:
Thể loại: Tâm Lý . tình cảm
Thời lượng: 20 Tập
Đánh giá: ☻☻☻☻☻

Thông Tin Phim: kể câu chuyện về một người đàn ông tên Han Yi Soo đã thay đổi diện mạo và thân phận của mình để quay lại trả thù cho cái chết của người cha 12 năm về trước, thậm chí vì trả thù mà anh đã chĩa mũi nhọn vào người phụ nữ anh yêu thương. Còn cô gái Jo Hae Woo là 1 công tố viên tốt bụng, tràn đầy nhiệt huyết, luôn khắc khoải mong nhớ về mối tình đầu của mình là chàng trai mang tên Han Yi Soo và cô quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết năm xưa của Yi Soo và cha của anh. [id]1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QNjOHsHERttIRomCwWq9_NMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZZWYYmOaDB6HooZZ5jsjvtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WoHB9sDIVMCKZuObwSDgcNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/p-R2zIS2_UUDrrqmdL8pPNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1;http://www.dailymotion.com/swf/x10aums;http://www.dailymotion.com/swf/x10aun1;http://www.dailymotion.com/swf/x10aun3;http://www.dailymotion.com/swf/x10aun9|1-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155007;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155008;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155009;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155010|2-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155153;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155154;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155155;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155156|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/h9v11TD8_odipssnqbGBZdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/beCpfrOJBeh-ioZEmGb_5dMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/d8r6i3XgP8euO3b3c_lNA9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IpB1fI6MtMVepgTRHe2I49MTjNZETYmyPJy0liipFm0|2;http://www.dailymotion.com/swf/x10bzda;http://www.dailymotion.com/swf/x10bzdg;http://www.dailymotion.com/swf/x10bzdq;http://www.dailymotion.com/swf/x10bze0|3-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155768;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155769;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155770;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155771|3;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark31?authkey=Gv1sRgCLaw2Lm1ge6-wwE#5885537547200469938;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark32?authkey=Gv1sRgCJP2hJHH5Mm41gE#5885537624330365826|3;http://www.dailymotion.com/swf/x10jztd;http://www.dailymotion.com/swf/x10jztq;http://www.dailymotion.com/swf/x10jztw|4-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155860;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155861;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155862;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155863|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/V1bcGLMCoFyf_mmFBhLBc9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vnsK4AJW5e0gq0-EpsEpCdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BpFa0DJpZgXKMVZ3wh5RRNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/czc4aFwrbQ1XSlBjiILXRdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4;http://www.telly.com/RTS02H?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/RTSCHQ?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/RTSK10?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/RTSR2K?fromtwitvid=2|4;http://www.dailymotion.com/swf/x10m7px;http://www.dailymotion.com/swf/x10m7q1;http://www.dailymotion.com/swf/x10m7q8;http://www.dailymotion.com/swf/x10m7qn|5-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156438;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156439;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156440;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156441|5;http://www.dailymotion.com/swf/x10t3pq;http://www.dailymotion.com/swf/x10t3px;http://www.dailymotion.com/swf/x10t3qa;http://www.dailymotion.com/swf/x10t3qg|6-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156539;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156540;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156541;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156542|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7lxH0bx-nEfsxZRkyPYMvdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IMn1-N8NIrAyZnSo2L9OkNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/341jYf_VA8knu7Aokor9W9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/878aJBMIF9Bbsw1DMbjnOtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/deN82lvzm6tVoA5VizLIgtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cDqWc83gwtZLGHmx_GuxqNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7yiXbDF8Ltun6-nBtaRDQ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7asPu9zzknUmVJoeRHf_lNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6;http://www.telly.com/TDGS4T?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/TDGVC4?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/TDGYUF?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/TDH76T?fromtwitvid=2|6;http://www.dailymotion.com/swf/x10ujlc;http://www.dailymotion.com/swf/x10ujlg;http://www.dailymotion.com/swf/x10ujlo;http://www.dailymotion.com/swf/x10ujlt|7-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157190;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157191;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157192;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157193|8-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157290;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157291;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157292;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157293|7;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/Cm71?authkey=Gv1sRgCOCRzKzV5vqY-AE#5891305183423551410;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/Cm72?authkey=Gv1sRgCI6Ij5runrj6Pg#5891305263456219010;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/Cm73?authkey=Gv1sRgCOf-z-P8hZv87gE#5891305306498052866;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/Cm74?authkey=Gv1sRgCM3w2JjPntfYkgE#5891305347648706626;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/Cm75?authkey=Gv1sRgCN-Rucmd84SxRA#5891305390842272978|7;http://www.dailymotion.com/swf/x112dqv;http://www.dailymotion.com/swf/x112drs|8;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark81?authkey=Gv1sRgCL-X3ZCC_-mKJw#5892095433607158050;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark82?authkey=Gv1sRgCKOL-PaV5cfFwQE#5892095450357469858;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark83?authkey=Gv1sRgCJCG-KuqiuuXngE#5892095476189429682;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark84?authkey=Gv1sRgCL-AhbfWuN7gcw#5892095508156253218;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark85?authkey=Gv1sRgCICDhYmP1PLfGw#5892095528211834594|8;http://www.dailymotion.com/swf/x1153zk;http://www.dailymotion.com/swf/x1153zq;http://www.dailymotion.com/swf/x1153zz|9-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157890;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157891;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157892;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157893|10-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=158043;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=158044;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=158045;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=158046|9;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark91?authkey=Gv1sRgCOTq0vSW4rPOFg#5893605556027730402;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark92?authkey=Gv1sRgCJKr7_vT4sOTLg#5893605570893396610;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark93?authkey=Gv1sRgCKD1mrfdwpO5KA#5893605598400691346;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark94?authkey=Gv1sRgCM3p346IyvKVpQE#5893605806602309186;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark95?authkey=Gv1sRgCI-9v6PE8LTLfA#5893605844564039058|9;http://www.dailymotion.com/swf/x119mlg;http://www.dailymotion.com/swf/x119mln;http://www.dailymotion.com/swf/x119mm0|10;http://www.dailymotion.com/swf/x11ary4;http://www.dailymotion.com/swf/x11ary7;http://www.dailymotion.com/swf/x11arya;http://www.dailymotion.com/swf/x11aryd|11-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=158561;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=158562;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=158563;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=158564|12-Raw;phimsoc.d/swf/x11gs7i;phimsoc.d/swf/x11gsa8|11;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark111?authkey=Gv1sRgCMTF3MGi3-fD9AE#5896238747797241186;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark112?authkey=Gv1sRgCNPNlKrn0YKlJg#5896240656964088594;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark113?authkey=Gv1sRgCOPXntPN_6efiQE#5896240734340628898;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark114?authkey=Gv1sRgCN2ozJ-FwJ0N#5896240913897170242;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark115?authkey=Gv1sRgCIGfzKGxgMm2VA#5896240991222397922|11;http://www.dailymotion.com/swf/x11hblx;http://www.dailymotion.com/swf/x11hbm3;http://www.dailymotion.com/swf/x11hbmb|12;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/CM121?authkey=Gv1sRgCMy0-MaHvOmH8wE#5896635869977116322;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Cm122?authkey=Gv1sRgCPrY6pyV4cjRfA#5896636213942599106;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Cm123?authkey=Gv1sRgCI2Y2saFqJ-YRA#5896636267631267890;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Cm124?authkey=Gv1sRgCOKN1P7Lsf7jogE#5896636309427885442;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Cm125?authkey=Gv1sRgCNO97PXZ15rzkAE#5896636384782144482|12;http://www.dailymotion.com/swf/x11il5t;http://www.dailymotion.com/swf/x11il64|13-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/5p4y5h?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/qWd142?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/6n2351?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/1cca9R?client_file_id=379958|13;https://picasaweb.google.com/115076113135963965984/Shark131?authkey=Gv1sRgCMOT5vr1x7mOBQ#5898620957388279186;https://picasaweb.google.com/115076113135963965984/Shark132?authkey=Gv1sRgCMKNycmu5fCuXQ#5898621004180167554;https://picasaweb.google.com/115076113135963965984/Shark133?authkey=Gv1sRgCJCMqpTIkbr7Lw#5898621037387104978;https://picasaweb.google.com/115076113135963965984/Shark134?authkey=Gv1sRgCOGQmMahram-iwE#5898621073227134450;https://picasaweb.google.com/115076113135963965984/Shark135?authkey=Gv1sRgCL6ksLX_w4fe-wE#5898623506719479650|14;https://picasaweb.google.com/114241182438135341509/Ngay11Thang7Nam2013?authkey=Gv1sRgCPLy3s2P3te_Bw#5899120778104962274;https://picasaweb.google.com/114241182438135341509/Ngay11Thang7Nam201303?authkey=Gv1sRgCJrR5ZXn3vrgWA#5899120789298978674;https://picasaweb.google.com/114241182438135341509/Ngay11Thang7Nam201304?authkey=Gv1sRgCKK4iZSnxfCaeQ#5899120827246342274;https://picasaweb.google.com/114241182438135341509/Ngay11Thang7Nam201305?authkey=Gv1sRgCJu1zMKb05LZiAE#5899120834346409138;https://picasaweb.google.com/114241182438135341509/Ngay11Thang7Nam201306?authkey=Gv1sRgCM2-zoGetoSaqgE#5899120845518243298|13;http://www.dailymotion.com/swf/x11py7t;http://www.dailymotion.com/swf/x11pydt;http://www.dailymotion.com/swf/x11pyh8|14;http://www.dailymotion.com/swf/x11rmnh;http://www.dailymotion.com/swf/x11rmno;http://www.dailymotion.com/swf/x11rmnt|15-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/FOL6L2?client_file_id=394280;phimsoc.net/embed.yourupload.com/6P9l4z?client_file_id=394282;phimsoc.net/embed.yourupload.com/YovLcT?client_file_id=394281;phimsoc.net/embed.yourupload.com/xc836z?client_file_id=394279|16-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/QSc08M?client_file_id=394546;phimsoc.net/embed.yourupload.com/8rbcjh?client_file_id=394544;phimsoc.net/embed.yourupload.com/1m1k32?client_file_id=394547;phimsoc.net/embed.yourupload.com/t3ups9?client_file_id=394545|15;http://www.dailymotion.com/swf/x1214l4;http://www.dailymotion.com/swf/x1214lf;http://www.dailymotion.com/swf/x1214lm;http://www.dailymotion.com/swf/x1214lv|15;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark151?authkey=Gv1sRgCJqQ0NKizdqLzQE#5901731727850959554;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark152?authkey=Gv1sRgCITe8bWK6JCw7wE#5901731783819129442;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark153?authkey=Gv1sRgCP2Zr4HK47L38AE#5901731801441729138;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark154?authkey=Gv1sRgCMykk73d1OWlJg#5901731818717593730;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark155?authkey=Gv1sRgCMLe7ZzDyNyIJg#5901731839111312802|16;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/CM161?authkey=Gv1sRgCOCHv7Pkj6DmPg#5901975081262429762;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/CM162?authkey=Gv1sRgCMbZjemV9q-WuAE#5901975149035259474;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Cm163?authkey=Gv1sRgCMiOxrf9tMvQSQ#5901975245047751426;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Cm164?authkey=Gv1sRgCKvFieXV-4PoMg#5901975273124830114;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Cm165?authkey=Gv1sRgCKHPgp3-nMbAaw#5901975296873197794|16;http://www.dailymotion.com/swf/x121rtw;http://www.dailymotion.com/swf/x121rue|17-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/2F10z0?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/q4d313?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/jfgZ5l?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/1J3zPp?client_file_id=379958|18-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/893X2R?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/tbRwf9?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/Awve3h?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/45649D?client_file_id=379958|17;http://www.dailymotion.com/swf/x128ibx;http://www.dailymotion.com/swf/x128ic5;http://www.dailymotion.com/swf/x128icg|17;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark171?authkey=Gv1sRgCNKitJHpqpzRFg#5904124267391303586;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark172?authkey=Gv1sRgCITMmJWktp2e6QE#5904124288303915618;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark173?authkey=Gv1sRgCMPe2Lqp8ovhgAE#5904124325190216866;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark174?authkey=Gv1sRgCL_Sqt_7u5zjRQ#5904124344792921394;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark175?authkey=Gv1sRgCMKWivH8s7Sg5wE#5904124370691719042|18;http://www.dailymotion.com/video/x1297b7_dung-nhin-lai-ep18-sd-f4k-2-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x1297bd_dung-nhin-lai-ep18-sd-f4k-2-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x1297bi_dung-nhin-lai-ep18-sd-f4k-2-003_shortfilms|18;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark181?authkey=Gv1sRgCNe69JHAq8WXVw#5904330885278795570;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark182?authkey=Gv1sRgCN6rweuLwJfSrwE#5904330903210450882;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark183?authkey=Gv1sRgCOCb_eup3--DMA#5904330917532514722;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark184?authkey=Gv1sRgCPus6ZGv1P-iJQ#5904330934817719026;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shark185?authkey=Gv1sRgCPOnn5r6mrP2hwE#5904330946352309634|19-Raw;http://www.youtube.com/watch?v=y_OlhccCxZQ|[/id]