Phim Bộ VTB
Phim Cung Tâm kế VTB
Tên: Phim Bộ TVB | Cung Tâm kế 2009
Tên gốc: Beyond the realm of conscience
Giám đốc/Đạo diễn: Đang Cập Nhật
Diễn viên:
Xa Thi Mạn - Lưu Tam Hảo
Dương Di - Diêu Kim Linh
Quan Cúc Anh - Nguyễn Thúy Vân
Mễ Tuyết - Chung Tuyết Hà
Quốc gia: Trung Quốc
Năm phát hành:
Thể loại: Phim Bộ hay
Thời lượng: 33 tập
Đánh giá: hay cảm động ý nghĩa

Thông Tin Phim: Trung tâm quyền lực cao nhất của tổng quản nội vụ hậu cung đời Đường chính là Cục Thượng Cung, thống lãnh 4 phòng: Ti Trân Phòng (lo chuyện trang sức), Ti Chế Phòng (phục sức), Ti Thiện Phòng (ăn uống) và Ti Thiết Phòng (bày biện). Lưu Tam Hảo (Xa Thi Mạn) và Diêu Kim Linh ( Dương Di ) từ nhỏ đã được đưa vào cung làm nô tì học việc, cả hai đều thông minh lanh lợi, đặc biệt là Tam Hảo, tính tình hiền hậu, được Ti Trân Nguyễn Thúy Vân (Quan Cúc Anh) và Ti Chế Chung Tuyết Hà (Mễ Tuyết) hết mực yêu thương, ai cũng muốn thu nhận cô, cuối cùng Tam Hảo trở thành nguyên nhân khiến hai người họ tranh giành kịch liệt.

[id]Tập 1;http://www.youtube.com/watch?v=Hz-me_Fc8Dw|Tập 2;http://www.youtube.com/watch?v=byhMg0W_mgA|Tập 3;http://www.youtube.com/watch?v=f_21cJ1_u6M|Tập 4;http://www.youtube.com/watch?v=shxXnA2bDU8|Tập 5;http://www.youtube.com/watch?v=VJlQdvXmQWA|Tập 6;http://www.youtube.com/watch?v=Jd_JYLD-0Tc|Tập 7;http://www.youtube.com/watch?v=oWP78ElplGU|Tập 8;http://www.youtube.com/watch?v=zKYPlgkmihM|Tập 9;http://www.youtube.com/watch?v=qRnXZOpjGbo|Tập 10;http://www.youtube.com/watch?v=mJD85nJu_jo|Tập 11;http://www.youtube.com/watch?v=vPddDbUTQTQ|Tập 12;http://www.youtube.com/watch?v=7ts9b5Q6bN0|Tập 13;http://www.youtube.com/watch?v=XNT0XB0uDvs|Tập 14;http://www.youtube.com/watch?v=pukvdf-FJH8|Tập 15;http://www.youtube.com/watch?v=ZiCKEG5-ZJM|Tập 16;http://www.youtube.com/watch?v=oTJHDPpvI5g|Tập 17;http://www.youtube.com/watch?v=a8KJZ3QtW_4|Tập 18;http://www.youtube.com/watch?v=HH8Ii23mj3o|Tập 19;http://www.youtube.com/watch?v=uUtkS2ICZzI|Tập 20;http://www.youtube.com/watch?v=jMm15vkxmrc|Tập 21;http://www.youtube.com/watch?v=vFRjdQ_-xlo|Tập 22;http://www.youtube.com/watch?v=2JQO4Oa-ZxU|Tập 23;http://www.youtube.com/watch?v=HrohEjuhxzU|Tập 24;http://www.youtube.com/watch?v=JP-24tOnnxs|Tập 25;http://www.youtube.com/watch?v=5xkaq7haTuM|Tập 26;http://www.youtube.com/watch?v=JcsSbIdC_lk|Tập 27;http://www.youtube.com/watch?v=v6f8RRv3Zhg|Tập 28;http://www.youtube.com/watch?v=cvCiQkW5iTw|Tập 29;http://www.youtube.com/watch?v=_0lYzlkl7Fg|Tập 30;http://www.youtube.com/watch?v=mSiwgSmw9zU|Tập 31;http://www.youtube.com/watch?v=pntji2dmd14|Tập 32;http://www.youtube.com/watch?v=TUPTvINmKPc|Tập 33(Hết);http://www.youtube.com/watch?v=_NCFr65h2Lo[/id]