phim hoạt hình Naruto
Tên Phim:  Phim Naruto Trọn Bộ
Giám đốc/Đạo diễn: Đang Cập Nhật
Diễn viên: Naruto
Quốc gia: Nhật Bản
Năm phát hành: 2013
Thể loại: Phim hoạt Hình
Thời lượng: 297 Tập
Đánh giá: Hấp dẫn - kịch tính - hài hước ☼☼☼☼☺☻
Thông Tin Phim: phim xoay quanh nhân vật chính là Uzumaki Naruto, một thiếu niên ồn ào, hiếu động, một ninja luôn muốn tìm cách khẳng định mình để được mọi người công nhận, rất muốn trở thành Hokage - người lãnh đạo cả làng ninja , được tất cả mọi người kính trọng... [id]Naruto;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Q3WhrPq_ZXnW_Jz01T4VGNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kxoQP1Z9OyBoEZpnrd758tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yTQEiwpiw8Q9OJhbijgYVNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XGkgKUNMqRAGb1jlKfQYU9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9YtXUZolTvNIOhPluLkxJ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NoVNNy3GndeFO4kq8ZRhMNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0Lg5Tf_0DLhuA3li2kr4ONMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9UCe5jnjp5m8Kpbijw5D_9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zleVV1uSVgbhxnpVt7ZXBNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EjaVDzJ4DuA-f-LU0IoMoNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uk27aQfs-fp7uxgaSdk3PtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3L0somi35XqjVAWuI0ReA9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nR-SukBp8jmhVn59RFC_2NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/aBM6qJhRts4fYWxTw0QbotMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dfZfj61Xq_LciEFksvm_Z9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/URZFxziL63YY4BwYWpEJkNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OHEysRyrNpz1QxBYZWNmjtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/y9TQ9RsjnuQQUyXtw5rJnNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZqBlVXsFBSFy6VHd0lpi6NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ADvqkEbEsbxnnUEkG2V7tNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/aMBh8HEKPZsTIISq-vs30dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WIpe0TyMe3FM6b3-5jbeMdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rIS7Bhe9EGGgzjk7MO-xGdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/M4-Wq3zEIjmvTc2EPqhvi9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/sQod-MT_fn4lLu_5LmbBA9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Isj6KehFvaIYrjcaI57VOtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/j3LvkXsO6Tf1TrsbSwD8LtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5WJa2n845Ku1Z5-x15YfBdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2DidMe2JklEWG5rAHQx8eNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/R4FkM0XyhX732DPEsoSvYtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-3WrI8DdrJxMF4BYxpr2k9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AsJ5K2YNX5SrihmvUZBkXtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 33;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ftlu1EE1PQSlhODvWC9dItMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 34;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3t7NmtDTecGlLuyHCd4u9dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 35;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CHrbVCQJBk59HBnyV8h3t9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 36;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zYzRyoJjV596Oi4HtbHTMdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 37;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bbgjbvqxdPdlhpRZpGaO39MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 38;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QGpczuHcPcSeB6b2zNu2K9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 39;https://picasaweb.google.com/lh/photo/sDr2tS3ItsUtABSLP_44ZNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 40;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7QiekYLKVGQLBvjcPHj4wNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 41;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Jdts-LAr1cE3eG_GaBohgNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 42;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0pccPhosdwLmQl7b69PI5dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 43;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BBKZuggwLVzUWu7XQGjU0tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 44;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZKYmhNCfqFZ3RmR6mODsPtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 45;https://picasaweb.google.com/lh/photo/gVr7cQSbS5OBUDtYC6qkGNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 46;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RXeaX4KXiUEEkPfX8m23y9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 47;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4ftkgrp9Mp3_yf_ZYQ-jadMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 48;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_Wnr_jUGtbDCyxLdusey9NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 49;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2QzYvMFHlRHWZWb6-ji479MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 50;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rzN0ktaZStbdGI8CelTuR9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 51;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7HPLoqC2KsS2XyWZa2YqstMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 52;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6sh0APsFt1YqOa9yHurknNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 53;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WAkz4MdSAQLRH8ptn7eqjdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 54;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EICM-Oqbjs2pxKv7yegOgNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 55;https://picasaweb.google.com/lh/photo/twWgg-LBoqD4P9inl4jgStMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 56;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QrDRUiP5ItNpq7durbX-qdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 57;https://picasaweb.google.com/lh/photo/izf2qic87c3NQ05KK4d1HNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 58;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9zqKP-POxIY9WbGxTCd_atMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 59;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3bgSE_Sf9OG_-jLjnAL84NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 60;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XteYkEqHI49j8bIdJJtabdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 61;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5tkxcSkEgzvfksNwxFILidMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 62;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Mm5mR2UQE9s8bAl-JBL3mNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 63;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-4WY_HY0haOdvGXuRTr07dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 64;https://picasaweb.google.com/lh/photo/guj-wBfjVsY94aomMkH5UNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 65;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nMeHUj7XkSHVpLjAhkSpX9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 66;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Tjk1p0GMWmcdKRZjASyM7tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 67;https://picasaweb.google.com/lh/photo/69HgbsawvbEmHFHZtt5oWdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 68;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zyLoHSiPII-eI-olp8l3btMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 69;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1QIc3JXxoC3-gZbhDVDZYNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 70;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RbZ9T3VzIhnr_a8xweN5RNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 71;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8QD20fBsn7TM2mlf9YZt09MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 72;https://picasaweb.google.com/lh/photo/efoMKruIZiw4c1p6i9hGVdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 73;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2hXkewRXSiNRb6XxThDgx9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 74;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xtXqIP2U6YOgWG3EHcwItdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 75;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oOci5x_2rQ8oXDdmRhye4tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 76;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cbBcJUz60bmIi_ibyvSAB9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 77;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fLu4jse8TfPyD4oqf48oodMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 78;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MiuQ5KQt4ubrSsShklHJAtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 79;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZoCQluTOwCWMi0y5MbiWn9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 80;https://picasaweb.google.com/lh/photo/s2iQZWW6iAJVrXFPXAOpe9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 81;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_8qnNVcJSUi7loQF6OEaS9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 82;https://picasaweb.google.com/lh/photo/o-_AO5k2QBIbTKD8q-rGAdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 83;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uGw_NkDym_Y3mkeM3z370NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 84;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FHiS5_z4_HXxFtnRiutGetMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 85;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CzkLEsHn_ELel8X6yrJ3m9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 86;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vs01G_7jaysNEQF_hjHjW9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 87;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZLLZawroc2HtxKtH9SmTXtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 88;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_lUkFcdsyeFWzESLzGeHydMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 89;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yNVk0swtZ4MoNbu7C10bJtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 90;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cT-B0-12cb03smRqC5CnpdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 91;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9sNIul_0MkvpHYEIYeKsstMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 92;https://picasaweb.google.com/lh/photo/geCh1XT2kfOjH4ynR2tca9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 93;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1NkXuYYEgFiBQICK1Al4d9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 94;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8nxhlBYMIf1H-UEc7QSzldMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 95;https://picasaweb.google.com/lh/photo/W_HQ8H-KdmyvXk5JkTp9vNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 96;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wHnuNv1h49K8ahBo05MREtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 97;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oFUs-g_JO--5OUDQTiAD2tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 98;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1dw-_kfV8P4A4Y2phwpuAdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 99;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rCWbwd1ZrOYTGz-yMu8FctMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 100;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RPJ3tyaQl7Nq_7FTsmUru9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 101;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8Os6AXJddIJusISVZaQH1NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 102;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0kYGxM6PEYgiA02ejeO0q9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 103;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BXu9OXcZ8ROUyskf5WrNuNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 104;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IrZ-Tlir0x_rGQrR60BOsdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 105;https://picasaweb.google.com/lh/photo/b7WznInFaElu00BsNMpk6tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 106;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cNz-g1ZdWnm3kVHrmGPBrtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 107;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JxjUuB_JKS-1YAWVuK4YAtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 108;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2pB_bqqi656WGcW7Di1-3tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 109;https://picasaweb.google.com/lh/photo/x2oN_P6nQJ9bDxys6dfv-tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 110;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yJQrfihfxHGn6xwascmHatMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 111;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4GP9GW93qsuE81b3HBsuCdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 112;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6iG5TiFh3K1eZevKbO3X5tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 113;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1uVOSisalkPRaiZtBR1zQdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 114;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Am9IdqGn9wzjyRHiMTPZuNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 115;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RAwBpt04ylZojvVuxqUjp9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 116;https://picasaweb.google.com/lh/photo/F1KpYxERo9YFyMaC1OHmMtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 117;https://picasaweb.google.com/lh/photo/G4UIWnztBtmZeF8Qm6XuW9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 118;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pxvUt9h15F9Nbk-olFwG79MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 119;https://picasaweb.google.com/lh/photo/W7NOIRm1WF9MM2zIY5dbztMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 120;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QxPKbbKwA_LlzDcsAmPFWNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 121;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nn0F2yb04NQdvoqMq6nk0NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 122;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6nwCI-SOTbF2h8tOF0SKxNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 123;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1-FgBCJLBLzcHyR49orUTtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 124;https://picasaweb.google.com/lh/photo/sFT2n05EtN2Zo7j0_HSNNdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 125;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jxpdxHR06H8F81GM8aKQ1tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 126;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Hgo_bR5gUvIwT32ssqqAhtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 127;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nhrNHELY0ecLAB9Y5Hn7ptMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 128;https://picasaweb.google.com/lh/photo/winsyp30jrtafIAHATdCddMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 129;https://picasaweb.google.com/lh/photo/l-hsT1cHWtKiaxMbb-iEhNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 130;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pxfCEpOzSJsR0qjeVnLz_NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 131;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qcmhEkBZmr82LuaEKWDnW9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 132;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3y5D3Im0sYxAXTed6zQjK9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 133;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-ZM3jAWuGlkZGQUl2Wz5LNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 134;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VYEPiJqOI8-KLrGicSegx9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 135;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QBVdXGu14ZRJfFpORPE8sNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 136;https://picasaweb.google.com/lh/photo/977BqGx1kLb7Q4JkXOBQ8tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 137;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AqWACTFthXPfNeOqA5dLm9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 138;https://picasaweb.google.com/lh/photo/se3G4Jt1vScaA6GpD1VscNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 139;https://picasaweb.google.com/lh/photo/a7BIRUvRm8yBfhY10z0cktMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 140;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4r-Ej9CfOiQGy6hQKDnxLtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 141;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qE8uxhlY6957UwCffJMfedMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 142;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yalwAOJu_CpDRR1-iWbsBNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 143;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yJvravHpVwxa1Au7NaMEotMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 144;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6_-kdj0FCKzLR10tCFBp29MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 145;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZkJEjvDym_iWPcyLm55SltMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 146;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7S_hgkMB31xcCGgaDPgp7tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 147;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fnsFUyMwoSxsKyWQKLqQhtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 148;https://picasaweb.google.com/lh/photo/C1MWWVHwGSj9mgAe8P-muNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 149;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mcFuweq5YFhFkLiKttzE1NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 150;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WYrBTvM0rqCNXGmWWtTE_9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 151;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pM-9brzgbmeg2dtdqHsoudMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 152;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_JDfbcoa5pG_MNpi1W_5kdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 153;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cX-PX9wXR8KoZvOleZ3BKNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 154;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3QGroomtvxBN_QHisYyWc9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 155;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6k_cnA4fN1b9CptGS4PR1dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 156;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qsFMWSD1EeVdWTqTS9Rl4tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 157;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uJS8D5GtqC7TxOaOxzceIdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 158;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EXrfofHCwGz2xDCvyuTWC9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 159;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oK1gNYZMlSyPAs7iZk_QftMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 160;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KcHmqMHZkvZxWRfY_8Arm9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 161;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0U5KnbVP18re6ZJTHAr_4NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 162;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vs7XQ4rUwBkbxgrQ_QlJdtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 163;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6uVO_OgO_2Jxa1N0eyGHRNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 164;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pCamAi9M7uA6nhBtItmvONMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 165;https://picasaweb.google.com/lh/photo/R3Fp0I6OiRlkj7p59mamjdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 166;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xkc0pLtvLDfVilGXUrvwJ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 167;https://picasaweb.google.com/lh/photo/b7sjqFUmt35YzvFnH45LTNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 168;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9YAQq1ry8n20pZDpQjXVCdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 169;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Lfq6lRdCbWcqgyIJRQos8NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 170;https://picasaweb.google.com/lh/photo/iVt8Ircpn8gLQnXWIfLxkNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 171;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Xs2lmspx3roX-Hhuf1RkfNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 172;https://picasaweb.google.com/lh/photo/j-9ZIz913VvT8TolRLPogtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 173;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GB2a-oxIm51hK2wzyK7X3tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 174;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EQEbrgIXKyBb9hmR3YvQzdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 175;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hMA1wjXiP8rvItftbib8gNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 176;https://picasaweb.google.com/lh/photo/78GEaZqlATl6fyohudeDS9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 177;https://picasaweb.google.com/lh/photo/k223nso0Rlbuob2FNr1bpNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 178;https://picasaweb.google.com/lh/photo/gfe0Ihiu125A2dIUTJYLC9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 179;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pch5Z0B73VPx74WvIcgY69MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 180;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FsRssdpRzhhwkH18QqbeJNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 181;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Hg_u23DgMYHuVx7M-F3K_NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 182;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XTmnC1NYbldJezlSeWqIjtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 183;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JlxAiaT3UpPLaBhLsTX4x9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 184;https://picasaweb.google.com/lh/photo/INjQ0B8cr_soYyQsbxHFqdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 185;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XsOn_P-M1Mbbx0lcAUZJDNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 186;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Q65jTYtMR8s-2qCIFV6F9tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 187;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WdPOxx-LQpnVl1wJxcho4NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 188;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3IoijH0GRcQFHXvvJ0zvodMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 189;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FJn1Oz7AazEvEpTTFqmb49MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 190;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-WDSkCpGqkr2Sohc77S2tdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 191;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zhV5Lwkq2umlGw9HjPC9n9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 192;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZLDTIN0mkbo1hzFO7tSUkNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 193;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xxckZc9fCJ6I5PW87gv-C9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 194;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IAN7X_zkK17kgD_tisgaOdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 195;https://picasaweb.google.com/lh/photo/q7BBoYLK3HzI_39aYB0CKtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 196;https://picasaweb.google.com/lh/photo/G4VRYq-W5ebAyvRiQ_6-SNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 197;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SGyVdSSqjmXA5c_IuzryRtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 198;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ily8G3YYKJYV-aY69-tE09MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 199;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TnRuEXCeXiHmPkU9gBZcCNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 200;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pHyvnifL5tzq3rbmwlJZntMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 201;https://picasaweb.google.com/lh/photo/f-jQSokCXabXs6kUiuuZr9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 202;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SeE5MNKtyChxATDsPs3zK9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 203;https://picasaweb.google.com/lh/photo/M2l-kke-B6Cc_JyWcHwYQNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 204;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5g7hempdBFDzEic42CMHxtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 205;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7O8PVlGEsDiWP0hCAh8QHdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 206;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZpGw4b5PPmMswV0Wn8CPf9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 207;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pYuH5QMdyfwC3hC6iiSYatMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 208;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SZ92nHB2EDFmAkdFZSpJbtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 209;https://picasaweb.google.com/lh/photo/um8g-ManipADcbtWbhhwdtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 210;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AlKuzHv4q9h04CG652kJc9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 211;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0qew9WtfrCiaYON22PJFmdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 212;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JStWq-6zK8TBnC79qtV6_NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 213;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DWFNMGQG4GllD9lJs7FB99MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 214;https://picasaweb.google.com/lh/photo/lb-zOjl0JkzOhfE819KeVNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 215;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fOfH5DZ--9lRhxF9PZK4mdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 216;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TDx1oU0W3U3x-iaT7W3sGdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 217;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_wU6Gij-665XxlQQv8SlCtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 218;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AiNsjo0UwWGOqmVGm-L3rdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 219;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LejC22RO3As8ss9Mlb5Qk9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 220;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NrZIflNDXYhXWyjqIVEBx9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 221;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jBWopuFD0pgIb8oRecEMDNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 222;https://picasaweb.google.com/lh/photo/iEsg_mBz0BjqSaHfZjvdntMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 223;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Tggd6w6a16RvhIhaiMR80NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 224;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vynofBtyEIZy_Y0CMeqRudMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 225;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9w44U6HJc4rvv7bONSFpf9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 226;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fgKug6HtTaVTuCsI6CGTddMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 227;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Qu7Q8xLKSY4DEtQ7bsTHMdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 228;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QQcKd2InKJK-6pieELMcXtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 229;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9QWQNytit9oyEgL5-c2ng9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 230;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kWimUytFWpcn5kBrOysmJNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 231;https://picasaweb.google.com/lh/photo/gPuA7-5umdpgL_eWH7-_JdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 232;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5MoBDXYu5s9VrcztLzoXstMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 233;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Oz3JP3g1NHAXTiNs6SAyW9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 234;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7WoqJll93u96encXwB-6eNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 235;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0j1FPc2W9bZEEIhPG-d-rtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 236;https://picasaweb.google.com/lh/photo/09LFsy9KPKLwX5lcPx7-0dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 237;https://picasaweb.google.com/lh/photo/K0_wAcjQCRoP-a4lEx3UaNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 238;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zsA712tgmG2UuQF_MFyCtdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 239;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WgMVMsxnoqHUBwU_coAZXtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 240;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-T88XujmSo4dTifTjiLu0dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 241;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VIpXgphF3RujaqpPrwmVcNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 242;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nsvxxiTEYzzYCvT5tSlco9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 243;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nNf2mkWPFkYrzJzmFtoxyNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 244;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jaqangfyuBl9twAT-D0jJtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 245;https://picasaweb.google.com/lh/photo/W_HjT0xxLceuxo9fxypXmtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 246;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LCKAZkwSnWz8Hro26Km2MtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 247;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6IIBXC5JXv1rvTfbrGWSUtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 248;https://picasaweb.google.com/lh/photo/g6_4uE3MY2usYXUMfWal5dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 249;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LTWqsaXGa_Z3tpTGNxkugNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 250;https://picasaweb.google.com/lh/photo/c9Md-6UyzJBLaNX_RCoN9tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 251;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9I6EOSp5eCCM96t8lG9olNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 252;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BoKS_8LsQGs9VBMKDqZ8ydMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 253;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KO5_h-YMncd4UnrLqE_QddMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 254;https://picasaweb.google.com/lh/photo/i-ezv1xM3afgWUtmnz_s6NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 255;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MSfVf3od5uwsiQkGzp9obNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 256;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nlSe-A7RgYbVDTy6Jnwc2tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 257;https://picasaweb.google.com/lh/photo/v0bDyUHtuA9hXa1NoksvCtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 258;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rSWe4tzq5A09viqOvr4us9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 259;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BtOlLVLatAAvmCFBWARwmdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 260;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9Or5AMWy76Zz8TcAl4pjfdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 261;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8ovj3RSvxf_lgpTPhikbg9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 262;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bx7crkNqrN8rF2REaXm1CdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 263;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HvKgkPYKK4S-mQiuXvkKwdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 264;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Cr9I9cQiQPguKNsgfLXvdNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 265;https://picasaweb.google.com/lh/photo/UPjWYl4dxExjf49mY35_j9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 266;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DLlO33a1cJgyODt3sWFjctMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 267;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TsyYaLdG9Zh_7ZOTQkc-7NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 268;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oRbuavyUq2o47jaqRm3NR9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 269;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3tFg4QU2gWGLYhKV0qFV1dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 270;https://picasaweb.google.com/lh/photo/UWft2s77ydXVvkea--TYZtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 271;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ja3ccZ4pQKd5HOif-MewxNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 272;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_9vdvm7HBFHEEs4GOwd7UtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 273;https://picasaweb.google.com/lh/photo/01Cw8x4QyZYqrk1Sl0okqNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 274;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_uwJl3EH_IVcb8whpxjN8tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 275;https://picasaweb.google.com/lh/photo/t7kpWP3XFTufuzE9KVwFrNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 276;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oSX4f_5I-d79hvsv5xxOr9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 277;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Mq7aZaovPUhi0ZbYKymBStMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 278;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3-lK9D-YF_M339YGlmAIjdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 279;https://picasaweb.google.com/lh/photo/g4NRMuxmNLbeSDEgiCmy49MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 280;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TgytJfATjmm_juMoLQtGudMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 281;https://picasaweb.google.com/lh/photo/snl42MZcd8yyXY0TabTE9tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 282;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dVR1gLTcGZqR8VJ1YI_Y5NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 283;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2PEDCVtYSspfHEYPD6pjftMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 284;https://picasaweb.google.com/lh/photo/U8OviXrxo2sgbi9XaqtWQdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 285;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eiM36rpXHXTX-mB2PAg0gdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 286;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9RwcX_NoVIIQ0CH5WUsEQtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 287;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9ggYtdubRqw6J3PvgzuNHdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 288;https://picasaweb.google.com/lh/photo/L4cYoofWgrtmf6DLl_dcsdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 289;https://picasaweb.google.com/lh/photo/__4xDq2F8DNM_sy_zJ4OwNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 290;https://picasaweb.google.com/lh/photo/L7aY0wtQOM5d4CjXEZYdwtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 291;https://picasaweb.google.com/lh/photo/A8GN5fZN2Lhepzoh2tOlA9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 292;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kSf5RbbrIPhRQKpeRTeIHtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 293;https://picasaweb.google.com/lh/photo/gqcftdg7L0ccTarUMVKxONMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 294;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OoXvIfGsfMvEHEjxLZEcwNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 295;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kUKLHh7A_u6NXJ0qQkCFwdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 296;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Lbk6tovdVAcGTwlW_ifQbtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Naruto Tập 297;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VtUYsDKel6xwbE4idzdq0tMTjNZETYmyPJy0liipFm0[/id]