Phim Tân Thủy Hử
Tên Phim: Tân Thủy Hử | All Men Are Brothers 2011
Giám đốc/Đạo diễn: Cúc Giác Lượng
Diễn viên: Lý Tông Hàn, Lữ Lương Vỹ, Vương Kiến Tân, Nghiêm Khoan, Trần Long, Trương Địch, Trương Hàm Dư, Hồ Đông, Viên Vịnh Nghi, An Dĩ Hiên, Cam Đình Đình, Lưu Tiểu Tiểu, Hồ Khả, Hà Giai Di, Hùng Nãi Cẩn...
Quốc gia: Trung Quốc
Năm phát hành: 2011
Thể loại: Võ Thuật - Kiếm Hiệp
Thời lượng: 86 Tập
Đánh giá: Rât chi là hay !

Thông Tin Phim: Phiên bản mới “Tân thủy hử” do đạo diễn Cúc Giác Lượng chỉ đạo kể về 108 Vị anh hùng do bất mãn với triều đình đã lên lương sơn bạc để làm thảo khấu chống lại triều đình, nhưng sau đó bị Cao Cầu bày kế hãm hại ...

[id]Tập 1;http://www.youtube.com/watch?v=oQ3pXmW10Vk|Tập 2;http://www.youtube.com/watch?v=IENp3AKm9F4|Tập 3;http://www.youtube.com/watch?v=1WsNwfTvQtg|Tập 4;http://www.youtube.com/watch?v=BSVUNsRDabU|Tập 5;http://www.youtube.com/watch?v=l7QPcn5CA3o|Tập 6;http://www.youtube.com/watch?v=ZiLtzQ38sws|Tập 7;http://www.youtube.com/watch?v=aGCeWjaskTA|Tập 8;http://www.youtube.com/watch?v=DPD3LcJAoNw|Tập 9;http://www.youtube.com/watch?v=-na_wv6FTYs|Tập 10;http://www.youtube.com/watch?v=vhsU1g-8Qo4|Tập 11;http://www.youtube.com/watch?v=ZvJI-t-fots|Tập 12;http://www.youtube.com/watch?v=OrwkgoeZUQ8|Tập 13;http://www.youtube.com/watch?v=wcjpc1C9Z_s|Tập 14;http://www.youtube.com/watch?v=AmpsbQXXsNA|Tập 15;http://www.youtube.com/watch?v=30SyrGsRCdE|Tập 16;http://www.youtube.com/watch?v=xQBk91kVEA0|Tập 17;http://www.youtube.com/watch?v=kK1G0agWtdg|Tập 18;http://www.youtube.com/watch?v=OpK5sal20DU|Tập 19;http://www.youtube.com/watch?v=nifoWTWdXts|Tập 20;http://www.youtube.com/watch?v=fOuqW6Fgpxs|Tập 21;http://www.youtube.com/watch?v=LMyNY3vt3fs|Tập 22;http://www.youtube.com/watch?v=I4O1hqw4Xus|Tập 23;http://www.youtube.com/watch?v=Of66iQZrG3I|Tập 24;http://www.youtube.com/watch?v=_geaOh6eSS8|Tập 25;http://www.youtube.com/watch?v=Hx5LRH5_VOI|Tập 26;http://www.youtube.com/watch?v=FXENCTNJkG4|Tập 27;http://www.youtube.com/watch?v=Zf9Gt5TgMIg|Tập 28;http://www.youtube.com/watch?v=FtpqUaxW4zM|Tập 29;http://www.youtube.com/watch?v=X7Kh_om9XYo|Tập 30;http://www.youtube.com/watch?v=c7cy13ZVPxM|Tập 31;http://www.youtube.com/watch?v=MSB1otUTiok|Tập 32;http://www.youtube.com/watch?v=UPGzM5klgmk|Tập 33;http://www.youtube.com/watch?v=KS2HQCWLz0s|Tập 34;http://www.youtube.com/watch?v=jHSwIdxsyIo|Tập 35;http://www.youtube.com/watch?v=dWEwDRF0MJE|Tập 36;http://www.youtube.com/watch?v=5Vu6A0IIQrA|Tập 37;http://www.youtube.com/watch?v=MVOtIyAKkEE|Tập 38;http://www.youtube.com/watch?v=nhi5ySOABzo|Tập 39;http://www.youtube.com/watch?v=Ov19FlXgDg0|Tập 40;http://www.youtube.com/watch?v=xuZYImuqVoA|Tập 41;http://www.youtube.com/watch?v=t2gcwzU_U54|Tập 42;http://www.youtube.com/watch?v=z--mLk6mouo|Tập 43;http://www.youtube.com/watch?v=qvm8G6IQnyU|Tập 44;http://www.youtube.com/watch?v=2BhOpIJ7xwo|Tập 45;http://www.youtube.com/watch?v=B4wps25rKJo|Tập 46;http://www.youtube.com/watch?v=IbvoW-RtaVY|Tập 47;http://www.youtube.com/watch?v=t53_VRvvgds|Tập 48;http://www.youtube.com/watch?v=TvSUL5HeRGM|Tập 49;http://www.youtube.com/watch?v=KtF0MO9Lovg|Tập 50;http://www.youtube.com/watch?v=ymnjI5MUnU8|Tập 51;http://www.youtube.com/watch?v=MsJSQKRr64E|Tập 52;http://www.youtube.com/watch?v=SmEkw14MHDQ|Tập 53;http://www.youtube.com/watch?v=T37G63AsxRI|Tập 54;http://www.youtube.com/watch?v=c1nsf5-_Ng8|Tập 55;http://www.youtube.com/watch?v=MEPvo2xrXGY|Tập 56;http://www.youtube.com/watch?v=fhKoS3Sq49s|Tập 57;http://www.youtube.com/watch?v=KHJK07-BEH0|Tập 58;http://www.youtube.com/watch?v=MvnA4diktw0|Tập 59;http://www.youtube.com/watch?v=K5w9eaq_RfQ|Tập 60;http://www.youtube.com/watch?v=WrOHsDfWSN4|Tập 61;http://www.youtube.com/watch?v=-DqaXTmdCtw|Tập 62;http://www.youtube.com/watch?v=tJgAuuBjRS4|Tập 63;http://www.youtube.com/watch?v=zf5DGCI00fM|Tập 64;http://www.youtube.com/watch?v=Ia5b-y-bEio|Tập 65;http://www.youtube.com/watch?v=82L9pGRDiOA|Tập 66;http://www.youtube.com/watch?v=L0RXzHNdCf0|Tập 67;http://www.youtube.com/watch?v=5EItW7WsH58|Tập 68;http://www.youtube.com/watch?v=RRkbFRBrsH8|Tập 69;http://www.youtube.com/watch?v=R2ox2J3iWxk|Tập 70;http://www.youtube.com/watch?v=Uesyao4k7LE|Tập 71;http://www.youtube.com/watch?v=iK0FV5vZ6cg|Tập 72;http://www.youtube.com/watch?v=zjf1l1ZcMds|Tập 73;http://www.youtube.com/watch?v=GxdWbUHrth8|Tập 74;http://www.youtube.com/watch?v=7VtwMNmKOSM|Tập 75;http://www.youtube.com/watch?v=pH75C-9I29U|Tập 76;http://www.youtube.com/watch?v=IFapRRWIEZk|Tập 77;http://www.youtube.com/watch?v=OM-_QVLe71s|Tập 78;http://www.youtube.com/watch?v=Hq-sC4R8qxM|Tập 79;http://www.youtube.com/watch?v=Su_PrVuqhjY|Tập 80;http://www.youtube.com/watch?v=hCZz_fxNDNg|Tập 81;http://www.youtube.com/watch?v=kNVmG4htRoU|Tập 82;http://www.youtube.com/watch?v=sTvqsgo_XWw|Tập 83;http://www.youtube.com/watch?v=JgBFkxv1gxk|Tập 84;http://www.youtube.com/watch?v=-ZZXQAL_auU|Tập 85;http://www.youtube.com/watch?v=ik_Xjb4W94I|Tập 86-Hết;http://www.youtube.com/watch?v=u4qVDjy59ys|[/id]