Phim thần thám cao luân bố
Phim thần thám cao luân bố
Tên Phim: Thần Thám Cao Luân Bố
Tên Gốc: Detective Columbo
Giám đốc/Đạo diễn: Lý Thiêm Thắng
Diễn viên: Lê Diệu Tường, Đường Thi Vịnh, Ngao Gia Niên, Mã Trại
Quốc gia: Hồng Kông
Năm phát hành: 2013
Thể loại: Hành Động, Tâm Tình Cảm,Trinh Thám
Thời lượng: Trọn bộ 25 Tập
Đánh giá: hay - Hấp dẫnNội dung phim Thần Thám Cao Luân Bố: Được đặt trong bối cảnh xã hội Hong Kong những năm 60 của thập kỷ trước, Thần thám Cao Luân Bố có nội dung khắc họa chân dung nhân vật Cao Luân Bố với óc quan sát nhạy bén, trí nhớ siêu việt và năng lực phân tích linh hoạt đã trở thành một thám tử vang danh thiên hạ...

1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5mYmbdciz6G_zYLYp79IS9|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ku3K7m09qAjnshL3ncHatN|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jtOptCNgpfHfwCOOjzctg9|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WbW3MZ1HCvL1nUzTOaIphd|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7ChrrDmcJQ1ATgMVTiJRy9|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jIm1YW9tgeNnNIe1VpsZTd|7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/x37OJoJLfx1d5xxLtXk6Gd|8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Pn_PHcRlEqBLnf9wPFkS-N|9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QBoh_nysH0tHwYcYlhm7Dd|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jVivtyhTRZCRSC2BIGZDSN|11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8cuKDpomRPk80Encq-dr59|12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Yz3_oy781QKhsbju27GW19|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3VCqlqTd_roAyBd6rJX9cdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VzOCjvb5y73H9b6kWX_xIdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bort_yT6VvW760P-hqaXKNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vcz_u6ZIVxRuafgs661jOtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xazdComZKJkasv7qG_0ygNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/B5zk-ddUEGAXCp47g6-fk9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7oei9xwjBncf8Zaf2pxgEtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DzuXAOBq_NpCcUnP5S9hGNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rghGTVbRs2E2_WJ5FL-029MTjNZETYmyPJy0liipFm0|16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kqZFJa4q5L7VrBR9237NhtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fXN2jaqXLY2AnoA2CfGFdtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OQUij75N2QzsTyKmTQJiddMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8pUos8xRo8vT-SzcdVLZz9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QESJpwvTIG0u6-Z9oaPrRNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VOGQCoMM69_Si-6wyaNx59MTjNZETYmyPJy0liipFm0|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yDqm69lf38-BeUdZFngGrtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/93EyBHrBLhE63YVnTKEvFdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hfODDZydSLysKrSRq3xjRdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6CK3ZZWV8mJFHU_VhDkMq9|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ge3yBCyJ1Qs42EorzhMePd|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TQ3-2uiSjWGEmDi0QOVMcd|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bVPL2cjzpo0N4UIX7ft4o9|23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XVhujjOKlPWUFyfmcd0ott|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CuJfYkjfFnWHz1CU_bT1Q9|25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QwBaKVXSg619OPxoVb7aHd|1;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-1/IWZ9DIEW.html|2;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-2/IWZ9DI0C.html|3;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-3/IWZ9DI0D.html|4;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-4/IWZ9DI0E.html|5;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-5/IWZ9DI0F.html|6;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-6/IWZ9DII0.html|7;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-7/IWZ9DIII.html|8;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-8/IWZ9DIIW.html|9;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-9/IWZ9DIIO.html|10;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-10/IWZ9DIIU.html|11;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-11/IWZ9DIIZ.html|12;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-12/IWZ9DII6.html|13;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-13/IWZ9DII7.html|14;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-14/IWZ9DII8.html|15;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-15/IWZ9DII9.html|16;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-16/IWZ9DIIA.html|17;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-17/IWZ9DIIB.html|18;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-18/IWZ9DIIC.html|19;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-19/IWZ9DIID.html|20;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-20/IWZ9DIIE.html|21;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-21/IWZ9DIIF.html|22;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-22/IWZ9DIW0.html|23;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-23/IWZ9DIWI.html|24;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-24/IWZ9DIWW.html|25-End;http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Cao-Luan-Bo-Tap-25-End/IWZ9DIWO.html|