phim cổ tích việt nam
Phim Thánh Gióng
Tên Phim: Tuyển Tập Phim Cổ Tích Việt Nam
Giám đốc/Đạo diễn: Nhiều Đạo Diễn và Giám đốc
Diễn viên: Nhiều Diễn Viên
Quốc gia: Việt Nam
Năm phát hành: 2000
Thể loại: Phim cổ tích
Thời lượng: 41 Tập
Đánh giá: Rất hay

Bao gồm các phim: Sự Tích Trái Dưa Hấu|Sự Tích Thành Hoàng Sống|Sự Tích Quả Roi|Sự Tích Con Khỉ|Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết|Sinh Con Rồi Mới Sinh Cha|Quận Gió|Phượng Hoàng Đất|Nói Dối Như Cuội|Người Học Trò Và Ba Con Quỷ|Nàng Xuân Hương|Mưu Trí Đàn Bà|Mũi Dài|Mụ Yêu Tinh Và Bầy Trẻ|Miếng Trầu Kỳ Diệu|Lấy Chồng Dê|Kiện Cây Đa|Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt|Hai Cô Gái Và Cục Bứu|Hà Rầm Hà Rạc|Gái Ngoan Dạy Chồng|Đúc Người|Đầy Tớ Và Tên Trộm|Cường Bạo Đại Vương|Của Thiên Trả Địa|Con Chim Khách Mầu Nhiệm|Vua Heo|Chưa Đỗ Ông Nghè|Chiếc Áo Tàng Hình|Chàng Rể Thong Manh|Chàng Ngốc Phiêu Lưu Ký|Chàng Đốn Củi Và Con Yêu Tinh|Cây Tre Trăm Đốt|Cậu Bé Thông Minh|Bụng Làm Dạ Chịu|Bính Và Đinh|Bài Học Nhớ Đời|Ăn Khế Trả Vàng.[id]Sự Tích Trái Dưa Hấu;http://www.youtube.com/watch?v=pDFSxkXWSkM|Sự Tích Thành Hoàng Sống;http://www.youtube.com/watch?v=pxjYtlYEkBA|Sự Tích Quả Roi;http://www.youtube.com/watch?v=o8hYB9vlmGQ|Sự Tích Dã Tràng;http://www.youtube.com/watch?v=64haF0pmjiE|Sự Tích Con Muỗi;http://www.youtube.com/watch?v=I2HH0kWw-Xw|Sự Tích Con Khỉ;http://www.youtube.com/watch?v=co2Rz9bnNDE|Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết;http://www.youtube.com/watch?v=sFcs_Huvnsc|Sinh Con Rồi Mới Sinh Cha;http://www.youtube.com/watch?v=e4MSnEA11nQ|Quận Gió;http://www.youtube.com/watch?v=Hm14rYqDlhM|Phượng Hoàng Đất;http://www.youtube.com/watch?v=467VAgQ8b9I|Nói Dối Như Cuội;http://www.youtube.com/watch?v=cGf0FAxVDyc|Người Học Trò Và Ba Con Quỷ;http://www.youtube.com/watch?v=sOJQsHD0dNM|Nàng Xuân Hương;http://www.youtube.com/watch?v=-8pRJc0TbdU|Mưu Trí Đàn Bà;http://www.youtube.com/watch?v=tudKvvJMhiQ|Mũi Dài;http://www.youtube.com/watch?v=-Jyu2G0Zbd8|Mụ Yêu Tinh Và Bầy Trẻ;http://www.youtube.com/watch?v=gGZYV4hD920|Miếng Trầu Kỳ Diệu;http://www.youtube.com/watch?v=IepRZ8EQc0k|Lấy Chồng Dê;http://www.youtube.com/watch?v=7iAn8kIrw5M|Kiện Cây Đa;http://www.youtube.com/watch?v=NS8YOleFHb0|Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt;http://www.youtube.com/watch?v=sD8CNYvi7kg|Hai Cô Gái Và Cục Bứu;http://www.youtube.com/watch?v=NkM6FeK2hpA|Hà Rầm Hà Rạc;http://www.youtube.com/watch?v=W_xwv-aWqos|Gái Ngoan Dạy Chồng;http://www.youtube.com/watch?v=vhBDv7ebzp4|Đúc Người;http://www.youtube.com/watch?v=UD_jS4o3gH8|Đầy Tớ Và Tên Trộm;http://www.youtube.com/watch?v=kgFZNhcGlLE|Cường Bạo Đại Vương;http://www.youtube.com/watch?v=jG5PEploWbg|Của Thiên Trả Địa;http://www.youtube.com/watch?v=3S8tv-tbsEY|Con Chim Khách Mầu Nhiệm;http://www.youtube.com/watch?v=8XGiVY2pltw|Vua Heo;http://www.youtube.com/watch?v=pLHpmnys5nc|Chưa Đỗ Ông Nghè;http://www.youtube.com/watch?v=porTUmP-oDw|Chiếc Áo Tàng Hình;http://www.youtube.com/watch?v=DffRvOxcrw4|Chàng Rể Thong Manh;http://www.youtube.com/watch?v=742ruIdywTQ|Chàng Ngốc Phiêu Lưu Ký;http://www.youtube.com/watch?v=0A_jXSAvwj4|Chàng Đốn Củi Và Con Yêu Tinh;http://www.youtube.com/watch?v=BeMR9RmZe2Y|Cây Tre Trăm Đốt;http://www.youtube.com/watch?v=HB8l59A914k|Cậu Bé Thông Minh;http://www.youtube.com/watch?v=diJ03xy3irE|Bụng Làm Dạ Chịu;http://www.youtube.com/watch?v=kv7A5o0T4nk|Bính Và Đinh;http://www.youtube.com/watch?v=VlgjT44sYwA|Bài Học Nhớ Đời;http://www.youtube.com/watch?v=bOLBUjcvy74|Ăn Khế Trả Vàng;http://www.youtube.com/watch?v=dmpwniR2S54|[/id]