DAMtv
DAMtv - Làng lạ lùng
Là một sản phẩm từ DAMtv
Clip dành cho những ai thích kinh dị, thích hài và thích bựa... =]
Đạo diễn: Huỳnh Lập
Diễn viên: Trương Qúi Nhi, Huỳnh Lập Lờ, Lê Nhân, Nhật Kid, Sơn Nguyễn
Ý tưởng: Huỳnh Lập
Quay phim: Nhật Kid, Johnny Viên
Hậu kì: Hồng Tú, Nhật Kid [id]Full;http://www.youtube.com/watch?v=8u5UJr2b1P8|[/id]