Phim Bộ hàn quốc
High Kick 2006
Tên Phim: Gia Đình Là Số 1 | High Kick 2006
Giám đốc/Đạo diễn: Kim Byung-wook
Diễn viên: Shin Ji Soo, Kim HyeSung, Lee SunJae, Kim Bum
Quốc gia: Hàn Quốc
Năm phát hành: 2006
Thể loại: Phim Bộ Hàn Quốc, Hài hước
Thời lượng: Phần 1 Full Thuyết Minh 167 Tập
Đánh giá: Hay - Hài - vui nhộn
Phim đã được phát sóng trên kênh HTV3

Thông Tin Phim: High Kick đã có công giúp thể loại sitcom tìm lại thời hoàng kim. Sau Ba nam ba nữ, Bệnh viện phụ sản Sunpoong và Non Stop, Hàn Quốc không còn những bộ sitcom thật sự hấp dẫn, khiến khán giả không còn mấy hứng thú với thể loại này, thì bất ngờ, 5 nhà biên kịch kể trên đã cho ra đời High Kick, đầy thể loại kịch tình huống này lên thế đỉnh cao...


Phim Gia Đình là số 1
Phim Gia Đình là số 1

[id]Tập 1;http://www.dailymotion.com/video/xqiyns_gia-iinh-la-si-1-tip-1-tvm-ling-tiing_shortfilms?search_algo=2#.UY3iwkoQJGY|Tập 2;http://www.dailymotion.com/video/xqi9uy_gia-iinh-la-si-1-tip-2-tvm-ling-tiing_shortfilms?search_algo=2#.UY3i5EoQJGY|Tập 3;http://www.dailymotion.com/video/xqi9wn_gia-iinh-la-si-1-tip-3-tvm-ling-tiing_shortfilms?search_algo=2#.UY3i9koQJGY|Tập 4;http://www.dailymotion.com/video/xqi9zi_gia-iinh-la-si-1-tip-4-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3jXUoQJGY|Tập 5;http://www.dailymotion.com/video/xqia0t_gia-iinh-la-si-1-tip-5-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3jaEoQJGY|Tập 6;http://www.dailymotion.com/video/xqia44_gia-iinh-la-si-1-tip-6-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3jbkoQJGY|Tập 7;http://www.dailymotion.com/video/xqia6x_gia-iinh-la-si-1-tip-7-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3jkEoQJGY|Tập 9;http://www.dailymotion.com/video/xqia83_gia-iinh-la-si-1-tip-9-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3lrEoQJGY|Tập 10;http://www.dailymotion.com/video/xqia9b_gia-iinh-la-si-1-tip-10-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3lzEoQJGY|Tập 11;http://www.dailymotion.com/video/xqiabo_gia-iinh-la-si-1-tip-11-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3lz0oQJGY|Tập 12;http://www.dailymotion.com/video/xqj0lm_gia-iinh-la-si-1-tip-12-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3l40oQJGY|Tập 13;http://www.dailymotion.com/video/xqj0mp_gia-iinh-la-si-1-tip-13-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3l5koQJGY|Tập 14;http://www.dailymotion.com/video/xqj0pn_gia-iinh-la-si-1-tip-14-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3mAEoQJGY|Tập 15;http://www.dailymotion.com/video/xqj0q9_gia-iinh-la-si-1-tip-15-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3mBEoQJGY|Tập 16;http://www.dailymotion.com/video/xqj0t2_gia-iinh-la-si-1-tip-16-tvm-ling-tiing_shortfilms|Tập 17;http://www.dailymotion.com/video/xqj0ud_gia-iinh-la-si-1-tip-17-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3mG0oQJGY|Tập 18;http://www.dailymotion.com/video/xqj0w5_gia-iinh-la-si-1-tip-18-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3mMkoQJGY|Tập 19;http://www.dailymotion.com/video/xqj0wn_gia-iinh-la-si-1-tip-19-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3mM0oQJGY|Tập 20;http://www.dailymotion.com/video/xqj0wu_gia-iinh-la-si-1-tip-20-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3mOUoQJGY|Tập 21;http://www.dailymotion.com/video/xqj0yk_gia-iinh-la-si-1-tip-21-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3mU0oQJGY|Tập 22;http://www.dailymotion.com/video/xqj102_gia-iinh-la-si-1-tip-22-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3mVEoQJGY|Tập 23;http://www.dailymotion.com/video/xqj198_gia-iinh-la-si-1-tip-23-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3m2koQJGY|Tập 24;http://www.dailymotion.com/video/xqj1ar_gia-iinh-la-si-1-tip-24-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3m6koQJGY|Tập 25;http://www.dailymotion.com/video/xqlqvd_gia-iinh-la-si-1-tip-25-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3m7UoQJGY|Tập 26;http://www.dailymotion.com/video/xqlpml_gia-iinh-la-si-1-tip-26-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3m70oQJGY|Tập 27;http://www.dailymotion.com/video/xqlt8i_gia-iinh-la-si-1-tip-27-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3nC0oQJGY|Tập 28;http://www.dailymotion.com/video/xqlu59_gia-iinh-la-si-1-tip-28-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3nEUoQJGY|Tập 29;http://www.dailymotion.com/video/xqlv8u_gia-iinh-la-si-1-tip-29-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3nEkoQJGY|Tập 30;http://www.dailymotion.com/video/xqlwpc_gia-iinh-la-si-1-tip-30-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3nLkoQJGY|Tập 31;http://www.dailymotion.com/video/xqlya3_gia-iinh-la-si-1-tip-31-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3nL0oQJGY|Tập 32;http://www.dailymotion.com/video/xqlzro_gia-iinh-la-si-1-tip-32-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3nMkoQJGY|Tập 33;http://www.dailymotion.com/video/xqmprs_gia-iinh-la-si-1-tip-33-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3nUUoQJGY|Tập 34;http://www.dailymotion.com/video/xqmps6_gia-iinh-la-si-1-tip-34-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3nVEoQJGY|Tập 35;http://www.dailymotion.com/video/xqnbs7_gia-iinh-la-si-1-tip-35-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3nVUoQJGY|Tập 36;http://www.dailymotion.com/video/xqt3mz_gia-iinh-la-si-1-tip-36-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3nf0oQJGY|Tập 37;http://www.dailymotion.com/video/xqt3o1_gia-iinh-la-si-1-tip-37-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3ngkoQJGY|Tập 38;http://www.dailymotion.com/video/xr5mte_gia-iinh-la-si-1-tip-38-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3qtEoQJGY|Tập 39;http://www.dailymotion.com/video/xqt3s7_gia-iinh-la-si-1-tip-39-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3nnEoQJGY|Tập 41;http://www.dailymotion.com/video/xqt3qg_gia-iinh-la-si-1-tip-41-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3nr0oQJGY|Tập 42;http://www.dailymotion.com/video/xqt3rm_gia-iinh-la-si-1-tip-42-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3ntEoQJGY|Tập 43;http://www.dailymotion.com/video/xqt3td_gia-iinh-la-si-1-tip-43-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3nt0oQJGY|Tập 44;http://www.dailymotion.com/video/xqt3th_gia-iinh-la-si-1-tip-44-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3n1UoQJGY|Tập 45;http://www.dailymotion.com/video/xqt3uw_gia-iinh-la-si-1-tip-45-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3n2EoQJGY|Tập 46;http://www.dailymotion.com/video/xqt3vc_gia-iinh-la-si-1-tip-46-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3n9koQJGY|Tập 47;http://www.dailymotion.com/video/xqt3vk_gia-iinh-la-si-1-tip-47-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3n-koQJGY|Tập 48;http://www.dailymotion.com/video/xqt3wj_gia-iinh-la-si-1-tip-48-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3n-0oQJGY|Tập 49;http://www.dailymotion.com/video/xqt3wm_gia-iinh-la-si-1-tip-49-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3oIkoQJGY|Tập 50;http://www.dailymotion.com/video/xqt3wy_gia-iinh-la-si-1-tip-50-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3oJUoQJGY|Tập 51;http://www.dailymotion.com/video/xqt3x5_gia-iinh-la-si-1-tip-51-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3oKEoQJGY|Tập 52;http://www.dailymotion.com/video/xqt3y8_gia-iinh-la-si-1-tip-52-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3oRUoQJGY|Tập 53;http://www.dailymotion.com/video/xqt3yh_gia-iinh-la-si-1-tip-53-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3oR0oQJGY|Tập 54;http://www.dailymotion.com/video/xqt3ys_gia-iinh-la-si-1-tip-54-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3oSkoQJGY|Tập 55;http://www.dailymotion.com/video/xqu5du_gia-iinh-la-si-1-tip-55-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3oe0oQJGY|Tập 56;http://www.dailymotion.com/video/xqu5c8_gia-iinh-la-si-1-tip-56-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3orEoQJGY|Tập 57;http://www.dailymotion.com/video/xqu5fh_gia-iinh-la-si-1-tip-57-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3orUoQJGY|Tập 58;http://www.dailymotion.com/video/xqu5k2_gia-iinh-la-si-1-tip-58-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3osEoQJGY|Tập 59;http://www.dailymotion.com/video/xqu5vs_gia-iinh-la-si-1-tip-59-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3ozkoQJGY|Tập 60;http://www.dailymotion.com/video/xqu61u_gia-iinh-la-si-1-tip-60-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3o0EoQJGY|Tập 61;http://www.dailymotion.com/video/xqyg1z_gia-iinh-la-si-1-tip-61-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3pHkoQJGY|Tập 62;http://www.dailymotion.com/video/xqyg31_gia-iinh-la-si-1-tip-62-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3pI0oQJGY|Tập 63;http://www.dailymotion.com/video/xqyg3c_gia-iinh-la-si-1-tip-63-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3pJEoQJGY|Tập 64;http://www.dailymotion.com/video/xr5n7s_gia-iinh-la-si-1-tip-64-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3qxUoQJGY|Tập 65;http://www.dailymotion.com/video/xqyg41_gia-iinh-la-si-1-tip-65-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3pSEoQJGY|Tập 66;http://www.dailymotion.com/video/xqyg7v_gia-iinh-la-si-1-tip-66-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3pSUoQJGY|Tập 67;http://www.dailymotion.com/video/xqyg89_gia-iinh-la-si-1-tip-67-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3pcEoQJGY|Tập 68;http://www.dailymotion.com/video/xqyg93_gia-iinh-la-si-1-tip-68-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3pdEoQJGY|Tập 69;http://www.dailymotion.com/video/xqyg99_gia-iinh-la-si-1-tip-69-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3pdUoQJGY|Tập 70;http://www.dailymotion.com/video/xqygay_gia-iinh-la-si-1-tip-70-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3pmkoQJGY|Tập 71;http://www.dailymotion.com/video/xqygb5_gia-iinh-la-si-1-tip-71-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3pm0oQJGY|Tập 72;http://www.dailymotion.com/video/xqygbf_gia-iinh-la-si-1-tip-72-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3pn0oQJGY|Tập 73;http://www.dailymotion.com/video/xqygcw_gia-iinh-la-si-1-tip-73-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3pv0oQJGY|Tập 74;http://www.dailymotion.com/video/xqygeg_gia-iinh-la-si-1-tip-74-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3pw0oQJGY|Tập 75;http://www.dailymotion.com/video/xqygew_gia-iinh-la-si-1-tip-75-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3pxkoQJGY|Tập 76;http://www.dailymotion.com/video/xqygf1_gia-iinh-la-si-1-tip-76-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3p5EoQJGY|Tập 77;http://www.dailymotion.com/video/xqygfp_gia-iinh-la-si-1-tip-77-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3p5koQJGY|Tập 78;http://www.dailymotion.com/video/xqz6bd_gia-iinh-la-si-1-tip-78-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3p6UoQJGY|Tập 79;http://www.dailymotion.com/video/xqz6bz_gia-iinh-la-si-1-tip-79-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3qDUoQJGY|Tập 80;http://www.dailymotion.com/video/xqz6ci_gia-iinh-la-si-1-tip-80-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3qEUoQJGY|Tập 81;http://www.dailymotion.com/video/xqz6cu_gia-iinh-la-si-1-tip-81-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3qEkoQJGY|Tập 82;http://www.dailymotion.com/video/xqz6nr_gia-iinh-la-si-1-tip-82-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3qNEoQJGY|Tập 83;http://www.dailymotion.com/video/xqz6p4_gia-iinh-la-si-1-tip-83-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3qNUoQJGY|Tập 84;http://www.dailymotion.com/video/xqz6pb_gia-iinh-la-si-1-tip-84-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3qOEoQJGY|Tập 85;http://www.dailymotion.com/video/xqz6qd_gia-iinh-la-si-1-tip-85-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3qVkoQJGY|Tập 86;http://www.dailymotion.com/video/xqz6qg_gia-iinh-la-si-1-tip-86-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3qZUoQJGY|Tập 87;http://www.dailymotion.com/video/xqz6r5_gia-iinh-la-si-1-tip-87-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3qZkoQJGY|Tập 88;http://www.dailymotion.com/video/xqz6ra_gia-iinh-la-si-1-tip-88-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3qWkoQJGY|Tập 89;http://www.dailymotion.com/video/xqz6rj_gia-iinh-la-si-1-tip-89-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3q5UoQJGY|Tập 90;http://www.dailymotion.com/video/xqz6ro_gia-iinh-la-si-1-tip-90-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3q6UoQJGY|Tập 91;http://www.dailymotion.com/video/xqz6s0_gia-iinh-la-si-1-tip-91-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3q6koQJGY|Tập 92;http://www.dailymotion.com/video/xqz6s1_gia-iinh-la-si-1-tip-92-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3rDEoQJGY|Tập 93;http://www.dailymotion.com/video/xr5mnx_gia-iinh-la-si-1-tip-93-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3rDkoQJGY|Tập 94;http://www.dailymotion.com/video/xr5mxc_gia-iinh-la-si-1-tip-94-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3rD0oQJGY|Tập 95;http://www.dailymotion.com/video/xr5n0k_gia-iinh-la-si-1-tip-95-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3rMkoQJGY|Tập 96;http://www.dailymotion.com/video/xr5n1l_gia-iinh-la-si-1-tip-96-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3rOEoQJGY|Tập 97;http://www.dailymotion.com/video/xr5n2h_gia-iinh-la-si-1-tip-97-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3rOEoQJGY|Tập 98;http://www.dailymotion.com/video/xr5n46_gia-iinh-la-si-1-tip-98-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3rXUoQJGY|Tập 99;http://www.dailymotion.com/video/xr5n4f_gia-iinh-la-si-1-tip-99-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3rXkoQJGY|Tập 100;http://www.dailymotion.com/video/xr5n5b_gia-iinh-la-si-1-tip-100-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3rYEoQJGY|Tập 101;http://www.dailymotion.com/video/xr5n5j_gia-iinh-la-si-1-tip-101-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3sEkoQJGY|Tập 102;http://www.dailymotion.com/video/xr5n8e_gia-iinh-la-si-1-tip-102-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3sFUoQJGY|Tập 103;http://www.dailymotion.com/video/xr5n8i_gia-iinh-la-si-1-tip-103-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3sQ0oQJGY|Tập 104;http://www.dailymotion.com/video/xr5n96_gia-iinh-la-si-1-tip-104-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3sM0oQJGY|Tập 105;http://www.dailymotion.com/video/xr5n9d_gia-iinh-la-si-1-tip-105-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3sY0oQJGY|Tập 106;http://www.dailymotion.com/video/xr5n9l_gia-iinh-la-si-1-tip-106-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3sOEoQJGY|Tập 107;http://www.dailymotion.com/video/xr5naq_gia-iinh-la-si-1-tip-107-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3sZEoQJGY|Tập 108;http://www.dailymotion.com/video/xr6a9b_gia-iinh-la-si-1-tip-108-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3shUoQJGY|Tập 109;http://www.dailymotion.com/video/xr6adq_gia-iinh-la-si-1-tip-109-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3siEoQJGY|Tập 110;http://www.dailymotion.com/video/xr6af1_gia-iinh-la-si-1-tip-110-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3siUoQJGY|Tập 111;http://www.dailymotion.com/video/xr6agi_gia-iinh-la-si-1-tip-111-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3sq0oQJGY|Tập 112;http://www.dailymotion.com/video/xr6ai2_gia-iinh-la-si-1-tip-112-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3srkoQJGY|Tập 113;http://www.dailymotion.com/video/xr6aia_gia-iinh-la-si-1-tip-113-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3ssEoQJGY|Tập 114;http://www.dailymotion.com/video/xr6aji_gia-iinh-la-si-1-tip-114-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3s1UoQJGY|Tập 115;http://www.dailymotion.com/video/xr6ak5_gia-iinh-la-si-1-tip-115-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3s1koQJGY|Tập 116;http://www.dailymotion.com/video/xr6amw_gia-iinh-la-si-1-tip-116-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3s2koQJGY|Tập 118;http://www.dailymotion.com/video/xrbj3i_gia-iinh-la-si-1-tip-118-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3s_0oQJGY|Tập 119;http://www.dailymotion.com/video/xrbj8x_gia-iinh-la-si-1-tip-119-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3tAEoQJGY|Tập 120;http://www.dailymotion.com/video/xrbksj_gia-iinh-la-si-1-tip-120-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3tB0oQJGY|Tập 121;http://www.dailymotion.com/video/xrbl0u_gia-iinh-la-si-1-tip-121-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3tKkoQJGY|Tập 122;http://www.dailymotion.com/video/xrbkq0_gia-iinh-la-si-1-tip-122-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3tMUoQJGY|Tập 123;http://www.dailymotion.com/video/xrh9ft_gia-iinh-la-si-1-tip-123-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3tL0oQJGY|Tập 124;http://www.dailymotion.com/video/xrh9fy_gia-iinh-la-si-1-tip-124-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3tU0oQJGY|Tập 125;http://www.dailymotion.com/video/xrh9gu_gia-iinh-la-si-1-tip-125-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3tVkoQJGY|Tập 126;http://www.dailymotion.com/video/xrh9h3_gia-iinh-la-si-1-tip-126-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3td0oQJGY|Tập 127;http://www.dailymotion.com/video/xrh9i3_gia-iinh-la-si-1-tip-127-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3teEoQJGY|Tập 128;http://www.dailymotion.com/video/xrh9iy_gia-iinh-la-si-1-tip-128-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3tfEoQJGY|Tập 129;http://www.dailymotion.com/video/xrqnx7_gia-iinh-la-si-1-tip-129-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3tvUoQJGY|Tập 131;http://www.dailymotion.com/video/xrqnzr_gia-iinh-la-si-1-tip-131-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3tp0oQJGY|Tập 132;http://www.dailymotion.com/video/xrqo22_gia-iinh-la-si-1-tip-132-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3tqEoQJGY|Tập 133;http://www.dailymotion.com/video/xrudj7_gia-iinh-la-si-1-tip-133-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3t5EoQJGY|Tập 134;http://www.dailymotion.com/video/xrudvp_gia-iinh-la-si-1-tip-134-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3t6EoQJGY|Tập 135;http://www.dailymotion.com/video/xrudxh_gia-iinh-la-si-1-tip-135-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3t6UoQJGY|Tập 136;http://www.dailymotion.com/video/xrue51_gia-iinh-la-si-1-tip-136-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3uKkoQJGY|Tập 137;http://www.dailymotion.com/video/xrx9ec_gia-iinh-la-si-1-tip-137-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3uK0oQJGY|Tập 138;http://www.dailymotion.com/video/xrx9fm_gia-iinh-la-si-1-tip-138-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3uLkoQJGY|Tập 139;http://www.dailymotion.com/video/xrx9gp_gia-iinh-la-si-1-tip-139-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3uVEoQJGY|Tập 140;http://www.dailymotion.com/video/xrx9ix_gia-iinh-la-si-1-tip-140-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3uVUoQJGY|Tập 141;http://www.dailymotion.com/video/xrywe2_gia-iinh-la-si-1-tip-141-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3uW0oQJGY|Tập 142;http://www.dailymotion.com/video/xrywgc_gia-iinh-la-si-1-tip-142-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3ue0oQJGY|Tập 143;http://www.dailymotion.com/video/xrywj2_gia-iinh-la-si-1-tip-143-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3ufkoQJGY|Tập 144;http://www.dailymotion.com/video/xrywl2_gia-iinh-la-si-1-tip-144-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3ugEoQJGY|Tập 145;http://www.dailymotion.com/video/xs443x_gia-iinh-la-si-1-tip-145-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3uq0oQJGY|Tập 146;http://www.dailymotion.com/video/xs444e_gia-iinh-la-si-1-tip-146-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3usEoQJGY|Tập 147;http://www.dailymotion.com/video/xs4456_gia-iinh-la-si-1-tip-147-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3usUoQJGY|Tập 148;http://www.dailymotion.com/video/xs445f_gia-iinh-la-si-1-tip-148-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3uzkoQJGY|Tập 149;http://www.dailymotion.com/video/xs445p_gia-iinh-la-si-1-tip-149-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3u0koQJGY|Tập 150;http://www.dailymotion.com/video/xs4461_gia-iinh-la-si-1-tip-150-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3u00oQJGY|Tập 151;http://www.dailymotion.com/video/xs9xpq_gia-iinh-la-si-1-tip-151-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3u70oQJGY|Tập 152;http://www.dailymotion.com/video/xs9xq8_gia-iinh-la-si-1-tip-152-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3u8UoQJGY|Tập 153;http://www.dailymotion.com/video/xs9xr9_gia-iinh-la-si-1-tip-153-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3u80oQJGY|Tập 154;http://www.dailymotion.com/video/xs9xs2_gia-iinh-la-si-1-tip-154-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3vEUoQJGY|Tập 155;http://www.dailymotion.com/video/xs9xsf_gia-iinh-la-si-1-tip-155-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3vFEoQJGY|Tập 156;http://www.dailymotion.com/video/xscw1z_gia-iinh-la-si-1-tip-156-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3vFkoQJGY|Tập 157;http://www.dailymotion.com/video/xscwpx_gia-iinh-la-si-1-tip-157-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3vNkoQJGY|Tập 158;http://www.dailymotion.com/video/xscyfn_gia-iinh-la-si-1-tip-158-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3vOEoQJGY|Tập 159;http://www.dailymotion.com/video/xscz7n_gia-iinh-la-si-1-tip-159-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3vO0oQJGY|Tập 160;http://www.dailymotion.com/video/xsdrkh_gia-iinh-la-si-1-tip-160-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3vWEoQJGY|Tập 161;http://www.dailymotion.com/video/xsdrp1_gia-iinh-la-si-1-tip-161-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3vWEoQJGY|Tập 162;http://www.dailymotion.com/video/xsdrqq_gia-iinh-la-si-1-tip-162-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3vW0oQJGY|Tập 163;http://www.dailymotion.com/video/xsdrtt_gia-iinh-la-si-1-tip-163-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3vekoQJGY|Tập 164;http://www.dailymotion.com/video/xsdrui_gia-iinh-la-si-1-tip-164-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3ve0oQJGY|Tập 165;http://www.dailymotion.com/video/xsdrxi_gia-iinh-la-si-1-tip-165-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3vnEoQJGY|Tập 166;http://www.dailymotion.com/video/xsds76_gia-iinh-la-si-1-tip-166-tvm-ling-tiing_shortfilms#.UY3vnUoQJGY|Tập 167;http://www.dailymotion.com/video/xsdsl4_gia-iinh-la-si-1-tip-167-tvm-ling-tiing-hit_shortfilms#.UY3voUoQJGY|[/id]