phim truyền hình
Tên Phim: Lời nói dối ngọt ngào - VTV1
Giám đốc/Đạo diễn: Đang Cập Nhật
Diễn viên: Đang Cập Nhật
Quốc gia: Trung quốc
Năm phát hành: 2013
Thể loại: Tâm lý tình cảm
Thời lượng: Full 38 Tập
Đánh giá: ♥♥♥♥♥

Thông Tin Phim: 3 năm trước, người Từ Doanh yêu, Trấn Vũ, đột ngột biến mất không để lại một lời nhắn nhủ. vô vọng vì từng ý trung nhân, cha bị bệnh, gia đình vướng phải nợ nần, tưởng như Từ Doanh sẽ gục ngã. Nhưng với với nghị lực phi thường, cô gái trẻ đã vươn lên để tiếp kiến sống và coi ngó gia đình.
phim truyền hinh vtv1
phim truyền hinh vtv1
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=dwNvd6Fcb98;http://www.youtube.com/watch?v=KuF6sGHUP6o;http://www.youtube.com/watch?v=Sat4dqbRhVE|2;http://www.youtube.com/watch?v=3W4mghLPhm0;http://www.youtube.com/watch?v=SAxC-BBP9Z8;http://www.youtube.com/watch?v=Aq0zqDCpkRs|3;http://www.youtube.com/watch?v=Kpj064NUChA;http://www.youtube.com/watch?v=B5eZPMIjgaY;http://www.youtube.com/watch?v=Dr2Bi8FzOCY|4;http://www.youtube.com/watch?v=ZEtlZ-43Ph0;http://www.youtube.com/watch?v=MtvKIS-7RuI;http://www.youtube.com/watch?v=VYEQnajDKKs|5;http://www.youtube.com/watch?v=woObIwjKrqk;http://www.youtube.com/watch?v=3CYzE3XeGAg;http://www.youtube.com/watch?v=OOiteyiZuDY|6;http://www.youtube.com/watch?v=Cum2JCPo2aE;http://www.youtube.com/watch?v=LeMfRlInw5A;http://www.youtube.com/watch?v=Cm10YAZYQiI|7;http://www.youtube.com/watch?v=PRdXOZ03jQc;http://www.youtube.com/watch?v=BVeyH7bs1pc;http://www.youtube.com/watch?v=KJS-5U5b9Yk|8;http://www.youtube.com/watch?v=Grh5Emd3bcE;http://www.youtube.com/watch?v=zhwvcibvUkM;http://www.youtube.com/watch?v=Ho34HUpNF0k|9;http://www.youtube.com/watch?v=67HGR3YIKxk;http://www.youtube.com/watch?v=Vf04ei2mqRI;http://www.youtube.com/watch?v=h3SiONctKnE|11;http://www.youtube.com/watch?v=BOLIQoc4weQ;http://www.youtube.com/watch?v=7QeFEwqFrT0;http://www.youtube.com/watch?v=N4Gvz9A0z64|1 Raw;phimsoc.y/O8i16PfKyWg|2 Raw;phimsoc.y/u0iRAQYRgyE|3 Raw;phimsoc.y/yJzn10tSMvY|4 Raw;phimsoc.y/-Px3S-_HyUw|5 Raw;phimsoc.y/VippOyywkEA|6 Raw;phimsoc.y/wdElQW3MULA|7 Raw;phimsoc.y/PlG5saXMwUo|8 Raw;phimsoc.y/qeWTCDEHygQ|9 Raw;phimsoc.y/r6qtxIUNvv4|10 Raw;phimsoc.y/qc482b0QDbI|11 Raw;phimsoc.y/hm89dz2xCyw|12 Raw;phimsoc.y/eh6fdiTtpEc|13 Raw;phimsoc.y/WJL0HJuscIo|14 Raw;phimsoc.y/mcQ3sCvnAp4|15 Raw;phimsoc.y/G40h7rJ01ZQ|16 Raw;phimsoc.y/XPpgrHI6AVs|17 Raw;phimsoc.y/oReMq7OpDYY|18 Raw;phimsoc.y/DFS5QOIZZj4|19 Raw;phimsoc.y/Lun2I8XWWU4|20 Raw;phimsoc.y/V6yqTiyFYYQ|21 Raw;phimsoc.y/qoofu2w8OGk|22 Raw;phimsoc.y/DVhFugxMSl0|23 Raw;phimsoc.y/7pTQv9YkKoo|24 Raw;phimsoc.y/zR4n2VsIgnk|25 Raw;phimsoc.y/gM6Nd4uyGK4|26 Raw;phimsoc.y/cLq0pY-Rec8|27 Raw;phimsoc.y/-Z1Rad4Bclo|28 Raw;phimsoc.y/JlFikm7MRWc|29 Raw;phimsoc.y/wSTWE5kIrDw|30 Raw;phimsoc.y/ubiXLP6W6Zs|31 Raw;phimsoc.y/JG-QuNjlFJg|32 Raw;phimsoc.y/71YhDkSKGu0|33 Raw;phimsoc.y/12bUMNTTWlM|34 Raw;phimsoc.y/SU6NRwyNt4w|35 Raw;phimsoc.y/937OsRBGTN8|36 Raw;phimsoc.y/39kbn4J7HTc|37 Raw;phimsoc.y/5VMyPUu1ptY|38 Raw-End;phimsoc.y/hZo_4PE7ItM|12;http://www.youtube.com/watch?v=9N8v6bHmzfI;http://www.youtube.com/watch?v=9nK7Hga7vo4;http://www.youtube.com/watch?v=F3bxiQmG4TQ|13;http://www.youtube.com/watch?v=-iaVXzJSaHc;http://www.youtube.com/watch?v=e9JbJMyjWYY;http://www.youtube.com/watch?v=ZBLfetc8jAM|14;http://www.youtube.com/watch?v=vmj2z3sv4bc;http://www.youtube.com/watch?v=RhWRh_047M4;http://www.youtube.com/watch?v=MFOV8YRTDAw|15;http://www.youtube.com/watch?v=YkYdNjMwejw;http://www.youtube.com/watch?v=jzC0qyXmPWM;http://www.youtube.com/watch?v=qiNesdjuMu8|16;http://www.youtube.com/watch?v=YxQnDk2a43A;http://www.youtube.com/watch?v=gIT7UNGOt44;http://www.youtube.com/watch?v=oDTlkNJ_y4Q|17;http://www.youtube.com/watch?v=mALiwZQjo-Y;http://www.youtube.com/watch?v=yIGo-zlbh_Q;http://www.youtube.com/watch?v=imtLmOd5PoU|18;http://www.youtube.com/watch?v=NCLMI80yUrA;http://www.youtube.com/watch?v=5etv301iaHQ;http://www.youtube.com/watch?v=Uuk__WCREyA|19;http://www.youtube.com/watch?v=GpfuBRMi1Yg;http://www.youtube.com/watch?v=IJGUREMuGn0;http://www.youtube.com/watch?v=z9lv1xuexxY|20;http://www.youtube.com/watch?v=nJqK4aj9mto;http://www.youtube.com/watch?v=tBbuYw_A-qg;http://www.youtube.com/watch?v=uZi3rNeH-Ac|21;http://www.youtube.com/watch?v=z3fmJRyPHk8;http://www.youtube.com/watch?v=hNrn7gcvH5E;http://www.youtube.com/watch?v=yeLACvzhhWo|22;http://www.youtube.com/watch?v=9-YUWz-IA8Q;http://www.youtube.com/watch?v=9BuI7LgODy4;http://www.youtube.com/watch?v=b0KfoZNmRik|23;http://www.youtube.com/watch?v=B2ttMvKoZfI;http://www.youtube.com/watch?v=JlRNywN2_bY;http://www.youtube.com/watch?v=hzEd4KKUoo8|24;http://www.youtube.com/watch?v=71YiC3Nfu74;http://www.youtube.com/watch?v=9ynlPprgyTM;http://www.youtube.com/watch?v=IbwLZjvmnx4|24;phimsoc.y/1UWSVzomB2M|25;http://www.youtube.com/watch?v=UqjLG3vlVqo;http://www.youtube.com/watch?v=RpQZjZIWNgc;http://www.youtube.com/watch?v=KYo2DmJYtyY|26;http://www.youtube.com/watch?v=cthJ4KRT0hw;http://www.youtube.com/watch?v=P39vvVSOGjs;http://www.youtube.com/watch?v=arwBuMxgT8Q|27;http://www.youtube.com/watch?v=_vNUYUuACho;http://www.youtube.com/watch?v=12-JEFCia0Y;http://www.youtube.com/watch?v=i5oA7c6F_c8|26;phimsoc.y/1ojczuI2f1E|27;phimsoc.y/hELul2MkJfc|28;http://www.youtube.com/watch?v=g1WQgU7H-ao;http://www.youtube.com/watch?v=NXBb2oXxPSI;http://www.youtube.com/watch?v=0Rd-6pG-O1E|29;http://www.youtube.com/watch?v=oNkkkjw8pHo;http://www.youtube.com/watch?v=5njDRfOd8cQ;http://www.youtube.com/watch?v=tMG_FP4Bkug|30;http://www.youtube.com/watch?v=pFRNC9z7MjE;http://www.youtube.com/watch?v=WOF5agZuURQ;http://www.youtube.com/watch?v=rtn27Ad5-W8|31;http://www.youtube.com/watch?v=O7DWSS8IqGE;http://www.youtube.com/watch?v=cOkWc1v4Maw;http://www.youtube.com/watch?v=EGzaLur6o64|32;http://www.youtube.com/watch?v=h2zN_KOHd4o;http://www.youtube.com/watch?v=wBVlS1x5IrY;http://www.youtube.com/watch?v=ee-xzlRjrvc|33;http://www.youtube.com/watch?v=MUa-xnu5y5Q;http://www.youtube.com/watch?v=zW7oH7kYVCg;http://www.youtube.com/watch?v=tlDIX5eXXVY|34;http://www.youtube.com/watch?v=SdVZiVEJyOM;http://www.youtube.com/watch?v=xuN8nDSVvFU;http://www.youtube.com/watch?v=vj2ySYPYfps|35;http://www.youtube.com/watch?v=1iLiVLdazJU;http://www.youtube.com/watch?v=dPIO6W_cpyI;http://www.youtube.com/watch?v=dQC62uc7anU|36;http://www.youtube.com/watch?v=FSx_uE84YqU;http://www.youtube.com/watch?v=n8uCKVU-8IQ;http://www.youtube.com/watch?v=uhC82BGhK5o|37;http://www.youtube.com/watch?v=Gy43t3H_g7E;http://www.youtube.com/watch?v=6WPxpNrqycY;http://www.youtube.com/watch?v=pkv0KwTgJJg|38;http://www.youtube.com/watch?v=jeEUcpKsCEc;http://www.youtube.com/watch?v=VyjFZyigtAI;http://www.youtube.com/watch?v=Ov1PZzfdcdI|[/id]