Phim Bộ TVB
Tên Phim: Ngũ Vị Nhân Sinh - The Season Of Fate
Giám đốc/Đạo diễn:Trương Càn Văn
Diễn viên: Quách Tấn An, Quan Vịnh Hà, Mễ Tuyết, Quách Chính Hồng
Quốc gia: Trung Quốc
Năm phát hành: 2013
Thể loại: Phim Bộ TVB
Thời lượng: 25 Tập
Đánh giá: ♥♥♥♥♥

Thông Tin Phim: (Chưa xem nên ko rõ ! ☻) Chúc Các Bạn Xem Phim Vui vẻ ! 1;http://www.youtube.com/watch?v=YMNaq6RVgSw;http://www.youtube.com/watch?v=acj4HNI_lZs;http://www.youtube.com/watch?v=acj4HNI_lZs|2;http://www.youtube.com/watch?v=LFjXrVH2HGo;http://www.youtube.com/watch?v=AelHQGNb_yk;http://www.youtube.com/watch?v=pWnBZ3QzSxQ|3;http://www.youtube.com/watch?v=Y5sDvVvMx14;http://www.youtube.com/watch?v=j0f4v9t7Djk;http://www.youtube.com/watch?v=J6yWG6oxec4|4;http://www.youtube.com/watch?v=JYG-RTefOO4;http://www.youtube.com/watch?v=BpO-f9jLKuw;http://www.youtube.com/watch?v=9IRou0xPRME|5;http://www.youtube.com/watch?v=34Z49Sbuszc;http://www.youtube.com/watch?v=nJ43i5b77EE;http://www.youtube.com/watch?v=CVbcD7Iokt0|6;http://www.youtube.com/watch?v=tbY2y9Ja3f8;http://www.youtube.com/watch?v=jRSn-jqy-Lg;http://www.youtube.com/watch?v=-fvM5cL-a0g|7;http://www.youtube.com/watch?v=l6AhmJfZAXY;http://www.youtube.com/watch?v=lk3KAcYiPDw;http://www.youtube.com/watch?v=HN8KcP-soLk|8;http://www.youtube.com/watch?v=-0iZLQ1Xhsk;http://www.youtube.com/watch?v=EN-xPJzc-J8;http://www.youtube.com/watch?v=PWFb3BHrUvU|9;http://www.youtube.com/watch?v=VTcK7CuN7bk;http://www.youtube.com/watch?v=9t15tZy6ofA;http://www.youtube.com/watch?v=AHu6v8KMRzc|10;http://www.youtube.com/watch?v=T2Rm1iklZqY;http://www.youtube.com/watch?v=TiYrp5nQmZc;http://www.youtube.com/watch?v=RzTG-f0C8DM|11;http://www.youtube.com/watch?v=awynvlMOEZU;http://www.youtube.com/watch?v=aejIS-DbavM;http://www.youtube.com/watch?v=D_9wTKFISPI|12;http://www.youtube.com/watch?v=Zm9nbUDdpXs;http://www.youtube.com/watch?v=PyxX97Ojce8;http://www.youtube.com/watch?v=kuQrdPabTSI|13;http://www.youtube.com/watch?v=mM4Iw0KqmEM;http://www.youtube.com/watch?v=9NJ0qn0ipZU;http://www.youtube.com/watch?v=GttsbkXC9VE|14;http://www.youtube.com/watch?v=95hkvc6ZuJo;http://www.youtube.com/watch?v=6aPIeAc3Y0w;http://www.youtube.com/watch?v=RrYo6jQBbMg|15;http://www.youtube.com/watch?v=lL1z0iNUG9k;http://www.youtube.com/watch?v=8dXuIpfuG8E;http://www.youtube.com/watch?v=nLJ-4LZVDH4|16;http://www.youtube.com/watch?v=5Lbq6rqFHKI;http://www.youtube.com/watch?v=-Z2CG_QKNkw;http://www.youtube.com/watch?v=Zh7ekSrdWx0|17;http://www.youtube.com/watch?v=J7vaOp7cPig;http://www.youtube.com/watch?v=ZEXtE33g3h4;http://www.youtube.com/watch?v=Xp3l3vfGSLw|18;http://www.youtube.com/watch?v=V6tOC3bb2TE;http://www.youtube.com/watch?v=F39iV11CCEA;http://www.youtube.com/watch?v=SgzWTSJ5CdQ|19;http://www.youtube.com/watch?v=TL4uI4mLkI4;http://www.youtube.com/watch?v=QEMNI78ITuA;http://www.youtube.com/watch?v=kpAELQ-jUDU|20;http://www.youtube.com/watch?v=Rb0geENxBmA;http://www.youtube.com/watch?v=eyFfw3ynWoA;http://www.youtube.com/watch?v=zvPYBnRplA8|21;http://www.youtube.com/watch?v=9HlsRRwPJWk;http://www.youtube.com/watch?v=yzQTcHpjdSo;http://www.youtube.com/watch?v=fIroWdXQKIY|22;http://www.youtube.com/watch?v=TjQC8ocyaSY;http://www.youtube.com/watch?v=XPeTYG-zt9Y;http://www.youtube.com/watch?v=8JRDjlnKof4|23;http://www.youtube.com/watch?v=0uneWlX3bTM;http://www.youtube.com/watch?v=juVUXAtkyi0;http://www.youtube.com/watch?v=vMbX1_46Bdg|24;http://www.youtube.com/watch?v=cFes7He65E4;http://www.youtube.com/watch?v=cFes7He65E4;http://www.youtube.com/watch?v=7Lirsd55mQo|25;http://www.youtube.com/watch?v=TQbZE8qnWE0;http://www.youtube.com/watch?v=IsXGLyP2kOw;http://www.youtube.com/watch?v=B3vgUM9PG8s|