Phim Huyền Thoại Lý Tiểu Long Full (50/50)
Tên Phim: I Am Bruce Lee
Giám đốc/Đạo diễn: Đang Cập Nhật
Diễn viên: Trần Quốc Khôn, Biên Tiêu Tiêu, Vương Lạc Dũng, Vu Thừa Huệ, Khấu Chấn Hải, Michelle Lang, Ray Park, Michael Jai White
Quốc gia:  Lý Văn Kỳ
Năm phát hành: 2008
Thể loại: Phim Võ thuật
Thời lượng: Trọn bộ 50 Tập
Đánh giá: Cực hay

phim võ thuật

Thông Tin Phim: Huyền thoại Lý Tiểu Long (I Am Bruce Lee) (2012)
I Am Bruce Lee là bộ film tài liệu nói về thế cục của Võ Sư-Diễn Viên Lý Tiểu Long.Một người mà quơ mọi người trên Thế giới đều ngũỡng mộ tới anh.Bởi không chỉ là một diễn viên giỏi,đẹp trai mà còn là một người đem tinh hoa Võ học Trung Quốc đi ra toàn thế giới những thập niên 60 của thế kỷ 20. Cái chết của Lý Tiểu Long đến nay vẫn là một câu hỏi lớn cho nhân loại
Phim Bộ Võ Thuật
[id]Lý Tiểu Long Tập 1;http://picasaweb.google.com/lh/photo/tEAMFwq4Um5Lzpz88aUiJdbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 2;http://picasaweb.google.com/lh/photo/qzkEKLbyG3zTIfrx0bp1kdbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 3;http://picasaweb.google.com/lh/photo/rCykwN1jsaox0arVxOY3C9bf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 4;http://picasaweb.google.com/lh/photo/3Wcybq_AHIwsJi6cEcy3ctbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 5;http://picasaweb.google.com/lh/photo/VeVKPWFq3FtPt3A_5Ok1sNbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 6;http://picasaweb.google.com/lh/photo/02YPnx2UirBx-JEfDLzPQ9bf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 7;http://picasaweb.google.com/lh/photo/vMXbKw1MrYqTj48iHqbwMdbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 8;http://picasaweb.google.com/lh/photo/UfEnabQRU_u21N-j3TNU-tbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 9;http://picasaweb.google.com/lh/photo/x3aK0bfGRfsoSPvh6EdMH9bf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 10;http://picasaweb.google.com/lh/photo/PHFsQ9sZoIUJWMWMMISmvNbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 11;http://picasaweb.google.com/lh/photo/jfnu2gYXfcdnY6UrS-Mx39bf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 12;http://picasaweb.google.com/lh/photo/Jbr31PXQaVa9ll8H5j5s4Nbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 13;http://picasaweb.google.com/lh/photo/KEtL7LO0YPQI0I9si0hpuNbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 14;http://picasaweb.google.com/lh/photo/uokHwmztY0yW_jAZGku6Wtbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 15;http://picasaweb.google.com/lh/photo/jXiVCilelyxV3o3DK8znANbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 16;http://picasaweb.google.com/lh/photo/SX5DqbUe_Sqr8rNYylL969bf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 17;http://picasaweb.google.com/lh/photo/45HyLBy5A14O1M4EtPkPsdbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 18;http://picasaweb.google.com/lh/photo/wXZTmdGkAict5vXsfmSo79bf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 19;http://picasaweb.google.com/lh/photo/g5rMzqiReuc82waII0n7Rdbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 20;http://picasaweb.google.com/lh/photo/IYfnUgGMvRRMG51lO8ckSdbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 21;http://picasaweb.google.com/lh/photo/6EWeRWt8Pt1Xh9WNNcHa3dbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 22;http://picasaweb.google.com/lh/photo/Ofu8TbWuy7UrCLxKr74Cztbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 23;http://picasaweb.google.com/lh/photo/ZTum6t9CR_LohD-hjYag99bf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 24;http://picasaweb.google.com/lh/photo/S1yuejLBpVldDlOyo0DDWNbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 25;http://picasaweb.google.com/lh/photo/wYfkPAGcdA4BlfjT3Qhpd9bf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 26;http://picasaweb.google.com/lh/photo/uFUP3RTkNBUi-RhGxTNs39bf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 27;http://picasaweb.google.com/lh/photo/Zwm6lQSmVbBiEDFAyz8UP9bf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 28;http://picasaweb.google.com/lh/photo/bU4xMT7GX_hmlevtI2qbvtbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 29;http://picasaweb.google.com/lh/photo/MA1bf435KtpCIZofsuCI-9bf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 30;http://picasaweb.google.com/lh/photo/RqATgjNpP-2f8DuJrYrxDNbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 31;http://picasaweb.google.com/lh/photo/dMqvshh_OEAur0YTXUQ0Jtbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 32;http://picasaweb.google.com/lh/photo/DpZFBKJnWuwC_cXqIcHNc9bf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 33;http://picasaweb.google.com/lh/photo/PkcK4ETPQBZlB4Mc53yoddbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 34;http://picasaweb.google.com/lh/photo/brWoTVRZMwgdmIzXHyrMy9bf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 35;http://picasaweb.google.com/lh/photo/lH4pMrRCtLIOOfrnJbQ1Ztbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 36;http://picasaweb.google.com/lh/photo/MwOR0wkxa7T7z92tjStz79bf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 37;http://picasaweb.google.com/lh/photo/SMRU2AigK1YX11eyXLL43dbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 38;http://picasaweb.google.com/lh/photo/r2G_p_GwA0k_dx-f75Pe4dbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 39;http://picasaweb.google.com/lh/photo/S-b7XsP_ISGx0eF76smdH9bf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 40;http://picasaweb.google.com/lh/photo/qiv8cqjDLH7PQuLxJWPUo9bf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 41;http://picasaweb.google.com/lh/photo/-UgbAVT38qwhhfm0EsoHbNbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 42;http://picasaweb.google.com/lh/photo/J01tNz9kEaYZ9qomjSc8yNbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 43;http://picasaweb.google.com/lh/photo/HDbfv4ZPzK2DN0zJZqXIX9bf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 44;http://picasaweb.google.com/lh/photo/HCWczMdHsKwCa2qvNOWjjtbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 45;http://picasaweb.google.com/lh/photo/1QS5_t2EbxXXeCc2cRYcltbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 46;http://picasaweb.google.com/lh/photo/uyD6phrWxVRT6xdKXuSFf9bf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 47;http://picasaweb.google.com/lh/photo/UrVUJyrya4sN1n9EVQ9owNbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 48;http://picasaweb.google.com/lh/photo/gCpiuVOpgW5nZVPLR_pE8dbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập 49;http://picasaweb.google.com/lh/photo/1wuDhWXOzyMJsUY876LgWtbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|Lý Tiểu Long Tập cuối;http://picasaweb.google.com/lh/photo/Z9Lpl1C5e0bWq-3sMFuSYtbf0HjEnT-wDoFwh8ckx8Q|[/id]