Tên Phim: Phim Tay Trong Tay THVL1
Giám đốc/Đạo diễn: Đang cập nhật
Diễn viên: Tạ Thừa Quân, Liên Tĩnh Văn, Lưu Chí Hàn, Trần Bội Kỳ, Lâm Hữu Tinh
Quốc gia: Trung Quốc
Năm phát hành: 2013
Thể loại: Tình Cảm
Thời lượng: 152 Tập
Đánh giá: ☻☻☻☻☻

Thông Tin Phim: là Câu chuyện xoay quanh tiệm bánh bếp nhân thịt “Giang Ký” trứ danh của nhà họ Giang. Trong khu chợ không ai là không biết đến tiệm bánh của vợ chồng Giang Hải Long và Liêu Lệ Quân. Họ có 4 người con nay đều ở tuổi trưởng thành. Gia đình 6 người bọn họ, mỗi người một tính cách, tạo nên nhiều tình huống bi hài cười ra nước mắt.

[id]177;http://www.youtube.com/watch?v=sVxzwJT68sM|178;http://www.youtube.com/watch?v=ew1tydnuztQ|179;http://www.youtube.com/watch?v=Oo9EG9kfLis|180;http://www.youtube.com/watch?v=jhUlJpJdLXA|180-1;http://www.youtube.com/watch?v=Wh2IqSZbYu0|180-2;http://www.youtube.com/watch?v=GxYVJhdHi9s|180-3;http://www.youtube.com/watch?v=xPBKljCXU9k|181-1;http://www.youtube.com/watch?v=gkZd_cG2kHI|181-2;http://www.youtube.com/watch?v=h1U41kdKt5E|181-3;http://www.youtube.com/watch?v=1B9aouU7VFw|182-1;http://www.youtube.com/watch?v=ZUAyaTBlXV8|182-2;http://www.youtube.com/watch?v=c2x2bqNxlmc|182-3;http://www.youtube.com/watch?v=mLj2N4tTU1g|183-1;http://www.youtube.com/watch?v=QcWdIK17udU|183-2;http://www.youtube.com/watch?v=328QWrObHoA|183-3;http://www.youtube.com/watch?v=x2DvaTqeQbY|184-1;http://www.youtube.com/watch?v=tbff2SzwUZU|184-2;http://www.youtube.com/watch?v=OJvZCz_rg30|184-3;http://www.youtube.com/watch?v=A8iQKgkdmYg|185-1;http://www.youtube.com/watch?v=h7mo9mmqedQ|185-2;http://www.youtube.com/watch?v=LpCTxPDhR_c|186-1;http://www.youtube.com/watch?v=ap4PjhTxbRo|186-2;http://www.youtube.com/watch?v=0dRpTPgpURQ|186-3;http://www.youtube.com/watch?v=tEFZEgRz7HI|187-1;http://www.youtube.com/watch?v=mYn0lMzJQUE|187-2;http://www.youtube.com/watch?v=GtrMG2Gt0FU|187-3;http://www.youtube.com/watch?v=l5x9IC-zAgE|188-1;http://www.youtube.com/watch?v=q6RcCXnLAfQ|188-2;http://www.youtube.com/watch?v=V1YUufNCV5U|188-3;http://www.youtube.com/watch?v=RlLH_PFdTDQ|189-1;http://www.youtube.com/watch?v=K2RFaMjjrFU|189-2;http://www.youtube.com/watch?v=fmDpxsmSDLw|189-3;http://www.youtube.com/watch?v=0tfCmVrSO-o|193-1;http://www.youtube.com/watch?v=X9-VsLBMVFQ|193-2;http://www.youtube.com/watch?v=lOTrkPQxErA|193-3;http://www.youtube.com/watch?v=DIRqPscxSEk|194-1;http://www.youtube.com/watch?v=LnRAs1Sl6zI|194-2;http://www.youtube.com/watch?v=T13ofgSrSNc|194-3;http://www.youtube.com/watch?v=AiAW_PlCJwc|195-1;http://www.youtube.com/watch?v=3KkAcAMQdUY|195-2;http://www.youtube.com/watch?v=6pBzZuk903M|195-3;http://www.youtube.com/watch?v=PCBdsBTCLXo|196-1;http://www.youtube.com/watch?v=jaapQXKWv04|196-2;http://www.youtube.com/watch?v=B2DyaOIPtlw|196-3;http://www.youtube.com/watch?v=mX3cXcEUWg8|197-1;http://www.youtube.com/watch?v=WQa_wMIu7Pg|197-2;http://www.youtube.com/watch?v=GMb6Mv7AKlY|197-3;http://www.youtube.com/watch?v=lmr2PvMRos8|198-1;http://www.youtube.com/watch?v=EVzJ_yipYwI|198-2;http://www.youtube.com/watch?v=FHcAZ7vdN_E|198-3;http://www.youtube.com/watch?v=0al3xQdY9-o|199-1;http://www.youtube.com/watch?v=VJKxlgrRfmE|199-2;http://www.youtube.com/watch?v=zn8A96EJq1s|199-3;http://www.youtube.com/watch?v=EhpR4uQQMgw|200-1;http://www.youtube.com/watch?v=5WeS0Rdklng|200-2;http://www.youtube.com/watch?v=Kz-ZZF5DZTU|201-1;http://www.youtube.com/watch?v=235ZdQ8wxd4|201-2;http://www.youtube.com/watch?v=rokaTxoKKBc|201-3;http://www.youtube.com/watch?v=uknoDlhgesI|202-1;http://www.youtube.com/watch?v=A4SI-e6lzGk|202-2;http://www.youtube.com/watch?v=TmgoE5Dr474|202-3;http://www.youtube.com/watch?v=5DrTzf64H2E|203-1;http://www.youtube.com/watch?v=Vbo64u4vi-A|203-2;http://www.youtube.com/watch?v=aoB_9a8YXBc|203-3;http://www.youtube.com/watch?v=p1kfxqytn9o|204-1;http://www.youtube.com/watch?v=-GlLNWMgjAU|204-2;http://www.youtube.com/watch?v=VscTmNePiiU|204-3;http://www.youtube.com/watch?v=Th9VFoeVWh0|205-1;http://www.youtube.com/watch?v=1101WbMB6-o|205-2;http://www.youtube.com/watch?v=HTvksB9OSF8|205-3;http://www.youtube.com/watch?v=_FM79o0OUMU|206-1;http://www.youtube.com/watch?v=70YA3BofuxY|206-2;http://www.youtube.com/watch?v=MJlWbRQFglc|206-3;http://www.youtube.com/watch?v=q4j-mNUUQdE|209-1;http://www.youtube.com/watch?v=PPjxH5fSDEQ|209-2;http://www.youtube.com/watch?v=e5HfA9i7Ri4|209-3;http://www.youtube.com/watch?v=yF1HHE3XjkY|210-1;http://www.youtube.com/watch?v=YUojk3BV2mk|210-2;http://www.youtube.com/watch?v=HGt0PK4WI6g|210-3;http://www.youtube.com/watch?v=RvUfPEBBDuA|215-1;http://www.youtube.com/watch?v=FTQ7KDVQFcc|215-2;http://www.youtube.com/watch?v=dVCpop2UeHU|215-3;http://www.youtube.com/watch?v=WFuMMBHa-XE|216-1;http://www.youtube.com/watch?v=Mor_as6r6yc|216-2;http://www.youtube.com/watch?v=OK6LPRa6U1A|216-3;http://www.youtube.com/watch?v=KAa8lr21jlo|217-1;http://www.youtube.com/watch?v=CVWh8U3n7Cg|217-2;http://www.youtube.com/watch?v=65B3emba1Hs|217-3;http://www.youtube.com/watch?v=0eVeDkmQNo4|218-1;http://www.youtube.com/watch?v=jVOSuubAXcY|218-2;http://www.youtube.com/watch?v=IhZSJ9RmM2s|218-3;http://www.youtube.com/watch?v=h82CTibyiyQ|219-3;http://www.youtube.com/watch?v=r2e4ZTw5Tjs|219-2;http://www.youtube.com/watch?v=VyUU3f6EyzA|219-1;http://www.youtube.com/watch?v=HzU7YroBuFA|219-2;http://www.youtube.com/watch?v=VyUU3f6EyzA|219-3;http://www.youtube.com/watch?v=r2e4ZTw5Tjs|220-1;http://www.youtube.com/watch?v=JOXm54MB0qg|220-2;http://www.youtube.com/watch?v=KBUrHCfhUSo|220-3;http://www.youtube.com/watch?v=JmyCdcD-3Jk|221-1;http://www.youtube.com/watch?v=iyw26MWjK7Y|221-3;http://www.youtube.com/watch?v=_PEn31Ul6P0|222-1;http://www.youtube.com/watch?v=5erCz2mV34Y|221-2;http://www.youtube.com/watch?v=Mq2jfhQH_yU|223-1;http://www.youtube.com/watch?v=lL5Z5bZqDUg|223-2;http://www.youtube.com/watch?v=mBj3X0NK8FA|222-3;http://www.youtube.com/watch?v=-n2KjBtJNgg|223-3;http://www.youtube.com/watch?v=aE8NhILhH4Y|224-1;http://www.youtube.com/watch?v=n8SHc-ASOFw|224-2;http://www.youtube.com/watch?v=vFus4_TuIXc|224-3;http://www.youtube.com/watch?v=rjqfTguHfiE|225-1;http://www.youtube.com/watch?v=JOgpZluyuzc|225-2;http://www.youtube.com/watch?v=ss-G-Pru8gw|225-3;http://www.youtube.com/watch?v=obthLXisUh4|226-1;http://www.youtube.com/watch?v=1iUs2IUxluE|226-2;http://www.youtube.com/watch?v=IMpQal0k6zE|226-3;http://www.youtube.com/watch?v=V2FzMbUXHcI|227-1;http://www.youtube.com/watch?v=G603HHC3dkY|227-2;http://www.youtube.com/watch?v=GGVDwt9sZG4|227-3;http://www.youtube.com/watch?v=mfgATxwl2Uk|228-1;http://www.youtube.com/watch?v=nwHVgaqHnqE|228-2;http://www.youtube.com/watch?v=DSphWyz2iRE|228-3;http://www.youtube.com/watch?v=8RNoPNHCloE|231-1;http://www.youtube.com/watch?v=YKZCeAeh18o|231-2;http://www.youtube.com/watch?v=_aqXz1u1Q08|231-3;http://www.youtube.com/watch?v=gE94WNkLxdU|232-1;http://www.youtube.com/watch?v=R02_dqTFOPw|232-2;http://www.youtube.com/watch?v=RPRsRUVYUoc|232-3;http://www.youtube.com/watch?v=eNqUZbkBm20|233-1;http://www.youtube.com/watch?v=1wUuyX3ouS8|233-2;http://www.youtube.com/watch?v=LLi_DhHK2NU|233-3;http://www.youtube.com/watch?v=mNFC59xZUxA|234-1;http://www.youtube.com/watch?v=RGJxa1Ds82M|222-2;http://www.youtube.com/watch?v=0lXNm3VxLVI|234-2;http://www.youtube.com/watch?v=rPsxsUU-9OE|234-3;http://www.youtube.com/watch?v=I3QMSo2Zge0|230;phimsoc.y/Www909YSjk8|231;phimsoc.y/LXchQOtgLao|232;phimsoc.y/VODLzWnI4vI|233;phimsoc.y/OZiuoTOer2I|234;phimsoc.y/4XSku0lnAGY|235;phimsoc.y/4XSku0lnAGY|236;phimsoc.y/H9meU_46jiI|237;phimsoc.y/qE02sLcZt-g|238;phimsoc.y/NbgQr3N2NWQ|239;phimsoc.y/nYVPwlTxalQ|240;phimsoc.y/aQ6KQ0Lgoks|243;phimsoc.y/udxCmvMz88o|Xem phần 1 từ tập 1 đến 177;http://www.khophim365.vn/2013/07/phim-tay-trong-tay-thvl1-full.html?p=136/1/230|244;phimsoc.y/vDEUAl2ZFCQ|245;phimsoc.y/sid38aIrO7E|246;phimsoc.y/Q6xMHWubABM|247;phimsoc.y/jw7kRmPEPSo|247;phimsoc.y/64OEN_5Jo-EƯ|248;phimsoc.y/b1Lls2YQ0Cc|249;phimsoc.y/5XwEudz_KoQ|249;phimsoc.y/H0GK9DD75fE|250;phimsoc.y/-L03GlvJvOU|251;phimsoc.y/dL0GUfFmdh0|252;phimsoc.y/axUDSPyg7ps|253;phimsoc.y/3psxUzauZo0|254;phimsoc.y/wb5hkEshuMQ|255;phimsoc.y/SQ3u09eG82c|256;phimsoc.y/PRBtxk0W9_o|257;phimsoc.y/-QiMb9rL-iM|258;phimsoc.y/sDoQg95gBeg|235;http://www.youtube.com/watch?v=9T7TJvtNlWE;http://www.youtube.com/watch?v=55VwYmTEvs8;http://www.youtube.com/watch?v=LxPUQCHKSlc|236;http://www.youtube.com/watch?v=i5eET1onHSA;http://www.youtube.com/watch?v=w6fywKt1Tus;http://www.youtube.com/watch?v=NszpU97BMbo|237;http://www.youtube.com/watch?v=FpL6RGLlQf0;http://www.youtube.com/watch?v=VyCd5sSKflE;http://www.youtube.com/watch?v=-rAStxLUJZA|238;http://www.youtube.com/watch?v=p79uB8Nv1MQ;http://www.youtube.com/watch?v=8yVMXUvt1GI;http://www.youtube.com/watch?v=dwVMQr7m7oI|239;http://www.youtube.com/watch?v=5OeBiM33Vqg;http://www.youtube.com/watch?v=HDS--D0uDz8;http://www.youtube.com/watch?v=Bl9uSafzzRE|240;http://www.youtube.com/watch?v=vitfXILvfko;http://www.youtube.com/watch?v=MZuk_PMb7xM;http://www.youtube.com/watch?v=FW4q7HLDMBo|241;http://www.youtube.com/watch?v=TqQv3b_cg0k;http://www.youtube.com/watch?v=mpw9ud5a16E;http://www.youtube.com/watch?v=QrXBo_ElZn0|242;http://www.youtube.com/watch?v=1hmhsiWAs1w;http://www.youtube.com/watch?v=T8GJMHTGqi0;http://www.youtube.com/watch?v=ilZUSXx3JXA|243;http://www.youtube.com/watch?v=UbdtP6Cr95Y;http://www.youtube.com/watch?v=h7b6SwU5SRc;http://www.youtube.com/watch?v=9UM4enbWy0M|244;http://www.youtube.com/watch?v=jZ3I7aRIxOw;http://www.youtube.com/watch?v=kFIyfUVAZLo;http://www.youtube.com/watch?v=P5u0Tm2s0yw|245;http://www.youtube.com/watch?v=4L2yPcrgsvM;http://www.youtube.com/watch?v=hGz_qe1cT2k;http://www.youtube.com/watch?v=gEnlLnst7aE|243;phimsoc.y/udxCmvMz88o|246;http://www.youtube.com/watch?v=sxMmDqxe8yk;http://www.youtube.com/watch?v=X9INxKbG52U;http://www.youtube.com/watch?v=m0AQFOyYVy0|247;http://www.youtube.com/watch?v=8netl212Vxg;http://www.youtube.com/watch?v=JNtXxIHqZ-U;http://www.youtube.com/watch?v=9fs9AHgzEhw|248;http://www.youtube.com/watch?v=DJZtzIPSVRghttp://www.youtube.com/watch?v=zAkY8pEnSj8;http://www.youtube.com/watch?v=SAMwtlzXqFc|248;http://www.youtube.com/watch?v=os8E5V1QkYk;http://www.youtube.com/watch?v=c7H4ZROAm3c;http://www.youtube.com/watch?v=tg5xEf7oxvk|249;http://www.youtube.com/watch?v=QS2UT9bqPqg;http://www.youtube.com/watch?v=1mEf9JqUMyU;http://www.youtube.com/watch?v=eukMGn6jy0k|247;phimsoc.y/jw7kRmPEPSo|247;phimsoc.y/64OEN_5Jo-EƯ|248;phimsoc.y/b1Lls2YQ0Cc|250;http://www.youtube.com/watch?v=9C3p7sAltx8;http://www.youtube.com/watch?v=0wi5rOlZHGs;http://www.youtube.com/watch?v=ucUDUtbvKMoU|251;http://www.youtube.com/watch?v=ZsAQduNNW-E;http://www.youtube.com/watch?v=rBDrMFfCZ80;http://www.youtube.com/watch?v=NMNp-n4Jdhw|251;http://www.youtube.com/watch?v=sCZVZJNLha4;http://www.youtube.com/watch?v=Eu802gCsScw;http://www.youtube.com/watch?v=5aK33ZHepgA|252;http://www.youtube.com/watch?v=p7XjLK7cD6w;http://www.youtube.com/watch?v=Ts9cFIwXqbo;http://www.youtube.com/watch?v=DcZlF6WYblc|253;http://www.youtube.com/watch?v=akyHmO7PqIo;http://www.youtube.com/watch?v=rt9kQaBfaCk;http://www.youtube.com/watch?v=mnwvhjpmak4|254;http://www.youtube.com/watch?v=Jbcqput1odQ;http://www.youtube.com/watch?v=4IDl4yaI7KA;http://www.youtube.com/watch?v=yDZ1IeZIIpI|255;http://www.youtube.com/watch?v=4zzPA-zabz8;http://www.youtube.com/watch?v=xVpyeiK_oJ4;http://www.youtube.com/watch?v=qsxL7UOwMbA|256;http://www.youtube.com/watch?v=qYA_JIBFxtA;http://www.youtube.com/watch?v=P66B9suca5I;http://www.youtube.com/watch?v=I13nchGcrRg|257;http://www.youtube.com/watch?v=ZsucDa4tccE;http://www.youtube.com/watch?v=PJf8O7pro9E;http://www.youtube.com/watch?v=JPM_eaLRQ90|258;http://www.youtube.com/watch?v=y0e7izj3It0;http://www.youtube.com/watch?v=qXMP0wUVFxU;http://www.youtube.com/watch?v=LwOhngVZLeI|258;http://www.youtube.com/watch?v=XuoE6XGHM1s;http://www.youtube.com/watch?v=_EupSynTB8Q;http://www.youtube.com/watch?v=ZRNRhpDV5U8|259;http://www.youtube.com/watch?v=T7f4ZakX3NU;http://www.youtube.com/watch?v=QMUnS1qGywg;http://www.youtube.com/watch?v=5bkjOs1p4yc|260;http://www.youtube.com/watch?v=YEl2aTLc5Sg;http://www.youtube.com/watch?v=3YSep7fyUmY;http://www.youtube.com/watch?v=uJFpzhmKbHc|259;phimsoc.y/4XoPNDQcjgs|260;phimsoc.y/jyjRgyllqUo|260;phimsoc.y/x7QTZFtrTfo|261;phimsoc.y/DEQsscLdYg4|261;http://www.youtube.com/watch?v=iv5e8JsPVXA;http://www.youtube.com/watch?v=eMMUk6nDO9U;http://www.youtube.com/watch?v=Hu6nHKKTHtA|262;http://www.youtube.com/watch?v=_tdRyeOe-gk;http://www.youtube.com/watch?v=O91xLMm-Sts;http://www.youtube.com/watch?v=ZeMVhe3ddzY|262;phimsoc.y/PnJ7hEdfRp4|262;phimsoc.y/p0evfHHOHfs|263;phimsoc.y/TzF1F8fffFI|263;http://www.youtube.com/watch?v=NVzedK7hV5Y;http://www.youtube.com/watch?v=BR9fjJokPvs;http://www.youtube.com/watch?v=If_uGrTAKYQ|264;http://www.youtube.com/watch?v=hkBUIMwZm-w;http://www.youtube.com/watch?v=9zJZEMY5egQ;http://www.youtube.com/watch?v=N_aDdHXwqc8|264;phimsoc.y/4rmkpQORG84|265;phimsoc.y/9KfxkDmy0cU|265;http://www.youtube.com/watch?v=jrk0d0FgaSs;http://www.youtube.com/watch?v=TXXgGnRgrDM;http://www.youtube.com/watch?v=MzrBqKRTkmw|266;http://www.youtube.com/watch?v=FvoE6gKu__U;http://www.youtube.com/watch?v=5J6ydgK5KFc;http://www.youtube.com/watch?v=9GmfkQ6BqZs|267;http://www.youtube.com/watch?v=OanX_KnH5Ic;http://www.youtube.com/watch?v=4cUuwvOgtp4;http://www.youtube.com/watch?v=Dv0EskM2WT8|268;http://www.youtube.com/watch?v=rNESfIFJuiA;http://www.youtube.com/watch?v=2kbie-RZmP4;http://www.youtube.com/watch?v=KDDl-sH9RL8|266;phimsoc.y/ElHc8m5IZFo|267;phimsoc.y/nb8Rp16y4GE|268;phimsoc.y/YJPZlLALhzg|269;http://www.youtube.com/watch?v=XoJsYFa0Gl8;http://www.youtube.com/watch?v=GDoWVWVAcS4;http://www.youtube.com/watch?v=Fg0MD9gEEF8|270;http://www.youtube.com/watch?v=pjwnw2vk9oY;http://www.youtube.com/watch?v=xvUh2UGKdTE;http://www.youtube.com/watch?v=OmW2Vj04UZQ|271;http://www.youtube.com/watch?v=sYPPpR0V9T8;http://www.youtube.com/watch?v=2hwxwvtymoI;http://www.youtube.com/watch?v=b5xQYa7b2Jk|272;http://www.youtube.com/watch?v=q_4UKLR5wsE;http://www.youtube.com/watch?v=UEVPX-mkPXA;http://www.youtube.com/watch?v=xO7L9qUbZmk|270;phimsoc.y/xMsCE_quK_0|271;phimsoc.y/a8Vikn_bGbI|273;http://www.youtube.com/watch?v=kBLANMWZqkI;http://www.youtube.com/watch?v=hmdic04ql1Y;http://www.youtube.com/watch?v=H07yI7gboTI|272;phimsoc.y/dRmiUS6-iPk|274;http://www.youtube.com/watch?v=EfXQPteJXDc;http://www.youtube.com/watch?v=WWP_MolVLGs;http://www.youtube.com/watch?v=9m3bcTkg_lQ|275;http://www.youtube.com/watch?v=93IPa9s5qUQ;http://www.youtube.com/watch?v=jrhN-0F3yX4;http://www.youtube.com/watch?v=RjgwVdlJB4Q|276;http://www.youtube.com/watch?v=OUIycxMtnnM;http://www.youtube.com/watch?v=M9TJ3VMqk3A;http://www.youtube.com/watch?v=rgidLks1N7k|273;phimsoc.y/MfFBdjhY8DU|274;phimsoc.y/3Wp_gbjCUzk|275;phimsoc.y/_VZPPCdRWPY|276;phimsoc.y/gfYK60bshe0|277;phimsoc.y/gRadCiLEoig|277;http://www.youtube.com/watch?v=lWFNqQFCRmw;http://www.youtube.com/watch?v=aqUS3jV4ZSY;http://www.youtube.com/watch?v=z74gcDvZcdc|278;http://www.youtube.com/watch?v=JtW60FA_hc8;http://www.youtube.com/watch?v=WrEhLjWCuTg;http://www.youtube.com/watch?v=gptV_OZqVMY|279;http://www.youtube.com/watch?v=hMh2nu-emu0;http://www.youtube.com/watch?v=HMooD9jZvQk;http://www.youtube.com/watch?v=Jhe2CnPebeQ|280;http://www.youtube.com/watch?v=kJBLPIJaq-E;http://www.youtube.com/watch?v=I1NgO_AKXzE;http://www.youtube.com/watch?v=1zl-dJZB8oM|278;phimsoc.y/wUX-83I6j-w|279;phimsoc.y/7HHz7dxsaEw|280;phimsoc.y/8hdmetMejUU|281;phimsoc.y/YFGepg_7roE|281;http://www.youtube.com/watch?v=iMf7l9u4Mvc;http://www.youtube.com/watch?v=NgfSGnl_9KQ;http://www.youtube.com/watch?v=fns9x0_MSAI|282;http://www.youtube.com/watch?v=YV-obLp06WI;http://www.youtube.com/watch?v=xAxaP_OhDnQ;http://www.youtube.com/watch?v=IvzK7ty7BB8|[/id]