Phim Bộ Hàn Quốc
Tên Phim: Truyền Thuyết Jumong
Giám đốc/Đạo diễn: Đang Cập Nhật
Diễn viên: Song Il Gook,Han Hye Jin,Kim Seung Soo,
Quốc gia: Hàn Quốc
Năm phát hành: 2006
Thể loại: Phim Cổ Trang, Phim Bộ hàn quốc, Phim Võ Thuật, Truyền Hình
Thời lượng: Full 160 Tập
Đánh giá: ♥♥♥♥♥

Thông Tin Phim: Kể về thế cuộc gian khổ của chàng hoàng tử Jumong, tức Đông Minh Thánh Vương Cao Chu Mông, vị vua và cũng là anh hùng dân tộc của giang san Triều Tiên đã chiến đấu với hàng ngàn quân giặc để lập nên giang sơn Cao Câu Ly (Kokorea) một thời lừng lẫy.
Phim Bộ Cổ Trang
phim bộ võ thuật
 Phim Truyền Thuyết Jumong
[id]1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EpGHj7LX2Tf3kdcW7KY4ZdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/o1XD2ac3bkGMB97riuSqINMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Vc5y1N9g-BlBvq6uyvCP49MTjNZETYmyPJy0liipFm0|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/njYHURIGiQOaYT--jSs3pNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CxA9jL5eClK-Teg95fUdINMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/81IhEJ84J3kkwBhSqIko19MTjNZETYmyPJy0liipFm0|1;http://www.dailymotion.com/video/x29zt3_ttjm-01-new-chunk-1_people|2;http://www.dailymotion.com/video/x29zt2_ttjm-01-new-chunk-2_people|3;http://www.dailymotion.com/video/x29zsc_ttjm-01-new-chunk-3_people|4;http://www.dailymotion.com/video/x2a04k_ttjm-02-new-chunk-1_people|5;http://www.dailymotion.com/video/x2a03k_ttjm-02-new-chunk-2_people|6;http://www.dailymotion.com/video/x2a04h_ttjm-02-new-chunk-3_people|7;http://www.dailymotion.com/video/x2a0fa_ttjm-03-new-chunk-1_people|8;http://www.dailymotion.com/video/x2a0fd_ttjm-03-new-chunk-2_people|9;http://www.dailymotion.com/video/x2a0f8_ttjm-03-new-chunk-3_people|10;http://www.dailymotion.com/video/x2a6nk_ttjm-04-new-chunk-1_people|11;http://www.dailymotion.com/video/x2a6nl_ttjm-04-new-chunk-2_people|12;http://www.dailymotion.com/video/x2a6nm_ttjm-04-new-chunk-3_people|13;http://www.dailymotion.com/video/x2a6t0_ttjm-05-new-chunk-1_people|14;http://www.dailymotion.com/video/x2a6t3_ttjm-05-new-chunk-2_people|15;http://www.dailymotion.com/video/x2a709_ttjm-06-new-chunk-1_people|16;http://www.dailymotion.com/video/x2a700_ttjm-06-new-chunk-2_webcam|17;http://www.dailymotion.com/video/x2a703_ttjm-06-new-chunk-3_people|18;http://www.dailymotion.com/video/x2a784_ttjm-07-new-chunk-1_people|19;http://www.dailymotion.com/video/x2a78f_ttjm-07-new-chunk-2_people|20;http://www.dailymotion.com/video/x2a78c_ttjm-07-new-chunk-3_people|21;http://www.dailymotion.com/video/x2a7ih_ttjm-08-new-chunk-1_people|22;http://www.dailymotion.com/video/x2a7ix_ttjm-08-new-chunk-2_people|23;http://www.dailymotion.com/video/x2a7iw_ttjm-08-new-chunk-3_people|24;http://www.dailymotion.com/video/x2dfp2_ttjm-09-new-chunk-1_news|25;http://www.dailymotion.com/video/x2dfpn_ttjm-09-new-chunk-2_people|26;http://www.dailymotion.com/video/x2dfpx_ttjm-09-new-chunk-3_people|27;http://www.dailymotion.com/video/x2dg3j_ttjm-10-new-chunk-1_people|28;http://www.dailymotion.com/video/x2dg3o_ttjm-10-new-chunk-2_people|29;http://www.dailymotion.com/video/x2dg3p_ttjm-10-new-chunk-3_people|30;http://www.dailymotion.com/video/x2dgk1_ttjm-11-new-chunk-1_people|31;http://www.dailymotion.com/video/x2dgic_ttjm-11-new-chunk-2_people|32;http://www.dailymotion.com/video/x2dgk8_ttjm-11-new-chunk-3_people|33;http://www.dailymotion.com/video/x2dgz0_ttjm-12-new-chunk-1_people|34;http://www.dailymotion.com/video/x2dgz5_ttjm-12-new-chunk-2_people|35;http://www.dailymotion.com/video/x2dgxt_ttjm-12-new-chunk-3_people|36;http://www.dailymotion.com/video/x2dhdn_ttjm-13-new-chunk-1_people|37;http://www.dailymotion.com/video/x2dhdg_ttjm-13-new-chunk-2_people|38;http://www.dailymotion.com/video/x2dhdr_ttjm-13-new-chunk-3_people|39;http://www.dailymotion.com/video/x2dpvo_ttjm-14-new-chunk-1_people|40;http://www.dailymotion.com/video/x2dpu3_ttjm-14-new-chunk-2_people|41;http://www.dailymotion.com/video/x2dps1_ttjm-14-new-chunk-3_people|42;http://www.dailymotion.com/video/x2dspi_ttjm-15-new-chunk-1_people|43;http://www.dailymotion.com/video/x2dspf_ttjm-15-new-chunk-2_people|44;http://www.dailymotion.com/video/x2dspd_ttjm-15-new-chunk-3_people|45;http://www.dailymotion.com/video/x2dqic_ttjm-16-new-chunk-1_people|46;http://www.dailymotion.com/video/x2dqim_ttjm-16-new-chunk-2_people|47;http://www.dailymotion.com/video/x2dqik_ttjm-16-new-chunk-3_people|48;http://www.dailymotion.com/video/x2dqqm_ttjm-17-new-chunk-1_people|49;http://www.dailymotion.com/video/x2dqr3_ttjm-17-new-chunk-2_people|50;http://www.dailymotion.com/video/x2dqqo_ttjm-17-new-chunk-3_people|51;http://www.dailymotion.com/video/x2dt1d_ttjm-18-new-chunk-1_people|52;http://www.dailymotion.com/video/x2dt1r_ttjm-18-new-chunk-2_people|53;http://www.dailymotion.com/video/x2dt1h_ttjm-18-new-chunk-3_people|54;http://www.dailymotion.com/video/x2dtee_ttjm-19-new-chunk-1_people|55;http://www.dailymotion.com/video/x2dte0_ttjm-19-new-chunk-2_people|56;http://www.dailymotion.com/video/x2dte7_ttjm-19-new-chunk-3_people|57;http://www.dailymotion.com/video/x2dtto_ttjm-20-new-chunk-1_people|58;http://www.dailymotion.com/video/x2dttk_ttjm-20-new-chunk-2_people|59;http://www.dailymotion.com/video/x2dttu_ttjm-20-new-chunk-3_people|60;http://www.dailymotion.com/video/x2du6w_ttjm-21-new-chunk-1_people|61;http://www.dailymotion.com/video/x2du6z_ttjm-21-new-chunk-2_people|62;http://www.dailymotion.com/video/x2du6s_ttjm-21-new-chunk-3_people|63;http://www.dailymotion.com/video/x2dulz_ttjm-22-new-chunk-1_people|64;http://www.dailymotion.com/video/x2dumj_ttjm-22-new-chunk-2_people|65;http://www.dailymotion.com/video/x2dump_ttjm-22-new-chunk-3_people|66;http://www.dailymotion.com/video/x2duy1_ttjm-23-new-chunk-1_people|67;http://www.dailymotion.com/video/x2duyc_ttjm-23-new-chunk-2_people|68;http://www.dailymotion.com/video/x2duyb_ttjm-23-new-chunk-3_people|69;http://www.dailymotion.com/video/x2dv9x_ttjm-24-new-chunk-1_people|70;http://www.dailymotion.com/video/x2dv9n_ttjm-24-new-chunk-2_people|71;http://www.dailymotion.com/video/x2dv9t_ttjm-24-new-chunk-3_people|72;http://www.dailymotion.com/video/x2huv8_thegioifilm-tv-ttjm-25-1_news|73;http://www.dailymotion.com/video/x2huvj_thegioifilm-tv-ttjm-25-2_news|74;http://www.dailymotion.com/video/x2huvl_thegioifilm-tv-ttjm-25-3_news|75;http://www.dailymotion.com/video/x2huvr_thegioifilm-tv-ttjm-26-1_news|76;http://www.dailymotion.com/video/x2huvv_thegioifilm-tv-ttjm-26-2_news|77;http://www.dailymotion.com/video/x2huy7_thegioifilm-tv-ttjm-26-3_news|78;http://www.dailymotion.com/video/x2huy5_thegioifilm-tv-ttjm-27-1_news|79;http://www.dailymotion.com/video/x2huyc_thegioifilm-tv-ttjm-27-2_news|80;http://www.dailymotion.com/video/x2huyh_thegioifilm-tv-ttjm-27-3_news|82;http://www.dailymotion.com/video/x2o9mi_thegioifilm-tv-ttjm-41-chunk-3_news|83;http://www.dailymotion.com/video/x2o9mj_thegioifilm-tv-ttjm-42-chunk-1_news|84;http://www.dailymotion.com/video/x2o9mo_thegioifilm-tv-ttjm-42-chunk-2_news|85;http://www.dailymotion.com/video/x2o9mr_thegioifilm-tv-ttjm-42-chunk-3_news|121;http://www.dailymotion.com/video/x2huz6_thegioifilm-tv-ttjm-28-1_news|122;http://www.dailymotion.com/video/x2huza_thegioifilm-tv-ttjm-28-2_news|123;http://www.dailymotion.com/video/x2hv1a_thegioifilm-tv-ttjm-28-3_news|124;http://www.dailymotion.com/video/x2hv28_thegioifilm-tv-ttjm-29-1_news|125;http://www.dailymotion.com/video/x2hv2e_thegioifilm-tv-ttjm-29-2_news|126;http://www.dailymotion.com/video/x2hv2k_thegioifilm-tv-ttjm-29-3_news|127;http://www.dailymotion.com/video/x2hv27_thegioifilm-tv-ttjm-30-1_news|128;http://www.dailymotion.com/video/x2hv5p_thegioifilm-tv-ttjm-30-2_news|129;http://www.dailymotion.com/video/x2hv4v_thegioifilm-tv-ttjm-30-3_news|130;http://www.dailymotion.com/video/x2hv5w_thegioifilm-tv-ttjm-31-1_news|131;http://www.dailymotion.com/video/x2hv60_thegioifilm-tv-ttjm-31-2_news|132;http://www.dailymotion.com/video/x2hv61_thegioifilm-tv-ttjm-31-3_news|133;http://www.dailymotion.com/video/x2hvcv_thegioifilm-tv-ttjm-32-1_news|134;http://www.dailymotion.com/video/x2hvd3_thegioifilm-tv-ttjm-32-2_news|135;http://www.dailymotion.com/video/x2hvd5_thegioifilm-tv-ttjm-32-3_news|136;http://www.dailymotion.com/video/x2o9im_thegioifilm-tv-ttjm-33-chunk-1_news|137;http://www.dailymotion.com/video/x2o9is_thegioifilm-tv-ttjm-33-chunk-2_news|138;http://www.dailymotion.com/video/x2o9it_thegioifilm-tv-ttjm-33-chunk-3_news|139;http://www.dailymotion.com/video/x2o9j1_thegioifilm-tv-ttjm-34-chunk-1_news|140;http://www.dailymotion.com/video/x2o9j2_thegioifilm-tv-ttjm-34-chunk-2_news|141;http://www.dailymotion.com/video/x2o9j7_thegioifilm-tv-ttjm-34-chunk-3_news|142;http://www.dailymotion.com/video/x2o9jh_thegioifilm-tv-ttjm-35-chunk-1_news|143;http://www.dailymotion.com/video/x2o9jj_thegioifilm-tv-ttjm-35-chunk-2_news|144;http://www.dailymotion.com/video/x2o9jp_thegioifilm-tv-ttjm-35-chunk-3_news|145;http://www.dailymotion.com/video/x2o9ka_thegioifilm-tv-ttjm-36-chunk-1_news|146;http://www.dailymotion.com/video/x2o9kc_thegioifilm-tv-ttjm-36-chunk-2_news|147;http://www.dailymotion.com/video/x2o9ki_thegioifilm-tv-ttjm-36-chunk-3_news|148;http://www.dailymotion.com/video/x2o9kr_thegioifilm-tv-ttjm-37-chunk-1_news|149;http://www.dailymotion.com/video/x2o9kx_thegioifilm-tv-ttjm-37-chunk-2_news|150;http://www.dailymotion.com/video/x2o9kz_thegioifilm-tv-ttjm-37-chunk-3_news|151;http://www.dailymotion.com/video/x2o9l6_thegioifilm-tv-ttjm-38-chunk-1_news|152;http://www.dailymotion.com/video/x2o9lb_thegioifilm-tv-ttjm-38-chunk-2_news|153;http://www.dailymotion.com/video/x2o9la_thegioifilm-tv-ttjm-38-chunk-3_news|154;http://www.dailymotion.com/video/x2o9ll_thegioifilm-tv-ttjm-39-chunk-1_news|155;http://www.dailymotion.com/video/x2o9ls_thegioifilm-tv-ttjm-39-chunk-2_news|156;http://www.dailymotion.com/video/x2o9lv_thegioifilm-tv-ttjm-39-chunk-3_news|157;http://www.dailymotion.com/video/x2o9lx_thegioifilm-tv-ttjm-40-chunk-1_news|158;http://www.dailymotion.com/video/x2o9m2_thegioifilm-tv-ttjm-40-chunk-2_news|159;http://www.dailymotion.com/video/x2o9m7_thegioifilm-tv-ttjm-40-chunk-3_news|160-End;http://www.dailymotion.com/video/x2o9mb_thegioifilm-tv-ttjm-41-chunk-1_news|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2bDURyhuzpoHr6XGyvszXDrGgvl9nu3FBt4ZsnJP0z8|[\id]