Phim Bộ TVB
Tên Phim: Sóng Gió Hậu Cung | Phim Bộ TVB
Giám đốc/Đạo diễn: Trịnh Hiểu Long
Diễn viên: Lưu Tuyết Hoa, Lý Đông Học, Thiếu Phân, Tôn Lệ, Trần Kiến Bân, Trương Hiểu Long, Trương Phàm, Tưởng Hân
Quốc gia: Trung Quốc
Năm phát hành: 2012
Thể loại: Phim Dã Sử-Cổ Trang, Phim Võ Thuật
Thời lượng: 76 Tập
Đánh giá: ♥♥♥♥♥

Thông Tin Phim: Phim Sóng Gió Hậu Cung - Trọn Bộ Là Câu chuyện về những triều đại của Trung Quốc cũng như là những truyền thuyết về những triều đại này gần như đã được người dân trung quốc thiêu dệt thành những câu chuyện gần như là chẳng thể tin được trong chốn hậu cung ngày xưa . Nơi đây còn là ẩn số của sao nhiêu nhà nghiên cứu , Phim nói về đề tài tranh giành quyền ân sủng của vua chúa nơi hậu cung của các mỹ nữ, thê thiếp của vua chúa ngày xưa.
Phim bộ truyền hình
Phim sóng gió hậu cung
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=eykbmJad2Qw|2;http://www.youtube.com/watch?v=nR2mfTKAv3A|3;http://www.youtube.com/watch?v=uQaq5W_m5b4|4;http://www.youtube.com/watch?v=6Sa4IvTVSB8|5;http://www.youtube.com/watch?v=gwv6dCgEcm4|6;http://www.youtube.com/watch?v=QR9qQbfMnPw|7;http://www.youtube.com/watch?v=IcuX1UeaKY0|8;http://www.youtube.com/watch?v=kqwWM1JaeNw|9;http://www.youtube.com/watch?v=oyt0FSeKiYc|10;http://www.youtube.com/watch?v=uEeFFaK9JcE|11;http://www.youtube.com/watch?v=9xmq9PCFarA|12;http://www.youtube.com/watch?v=667hfrVX884|13;http://www.youtube.com/watch?v=d0xUyGscFRI|14;http://www.youtube.com/watch?v=RWSkMqmxXt|15;http://www.youtube.com/watch?v=hQ1z_PvNIFk|16;http://www.youtube.com/watch?v=Vw9c68FSxmw|17;http://www.youtube.com/watch?v=w2yizk3BN1U|18;http://www.youtube.com/watch?v=T0eVvV-Bu68|18;http://www.youtube.com/watch?v=T0eVvV-Bu68|19;http://www.youtube.com/watch?v=OvXs2t_7a6Q|20;http://www.youtube.com/watch?v=AFUVI8G7dkU|21;http://www.youtube.com/watch?v=zFitn-s0w-A|22;http://www.youtube.com/watch?v=e934Ec3RiEU|23;http://www.youtube.com/watch?v=glt4rJnJrGM|24;http://www.youtube.com/watch?v=5ZUBy5BP8dI|25;http://www.youtube.com/watch?v=1uqyr11ow04|25;http://www.youtube.com/watch?v=1uqyr11ow04|26;http://www.youtube.com/watch?v=1uqyr11ow04|27;http://www.youtube.com/watch?v=mAKcawQ2PLA|28;http://www.youtube.com/watch?v=beakJL5_jiA|29;http://www.youtube.com/watch?v=um7Ns8c17f8|30;http://www.youtube.com/watch?v=ZaYyivY8dzM|31;http://www.youtube.com/watch?v=SPFdEi7aRis|32;http://www.youtube.com/watch?v=h_SxqweqNS0|33;http://www.youtube.com/watch?v=Qqh5ALMrHNU|34;http://www.youtube.com/watch?v=uwCKsv485Sc|35;http://www.youtube.com/watch?v=cehP-J6cYRM|36;http://www.youtube.com/watch?v=KKD09iXcWJ8|37;http://www.youtube.com/watch?v=0r5EqISUrC4|38;http://www.youtube.com/watch?v=BY_F0IniJvk|39;http://www.youtube.com/watch?v=A1iBXKky7r0|40;http://www.youtube.com/watch?v=64TSFUk9YVg|41;http://www.youtube.com/watch?v=K2C44Mph4iY|42;http://www.youtube.com/watch?v=bPV6zatdFhU|43;http://www.youtube.com/watch?v=SOkz-YRwj2s|44;http://www.youtube.com/watch?v=Soc2UwvOrA0|45;http://www.youtube.com/watch?v=9FPcwt4Okpo|46;http://www.youtube.com/watch?v=jHN6rkcy04A|47;http://www.youtube.com/watch?v=aCVqKrhmnHs|48;http://www.youtube.com/watch?v=C6dftBbf2tI|49;http://www.youtube.com/watch?v=AwtOuiNCJ1o|50;http://www.youtube.com/watch?v=vaUF0MNEPfU|51;http://www.youtube.com/watch?v=zfkTJSVPz9U|52;http://www.youtube.com/watch?v=zjD349QRmuE|53;http://www.youtube.com/watch?v=QGWK7LaFBkk|54;http://www.youtube.com/watch?v=NEIduAtlkLQ|55;http://www.youtube.com/watch?v=Bey8I5J_Kgo|56;http://www.youtube.com/watch?v=JImXb0_xpFE|57;http://www.youtube.com/watch?v=NVOZqQ0b81E|58;http://www.youtube.com/watch?v=M3LX1AYueFE|59;http://www.youtube.com/watch?v=uB3CzPihGvc|60;http://www.youtube.com/watch?v=0w4FEBqvxhs|61;http://www.youtube.com/watch?v=ftyFROKzyjo|62;http://www.youtube.com/watch?v=rcwd7kiCytE|63;http://www.youtube.com/watch?v=IyAhnVL3-_M|64;http://www.youtube.com/watch?v=5kr0WRN7BZ8|65;http://www.youtube.com/watch?v=rYFaB1kRWqQ|66;http://www.youtube.com/watch?v=V47-Q7NufUo|67;http://www.youtube.com/watch?v=QHsTNY2_dpc|68;http://www.youtube.com/watch?v=PmdBpdZ8jqM|69;http://www.youtube.com/watch?v=SHBn_lv3QIs|70;http://www.youtube.com/watch?v=uek_f1YXc-k|71;http://www.youtube.com/watch?v=RlKg598Wx94|72;http://www.youtube.com/watch?v=4ewrylbiZzA|73;http://www.youtube.com/watch?v=3Vv0xMHkPIU|74;http://www.youtube.com/watch?v=QxnSjI-GYBM|75;http://www.youtube.com/watch?v=Y4fn7aWlO0s|76-End;http://www.youtube.com/watch?v=K8U-Hl90mlI|[/id]