phim truyền hình
Tên Phim: Nàng Dâu Hiếu Thảo - TodayTV
Giám đốc/Đạo diễn: Đang Cập Nhật
Diễn viên: Âm Dịch Đồng, Du Tiểu Phàm, Lưu Phương, Lý Hân, Quách ...và nhiều DV khác
Quốc gia: Trung Quốc
Năm phát hành: 2012
Thể loại: Phim tình cảm, Phim bộ trung quốc, phim truyền hình
Thời lượng: 45 Tập
Đánh giá: 9,3 Điểm (154 Lượt )

Thông Tin Phim Nàng Dâu Hiếu Thảo ToDayTV là bộ phim Trung Quốc kể về một nàng dâu luôn hiếu hạnh với bố mẹ chồng và gia đình chồng, cuộc sống mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng cô vẫn luôn hoàn thành tốt và đảm nhận công việc bếp nước, miếng cơm manh áo cho gia đình. Cuộc sống đầy rẫy nhưng khó khăn, không như mấy nàng dâu khác có cuộc sống ăn sung mặc đẹp. [id]Nàng Dâu Hiếu Thảo tập 1A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/M6hFGxm80bymjWgm9GRLlvBYvaNAmPO1s4frv8xcduo?feat=directlink|1B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fw0StkwuJkzQ7OWHHUbwc_BYvaNAmPO1s4frv8xcduo?feat=directlink|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9XCcLcHg6yHLqyGl1BC38PBYvaNAmPO1s4frv8xcduo?feat=directlink|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/lbZ4rb7eJytl1ka0fbP68fBYvaNAmPO1s4frv8xcduo?feat=directlink|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/U4rmV8jVIUOQOubzYTYWofBYvaNAmPO1s4frv8xcduo?feat=directlink|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/U_iZerUTsya08kURKHLp6vBYvaNAmPO1s4frv8xcduo?feat=directlink|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0Fy62T7o7BOj8d1ZsG4Q__BYvaNAmPO1s4frv8xcduo?feat=directlink|7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XPHzCNDSgvQpZIQBdg1jhvBYvaNAmPO1s4frv8xcduo?feat=directlink|9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/I_Ke64SEVlaEp9EYX4G0s_BYvaNAmPO1s4frv8xcduo?feat=directlink|11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/88BOt3PEduJLLeGRFeyMt6KdllSIOxgE__gT1hGyzxY?feat=directlink|12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SFO0njvMvl1xZY38jjkshmmeDRpCCfIArMh4Fb-E9ks?feat=directlink|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/UiDFlRplQK6MUozpRRUb5PY6XwfgYGyWvcDhCteRg7Y?feat=directlink|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7kOeGvBk9bHjDZJVyc-kAl8FER2IV8LInsVO1VdhaCk?feat=directlink|15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/sPdusbijGChp9nsAcRoMruPRvTP92xrQImWy35r0wHc?feat=directlink|16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tCHLvrQrQNF7xHsUOHnH6PgjSOeWzfvrQ99bX_T6KoM?feat=directlink|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3v6PUCD5vq9Whf4pD02zMusw0x7OGvzy5qvccmQHKn8?feat=directlink|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fdhDGl1A9e5m5Sr3gyscCG0SBg0He2Y9MeBO71PgVpA?feat=directlink|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3MLx78oPq0-EXk1TU9V9FPmAX7-GVItTGHefnPEzi2U?feat=directlink|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dQu1KqDsupFzzFDIgPBNafu4JgjTQQB17KJmbCuvh7Q?feat=directlink|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZUlQ7CQVKCDIsToQOo5xX2Ur3fhkG-QU1hSRNL9nVlQ?feat=directlink|22A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Jx8LNl_CoaIz5zbeDFkFDl920TsP3Cbin0d-5-MoBrE|22B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/T2cBUpboL7tvXD_TwRtgNl920TsP3Cbin0d-5-MoBrE|22C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FgsK9MXJuKz1f-Ke6prQ21920TsP3Cbin0d-5-MoBrE|22D;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cnGX4hRHTAcVv36PuxQ7r1920TsP3Cbin0d-5-MoBrE|23A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/S-B8xPGXC2hvuI_n9kRAllX1rYHVAnqa9zJSqBQFyc8|23B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/lXCDxTnjlJFHBI8qBXm22DAs3cYd9zd0Vg2pbIiIfe8|23C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5NafN_DF0DzwXoz6rqu0kDAs3cYd9zd0Vg2pbIiIfe8|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/UJsEP0vsAZ2bXbA9dGa6QiumgDrAJikNAsqUONxic0A?feat=directlink|25A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ikh-LMNCUnwLuPRJd7KDP3eBnKPEHV1A93CCjWSbqn4|25B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-_jOx1mIC7DiH2oCvWhbX3eBnKPEHV1A93CCjWSbqn4|25C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LbbTbzofJvM3zAf46zI7T3eBnKPEHV1A93CCjWSbqn4|26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Uj28Je4CsJ6yznSD-Dz_V7zFuo6CwPSXkFb5ycoPzSk;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ypr8Jw3Dk0h4segF9vMqhLzFuo6CwPSXkFb5ycoPzSk;https://picasaweb.google.com/lh/photo/K1kN0mc9CyZa3t-lVEHK4LzFuo6CwPSXkFb5ycoPzSk|27A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/APaRdP2S9-0oaivHXCDbOTVW8Ro1jGVmPNmhqNKeERs|27B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nVJJ1Ma3aY9K6mBlv4V_YTVW8Ro1jGVmPNmhqNKeERs|27C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3eQxbpYmQyYHjOGFK9LoVzVW8Ro1jGVmPNmhqNKeERs|28A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LxmGK2LOZE7DQAJPHfM09PTzSzZ9LWuj1i3fpuyWH9g|28B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/atmL_d-I4JWxD0S5pbgh9fTzSzZ9LWuj1i3fpuyWH9g|28C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jPvFpADgvUnBZe7UxITAEvTzSzZ9LWuj1i3fpuyWH9g|29A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wNe63HjDKfi1ZsEEEYiHB188XY4DJQoxfnDd8vap6XQ|29B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mZRWo0NhnvGZrYrblt1cO188XY4DJQoxfnDd8vap6XQ|29C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GSwpq6gHN5q2fT40d_Mi8F88XY4DJQoxfnDd8vap6XQ|30A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/05doS86cRDZVUnxVEcm9tqip_6xRKw815DhLAqW2iBQ|30B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Z0WY9P74MN3rc2cqk-1vUKip_6xRKw815DhLAqW2iBQ|30C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/33MFTJqmmXzyWYpvPI2seKip_6xRKw815DhLAqW2iBQ|31A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IAIwPZa5H98GG6ggZaBMYrZDrNRS7H5ZYNcy7LZmXlw|31B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zYu-kBbE95msgwXNZA4-hrZDrNRS7H5ZYNcy7LZmXlw|31C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7selxH49pL9ewGgWK12VYrZDrNRS7H5ZYNcy7LZmXlw|32A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Bh3vzvQrUjRPM21Qo5DsVQSxAXZn8AYCQXICIxkno1g|32B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yQLF32r_TM6wk3yqcJMr-gSxAXZn8AYCQXICIxkno1g|32C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KZiGsY4mYtL8XOKdBwiCxQSxAXZn8AYCQXICIxkno1g|33A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/85SEaATHQQ2ROeVq0D-PLfPv2S2ldGquuHGrOnWfsHs|33B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JU-bYldwsXnBDv8xg5almPPv2S2ldGquuHGrOnWfsHs|33C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kmddzXMz43sMPAA4cpBSH_Pv2S2ldGquuHGrOnWfsHs|34A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/85SEaATHQQ2ROeVq0D-PLfPv2S2ldGquuHGrOnWfsHs|34B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JU-bYldwsXnBDv8xg5almPPv2S2ldGquuHGrOnWfsHs|34C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kmddzXMz43sMPAA4cpBSH_Pv2S2ldGquuHGrOnWfsHs|35A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DdZZrgZd-9ZEQArldDUyNaUEP_75lUO5NDNgkSDtNf0|35B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KcJ7kga4VjYMIaHGBasVcKUEP_75lUO5NDNgkSDtNf0|35C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uGT2UZLNOEJivkfjDyFjhqUEP_75lUO5NDNgkSDtNf0|36A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tbewzCedhvq7lg1KTEhUDuVi9GWq7sYkEBYzX5qSbGc|36B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2H6iyTSxGcPlt1z3zZ5txuVi9GWq7sYkEBYzX5qSbGc|36C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fSrp80g9XzeNT2GCPxEIYuVi9GWq7sYkEBYzX5qSbGc|37A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZXMXbL1B-KGDXVBm_P5Z9lUGfzj4ElRJ2PosYWL--cM|37B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/r-w33e8uug7nfJME-fnBfVUGfzj4ElRJ2PosYWL--cM|http://www.hay24.org/2013/08/nang-dau-hieu-thao-tap-4545-phim-truyen.html|37C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/085xtB143b7VepdC1U6JfFUGfzj4ElRJ2PosYWL--cM|38A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uzsB1YHcryx5tKHFbTi4jGmdnF4BcshFeykYV1MLrCY|38B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/si0DoAmMlc5M_ENaMlTyN2mdnF4BcshFeykYV1MLrCY|38C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/YkzzmwhwADh8oBNN_HNlbmmdnF4BcshFeykYV1MLrCY|39A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GQ_etrthiB7IUhyA1CUkTwYLkzRAHfRmj5OI1RW-So0|39B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/plWYIx1-Vee4xYyBHqc14QYLkzRAHfRmj5OI1RW-So0|39C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vsMIfoAydlqHNva-OLm5XgYLkzRAHfRmj5OI1RW-So0|40A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/lMuCcOBgDxFbmVhRqoSv_L3rjdjQk2vdm4N1ld2Zg80|40B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6tSQxnwqlzUR-7Xjh_UvtL3rjdjQk2vdm4N1ld2Zg80|40C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ikgneE7SHMMyEHmnVovykL3rjdjQk2vdm4N1ld2Zg80|[/id]