phim bộ
Tên Phim: Ông Vua Truyền Hình
Giám đốc/Đạo diễn: Hong Sung Chang
Diễn viên: Kim Myung Min, Jung Ryeo Won, Choi Si Won,
Quốc gia: Phim Hàn Quốc
Năm phát hành: 2012
Thể loại: Phim Bộ Hàn Quốc, Phim Tình Cảm
Thời lượng: 18 Tập
Thông Tin Phim Ông Vua Truyền Hình khai thác những mẩu chuyện về hàng ngũ sản xuất, biên kịch, diễn viên... trong giới làm phim truyền hình. trạng sư Kim (Kim Myung Min) là người sẵn sàng làm mọi thứ để thành công và sung túc. Chuyện nảy sinh khi ông bắt đầu ký giao kèo dự đồng sinh sản 1 bộ phim truyền hình và có vẻ như ông sinh ra để dự lĩnh vực này. Bên cạnh câu chuyện của ông còn có chuyện của 1 nam diễn viên hàng đầu không chịu ký kết giao kèo cũng như câu chuyện về cô biên kịch trẻ ấp ôm những ước mơ tinh khôi về thế giới tiêu khiển.
Phim Bộ Hàn quốc
Phim Bộ Hàn quốc: Ông Vua Truyền Hình

[id]1A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xs7mrx3lZH1AsTAtiFbVu9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|1B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ouOiOpB1SaJBjgYHP5pHSdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/UZ-pZbtI9bTlWzeuxnntP9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|2A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/E14s-KFBzWmf4Qbh_vTH-9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|2B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wlTnVTHwWpr5acUGaEX7stMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fufEQuOtILCdOctw3YTzPtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JlWxFNMJKNM-CgF0qNG_sNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Qy5oXlu61GEdExk5hC-xWtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/acQ6dT2-x1c_XynVx0xrNdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vE0qpcD2y6a9pe0kI-lpB9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|4B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/w9ExtpCqQdDzzEs0C_ycN9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|4C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0AZHYFL-P-zLzMmO4t-tvtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/E-GZznCoaqbCeRJ2YSTdPdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ezPlLb0IUuP6kcMIDZnE8NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zekeucvfZ3zRHnpyVhm_ZNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/krs2mDIRolq9TmnJIsViidMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dgIcY-fCgJx4qE6tRoVVw9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|6C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/lCkC7pWOvrqSR_IZrGTR-tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WkvLJSL16uADthK9h8JvL9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|7B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/M-4qIvqg1Y_jkymCKxs8dtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1q1HK-MBk7fG70-Xa2ZMWNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|8A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1rB7IY78PcwvnQL3SS3O_9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|8B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6tDg-BhU3jUwk376lNaFHtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|8C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/h40lC0vVZdHWQi1QbWnemdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/v0jvbuRRCI7XqRzyE0T7rNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KtO5JdghX_rR2BB4NXzYbNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/t4ELppUcm2MLAAKL7pB4RNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|10A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/YYR_qPfyTZ8pfzUOvvMamdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|10B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/F0g9hOPMXFQO-c1GtOYHc9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|10C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Z7fFx4iPF9JnT-1jiT5-ENMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nrlgxW7ijVIKBTrrXVxrDtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qC-h1jDfX0BYBva6QiS3zdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Akxy3SZFmYew3VwdrvNs2NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|12A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/H9c9LKlrnrWC75pte0ahe9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|12B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BWGH-8pNK6Ee1koS_zz219MTjNZETYmyPJy0liipFm0|12C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/v6DTFftUN-RTiWXjSwVpStMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3fkuyh5Xn4CD-4507nH3_dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tu1cwMXqlKJwHJ6YrAL7fNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3wPJdjMQ94e--5197mjcxNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|14A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FAvdmQ4xpZ5x_CjeXk4WC9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|14B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oVp1Q9goyIfY0lUNXm4vStMTjNZETYmyPJy0liipFm0|14C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bN_fqd-T83V1mCCQCUYFKdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GRrdT0EcWGWBZ3kQlZhvoNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KcsXVrvahKVNLDXPVyV0KdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9-j11clMrYIFCiM-m2F349MTjNZETYmyPJy0liipFm0|16A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Kj7EZTciXAJtuC-Xw6rqy9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|16B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Kg2LFe9rylNsra8EfVRYT9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|16C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/W_kw41XjAoW0oThg0tMsNtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/33okaF8xhMfvavprCe7bo9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|17B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JyWsi3Zg4LcvgdRoBOW7oNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nfAhNyzabCzuhpPmof_qAdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|18A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XL9navUOexQ9jzSQUXCsFNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|18B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PIkdgVPIWprOLSJ4pL-bJtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|18C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RMPPxS8-y2jQnVke0qQcTNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|[/id]