phim bộ
Tên Phim: Giải Mã Nhân Tâm Phần 2
Giám đốc/Đạo diễn: La Vĩnh Hiền,
Diễn viên: Dương Di,Mông Gia Tuệ,Phương Trung Tín,
Quốc gia: TRung Quốc
Năm phát hành: 2012
Thể loại: Phim Tình cảm, Phim Tâm Lý, Phim TVB, Phim Bộ
Thời lượng: trọn Bộ 25 Tập

Thông Tin Phim Giải Mã Nhân Tâm Phần 2: Sau cái chết của cô vợ Monkey Mạc Mẫn Nhi (Từ Tử San), thầy thuốc tâm lý Cao Lập Nhân (Phương Trung Tín) quyết định từ nhiệm và rời khỏi Hong Kong. Tuy nhiên trước khi anh bước lên tàu bay, Lập Nhận gặp phải 1 vụ án huých can hệ đến 1 sát thủ có vấn đề về
Phim TVB

[id]Giải Mã Nhân Tâm Phần 2 - Tập 1A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/R5Pu1WzEjsw24k55J9AIftMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1Qd20zN96tHe4R-YwMKHMtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fS3B6BFxDmIfD2JRIl_x-tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/phFh11a90SHFkBTuHp3fzdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-RP36SRVpZSfWygVQiLMKtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XS0h9dWloNuqayePuCRELNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bmjLV9Bc-3yYnERxs9013tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Z4sDgQYSqPZD02YDv_LKmdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/z5TdDdMhndx9l-MXMxRe9dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MWVdbpJEC3fixsLfyJ9olNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CzBAcN8vULCF0R3BMINuNdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/S5v9UZqX8_bAMvnhMTqXLNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cDLhWECGo7oIiX2r0P_Kg9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|5B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eG70iKnmn7DDimHdzztF9NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/r-giV4dge01p3RC4VNzPS9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|6A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Dtwt1TOohtxSxL7wRRrRrdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LmovCn1tpxvI042zFN4IA9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|6C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/j6ExeBTVE6MOmxBcn6WF4dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wTnesrWAsMdqCTxgtqJMIdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ac1iJ0vjBh1iZ2_fKrBqoNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/07PeqkffWgXhKYE25G1_8tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|8A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/csJUP1DFGV20PcqYp3EDRtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|8B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/H6Kh6LIci8_qsH_nD_bUKdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|8C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZzEbqFEfrsiMhF3Q3PnOZNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/l6Ou7lTLFinvzpsYC3t1ItMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nL8A3AV43nY8eFvfr7bLCNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-OrFkj7jmxdkbhIJPWADqtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|10A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yVqcuNgTjCH1GwlD6sj7sNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|10B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-_CTccE3dxlkU6d-ttvc1dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|10C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1vRpwIxKScS6Mmxj_TTKhtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qtJDVL56XNAscnymLkYR_NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/iWwdcBuOjYE2hxwd41OQUtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/u9tGrxvfHRxxuGnKWH17ENMTjNZETYmyPJy0liipFm0|12A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xQHSHm3UCxx8sAzxtydfONMTjNZETYmyPJy0liipFm0|12B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HARaKgcaECr00vroJ95EKtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|12C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/W0M39qwBNSanYCAJhurCrtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MVcKoasV5VxCu8XGxVEeV9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|13B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/S_hg6rNjX3WNzNN8ydmT3dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AQNCkDUuGy8oZjXyy7WjDdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|14A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/B_5SAeJmwGx5SoEEFZnSndMTjNZETYmyPJy0liipFm0|14B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7_WyedUNxQg-T61UCJx4CNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|14C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fJbE9bq_YQBcS88m50_RQdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/o6HsnU_Fb5oNMFxuYM7wTNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZNdPtXRRVfyjyaGg5J_3RNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZPJqqEdAJdjm6WFN-zf5SNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|16A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FsM1Subutula7iVRrqjSh9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|16B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eSiaQikStfLUwaLdOOx9kdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|16C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Yj7YwdBtcoHi7gXCeR9ZvNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/k0ed1x73_gkRniTgKWtFVNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0uU3_5ziefmf_U22VknH0tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/YJ_D0Z0LdDa_oxtFHWDl2NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|18A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/otV1bXvQOmLObGX5d9Vub9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|18B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XKUKpMebkVdlIRueCu_AANMTjNZETYmyPJy0liipFm0|18C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/T4Yrr_reiky_cCTlez0jV9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|19A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uAbNnpsPR5RGG9HZgDzMAdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|19B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3IwhZhEb3s0YANXmZ62aTdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|19C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pMiXmkzjfyyr8iLj6T-bXtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|20A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wfttZaaIjdU0pZjUzSZfHtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|20B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/V8gfSZMTmL5wPnD5S10UkNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|20C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZFkc1miKCO8JJtER9Ve7FNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|21A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/shaAm5DcbcgZusq0hZmvzNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|21B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/p10S1kykKCzZRW4WT1vjZNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|21C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uRuod8gKvF8EMzDft-2CDdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|22A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RiBWSaHTGKHIPixNAKM9WNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|22B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kx0syuH3qT0IxBV35xvjltMTjNZETYmyPJy0liipFm0|22C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/YbsatWczTso30BAj7lmvxNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|23A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/f4A2cNJ3FVVMmaMJG5W1q9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|23B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bF7BJDcP6aMirJoXxYHw49MTjNZETYmyPJy0liipFm0|23C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KLgp5dOKHOWLk4C-LGmxJdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|24A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ajzWhzkXM09UGFyAjIZJGdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|24B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ituwvdn_x-kCSPA9OT822dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|24C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rgnZKV6sFyyGtNtBzOTY9dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|25A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5iIxTEJHAmjBsOPtk4K2wdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|25B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AJfV4UwYGSlJ8cAR4f7B29MTjNZETYmyPJy0liipFm0|25C-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/m_otTMsw0WingbZ94KSOedMTjNZETYmyPJy0liipFm0|[/id]