Phim cổ trang
Tên Phim: Phim Long Du Thiên Hạ 
Giám đốc/Đạo diễn: Trương Lạc Quần, Lý Nhạc Đạt,
Diễn viên: Vương Xán, Thẩm Thế Bằng, Chu Minh Tăng, Phương Tử Hiên
Quốc gia: Trung Quốc
Năm phát hành: 2011
Thể loại: Phim Cổ Trang, Phim Kiếm Hiệp
Thời lượng:  Trọn Bô 53 Tập
Đánh giá: 5.8/10 (457 Lượt)
Thông Tin Phim Long Du Thiên Hạ: Tư Mã Ngọc Long sau khi phục quốc, vẫn không quên cữ Thái hậu thất lạc,Ngọc Long đổi tên thành Sở Thiên Hựu,cùng Trung nghĩa hầu Triệu Vũ, hồng nhan tri kỷ Bạch San San, cùng với Đinh Ngũ Vị thông y thuật, lại hay gây cười ,quờ quạng cùng lên đường tầm Thái hậu. Bên cạnh việc tìm Thái hậu, Ngọc Long cùng mọi người triệt những tên tham quan ô lại,gúp nhiều người rửa sạch oan tình,nhờ đó mà thấu hiểu được bách tính dân tình.


[id]Long Du Thiên Hạ Tập 1;http://www.youtube.com/watch?v=JcOb_HdQHG0|Long Du Thiên Hạ Tập 2;http://www.youtube.com/watch?v=ULEFKplPYgU|Long Du Thiên Hạ Tập 3;http://www.youtube.com/watch?v=12PIIy_skqM|Long Du Thiên Hạ Tập 4;http://www.youtube.com/watch?v=RTNS97WAy9o|Long Du Thiên Hạ Tập 5;http://www.youtube.com/watch?v=VgWUM69qTHY|Long Du Thiên Hạ Tập 6;http://www.youtube.com/watch?v=ZbVasGCQp9A|Long Du Thiên Hạ Tập 7;http://www.youtube.com/watch?v=kBDVXI8wxeM|Long Du Thiên Hạ Tập 8;http://www.youtube.com/watch?v=2Cm2XugGXL8|Long Du Thiên Hạ Tập 9;http://www.youtube.com/watch?v=xLQnwHgz8oE|Long Du Thiên Hạ Tập 10;http://www.youtube.com/watch?v=D_fLGgHge_4|Long Du Thiên Hạ Tập 11;http://www.youtube.com/watch?v=GF_DlDigz3w|Long Du Thiên Hạ Tập 12;http://www.youtube.com/watch?v=uMUuUeQXlbQ|Long Du Thiên Hạ Tập 13;http://www.youtube.com/watch?v=-k-_qN5_Ods|Long Du Thiên Hạ Tập 14;http://www.youtube.com/watch?v=_iPPJ8pMlI8|Long Du Thiên Hạ Tập 15;http://www.youtube.com/watch?v=4x3uddpynfI|Long Du Thiên Hạ Tập 16;http://www.youtube.com/watch?v=4KNd8JwmqYk|Long Du Thiên Hạ Tập 17;http://www.youtube.com/watch?v=2uWaN9XRyL4|Long Du Thiên Hạ Tập 18;http://www.youtube.com/watch?v=mNYoX0CGhO8|Long Du Thiên Hạ Tập 19;http://www.youtube.com/watch?v=e7_N0-dG3Yk|Long Du Thiên Hạ Tập 20;http://www.youtube.com/watch?v=UOm3m0jC1JE|Long Du Thiên Hạ Tập 21;http://www.youtube.com/watch?v=osjs42ZypQ4|Long Du Thiên Hạ Tập 22;http://www.youtube.com/watch?v=7aE4MJeezTc|Long Du Thiên Hạ Tập 23;http://www.youtube.com/watch?v=7zaIUQuVgu8|Long Du Thiên Hạ Tập 24;http://www.youtube.com/watch?v=M7i6Ft3oNxc|Long Du Thiên Hạ Tập 25;http://www.youtube.com/watch?v=Mcst3R9wfoU|Long Du Thiên Hạ Tập 26;http://www.youtube.com/watch?v=f-McOqhwkgo|Long Du Thiên Hạ Tập 27;http://www.youtube.com/watch?v=KyUWNtN-Dw0|Long Du Thiên Hạ Tập 28;http://www.youtube.com/watch?v=qnadY7MPJPI|Long Du Thiên Hạ Tập 29;http://www.youtube.com/watch?v=Y_KlEJQInyA|Long Du Thiên Hạ Tập 30;http://www.youtube.com/watch?v=vyWiRV7zHcQ|Long Du Thiên Hạ Tập 31;http://www.youtube.com/watch?v=9e0VU2SbF6U|Long Du Thiên Hạ Tập 32;http://www.youtube.com/watch?v=j3FIxkYxOO8|Long Du Thiên Hạ Tập 33;http://www.youtube.com/watch?v=m9jD6VV_siY|Long Du Thiên Hạ Tập 34;http://www.youtube.com/watch?v=VgwlqwT1STo|Long Du Thiên Hạ Tập 35;http://www.youtube.com/watch?v=K6RzHyYAGss|Long Du Thiên Hạ Tập 36;http://www.youtube.com/watch?v=VCMuu3wG4zs|Long Du Thiên Hạ Tập 37;http://www.youtube.com/watch?v=ZoGz8uDGN1w|Long Du Thiên Hạ Tập 38;http://www.youtube.com/watch?v=2oq7tGy8DR4|Long Du Thiên Hạ Tập 39;http://www.youtube.com/watch?v=1JxG816m468|Long Du Thiên Hạ Tập 40;http://www.youtube.com/watch?v=XK_TMqK57Ls|Long Du Thiên Hạ Tập 41;http://www.youtube.com/watch?v=EWehEWYSTpQ|Long Du Thiên Hạ Tập 42;http://www.youtube.com/watch?v=WJZBPTBfqcg|Long Du Thiên Hạ Tập 43;http://www.youtube.com/watch?v=AJYSp_G8TOk|Long Du Thiên Hạ Tập 44;http://www.youtube.com/watch?v=C_PW-QZWVyA|Long Du Thiên Hạ Tập 45;http://www.youtube.com/watch?v=_OB9AvNo_Uo|Long Du Thiên Hạ Tập 46;http://www.youtube.com/watch?v=dNeI9EHanfA|Long Du Thiên Hạ Tập 47;http://www.youtube.com/watch?v=m4WfbCITk24|Long Du Thiên Hạ Tập 48;http://www.youtube.com/watch?v=aNjuiQIICdM|Long Du Thiên Hạ Tập 49;http://www.youtube.com/watch?v=mYYJ30rJ1Cw|Long Du Thiên Hạ Tập 50;http://www.youtube.com/watch?v=9YB7p_qbX7s|Long Du Thiên Hạ Tập 51;http://www.youtube.com/watch?v=7_n-GgLaftA|Long Du Thiên Hạ Tập 52;http://www.youtube.com/watch?v=HHL_0afr9Zs|Long Du Thiên Hạ Tập 53-End;http://www.youtube.com/watch?v=5Dw2XrQ491Q|[/id]