Phim bộ
Tên Phim: Tình Trung Nhạc Phi - 2013
Giám đốc/Đạo diễn: Đường Quý Lễ
Diễn viên: Huỳnh Hiểu Minh, La Gia Lương, Ngô Tú Ba, Đinh Tử Tuấn, Thiệu Binh
Quốc gia: Trung Quốc
Năm phát hành: 2013
Thể loại: Phim Bộ, Võ Thuật, Trung Quốc, Tâm Lý - Tình Cảm, Chiến Tranh
Thời lượng: 69 Tập
Đánh giá: ♥♥♥♥♥

Thông Tin Phim: Mô tả cuộc đời truyền kỳ của danh tướng Nhạc Phi, từ lúc là một quân sĩ thông thường cho đến khi trở thành thống soái chống quân Kim. Nhạc Phi thiếu thời có cơ duyên từng được thụ giáo các vị danh thần Lưu Cáp, Hàn Tiêu Trụ, Lý Cương, Trương Sở về quân sự; sang hai mươi năm phấn dũng kháng Kim, thân trải trăm trận, cuối cùng bị gian thần bức hại, chết oan ở Phong Ba đình.
phim bộ trung quốc
phim bộ hay
[id]Tập 1;http://www.youtube.com/watch?v=SFWwcaMsbLM|Tập 2;http://www.youtube.com/watch?v=rV2EBBb6rK0|Tập 3;http://www.youtube.com/watch?v=FferG4TKFcM|Tập 4;http://www.youtube.com/watch?v=_O7ZiEZTizE|Tập 5;http://www.youtube.com/watch?v=wX3DZ89INkU|Tập 6;http://www.youtube.com/watch?v=MolQLvaKQAE|Tập 7;http://www.youtube.com/watch?v=m2sxuwKrpAI|Tập 8;http://www.youtube.com/watch?v=HrI9-y54tHs|Tập 9;http://www.youtube.com/watch?v=Iz5mwPUbmFE|Tập 10;http://www.youtube.com/watch?v=6NZ0PYzKI3g|Tập 11;http://www.youtube.com/watch?v=dQV_cxZHxlA|Tập 12;http://www.youtube.com/watch?v=mCp-GtqQINs|Tập 13;http://www.youtube.com/watch?v=jDt0O2Ttidc|Tập 14;http://www.youtube.com/watch?v=OdaNX0ldDD4|Tập 15;http://www.youtube.com/watch?v=_2EyTe_95m4|Tập 16;http://www.youtube.com/watch?v=KUP0-7ERZow|Tập 17;http://www.youtube.com/watch?v=BIPjRuQyxpU|Tập 18;http://www.youtube.com/watch?v=Z4PT_yS4Ka8|Tập 19;http://www.youtube.com/watch?v=ha2QiBgs9Wc|Tập 20;http://www.youtube.com/watch?v=8qWyWrVNA1o|Tập 21;http://www.youtube.com/watch?v=8B0gX5Ny8gw|Tập 22;http://www.youtube.com/watch?v=IrMRhEmHmHk|Tập 23;http://www.youtube.com/watch?v=U8Ii7KgrTzA|Tập 24;http://www.youtube.com/watch?v=cyT7IhKTcNY|Tập 25;http://www.youtube.com/watch?v=rhcpZh_APhY|Tập 26;http://www.youtube.com/watch?v=Ava3VPvxSXQ|Tập 27;http://www.youtube.com/watch?v=XtWW3JsASWs|Tập 28;http://www.youtube.com/watch?v=luvLVZz2-_E|Tập 29;http://www.youtube.com/watch?v=NgPRVOEC71w|Tập 30;http://www.youtube.com/watch?v=9oICjw_BDcQ|Tập 31;http://www.youtube.com/watch?v=ViS2NVX_No8|Tập 32;http://www.youtube.com/watch?v=ZVwsfA2pzjo|Tập 33;http://www.youtube.com/watch?v=5gyZUg1sCDI|Tập 34;http://www.youtube.com/watch?v=YmfoM1Mm38w|Tập 35;http://www.youtube.com/watch?v=7D1UWtj-jd0|Tập 36;http://www.youtube.com/watch?v=8GiLf0YpvhU|Tập 37;http://www.youtube.com/watch?v=y8VPHFTIS28|Tập 38;http://www.youtube.com/watch?v=ReVYN8ghvx4|Tập 39;http://www.youtube.com/watch?v=K-xBtxJAjdM|Tập 40;http://www.youtube.com/watch?v=p-BKOVjHfi8|Tập 41;http://www.youtube.com/watch?v=Zb-vn32jNLs|Tập 42;http://www.youtube.com/watch?v=BeF8Sq62Xvk|Tập 43;http://www.youtube.com/watch?v=WheRtQ1Y3hw|Tập 44;http://www.youtube.com/watch?v=TNG_sf4xLfM|Tập 45;http://www.youtube.com/watch?v=KrOHeDf5kDY|Tập 46;http://www.youtube.com/watch?v=n6HhktWv8MY|Tập 47;http://www.youtube.com/watch?v=Ye8WLwanWtc|Tập 48;http://www.youtube.com/watch?v=8wDrm0lUc2Q|Tập 49;http://www.youtube.com/watch?v=9bRitJByfX8|Tập 50;http://www.youtube.com/watch?v=aXz5zt4z86s|Tập 51;http://www.youtube.com/watch?v=bcgr4VL1UeE|Tập 52;http://www.youtube.com/watch?v=NPpj7QXZHxk|Tập 53;http://www.youtube.com/watch?v=FWSrruWPv7I|Tập 54;http://www.youtube.com/watch?v=MoDDifs2WuE|Tập 55;http://www.youtube.com/watch?v=_E_d0UU6zA8|Tập 56;http://www.youtube.com/watch?v=1PjzxOU6ito|Tập 57;http://www.youtube.com/watch?v=J_DXaqUugDg|Tập 58;http://www.youtube.com/watch?v=2dZCacGn-6s|Tập 59;http://www.youtube.com/watch?v=MU5GFOgRM54|Tập 60;http://www.youtube.com/watch?v=armmvVhm3G4|Tập 61;http://www.youtube.com/watch?v=gcwicEOTNhg|Tập 62;http://www.youtube.com/watch?v=EOCjSZUagWc|Tập 63;http://www.youtube.com/watch?v=L9tTJkHuk3c|Tập 64;http://www.youtube.com/watch?v=5dBH_KfuAoA|Tập 65;http://www.youtube.com/watch?v=Lyvs8kdsdo4|Tập 66;http://www.youtube.com/watch?v=zhhyOzwwkXI|Tập 67;http://www.youtube.com/watch?v=jjX6ps0KZHE|Tập 68;http://www.youtube.com/watch?v=ngldz9g99TY|Tập 69-Cuối;http://www.youtube.com/watch?v=UWSoFht8L_U|Tinh Trung Nhạc Phi tập 1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mzT6Ii2mK_pujk9t47iYg2gUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Fowbm30v7HKY9cgpDZGyOmgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/25mczeCAM6HgqhMoookDSGgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zle4r1DT-mLtUEEE4uAD_GgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nvN-Y7W8vEBP1sl0KM-f5mgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3X4ITR2JUom5Rb8TUaay-GgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oWr1hiOwlWHz1qhANTBWYmgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/30ZZKKJSWJ-ZRpFGXMzHDWgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tPHnrCkqlmu8FU0ImV8YaWgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/V76ZEqjK4ljnaRInXrPDoGgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TbkEC3efVLaOMTfkzheWG2gUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Q-8uPPK1khqe9bwHFGcNQGgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EPjjowNmVutpfbFaZRb9R2gUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mCM5xxbP4E3Q10OvWR7lbGgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4ZSOM2e2nhBRdzV_0QZZT2gUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xSImGUl0_0gjC7b5xA1JV2gUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GKBZ-usLbpVbwD-9t6DskGgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/G0q89lrWR0q8ES2yT2IAI2gUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/efWJLNNE7Dm-t48T-ED9Z2gUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hzzYb0_Uy2H3QYQ9rKNqDmgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/lsUq-KyO3864w1EThMZlJGgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IOo3bw0McBMfH6GpYc-noGgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jonpMw7uzeaQHkCTigdFHGgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cDldn2cA-uWzlPhnWjPRpGgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/H3ZpizNUyJOsCq1Tr71nK2gUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wySRYhc-Tz1Uu3jEeMTiiWgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Wq3R3FmW8m8gUHGQI-dzUGgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/s4F0Z6Po_BCvHu9GO0dP6GgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7YaArKgDTAPKoJBS0dPUimgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XozPulv6kIipFxLH1jK1fmgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DgCPLmfq8XX9dIItztWwj2gUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ke2xJ1QbBbAcgnJj-FMUkWgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 33;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1aaLDGI3PXpBaHED7XxCA2gUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 34;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MR-DUMZY3pAraspa3-ZS_mgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 35;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uY3QCZ7CvF43IrR4g6iEc2gUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 36;https://picasaweb.google.com/lh/photo/L_xspGqKWDu45vcimx1dDmgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 37;https://picasaweb.google.com/lh/photo/reZVwEReUzSrU2FdCvvHdGgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 38;https://picasaweb.google.com/lh/photo/YAvsVj9wogA4pqDTdfxN4WgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 39;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RuzYmOBitHRztzsp7WyDY2gUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 40;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4zZwpoFZoQbKqv7Yz5jlGmgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 41;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0vX2dkZDDKieqpvfYW_elWgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 42;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HtqbJ3WkoNKwcDkwS9IllWgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 43;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AM-uLzVlhWoQ0LUQplStXmgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 44;https://picasaweb.google.com/lh/photo/lovgZhIMllm6imVjKuKsRWgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 45;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HbxcTodV6xdvhtlefY98nGgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 46;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kLQ7ZX3MPHYbUWMjGxiy4mgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 47;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nCZdyrhHQPbKE5ajZ-5QsmgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 48;https://picasaweb.google.com/lh/photo/It_TCrnXN1VcaYBtd48djmgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 49;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7Qh-dGau9Hjy3S3aMo8JVGgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 50;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fmWJbGblL-an7zbCVBYjtGgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 51;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OUTm5JX35JVgURXzhebOJWgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 52;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VNsJ6RlO3s6r6YhOAPAGaWgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 53;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MplyJrdzytpnNKnC6SMrJmgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 54;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WOy4oGlqD7qA-zfxlczxuGgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 55;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LXIekrrOijxjdGUNXJyBjWgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 56;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GwtBPrntdwo38HWEyoWyuWgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 57;https://picasaweb.google.com/lh/photo/c_yjS1iGrqTghbA5xSwNj2gUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 58;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Mcw-HD2if85QP2Cx9mwmg2gUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 59;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GiWgqEsEelxMcXUdYZ8bVmgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 60;https://picasaweb.google.com/lh/photo/UX-wp-H6PW4r8I2hal0UlmgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 61;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4Nj7BmO7944mI7Cnhk4qm2gUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi tập 62;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1pPGXJq0DVtQ6tbIUVjv2mgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi Tập 63;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BexYCeNoeLt3IgNBctncAmgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi Tập 64;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qS5UbagKD5AaDUAp7a168WgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi Tập 65;https://picasaweb.google.com/lh/photo/D_gmaILsfKpuAk4_K-Pb6WgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi Tập 66;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2rtV9k-cbPLEQlYtb7lBzWgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi Tập 67;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pOFP0gtc9ercYZBJbHX6VGgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi Tập 68;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-gozypexP8RGmR1PtuYYQGgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|Tinh Trung Nhạc Phi Tập 69;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Mn0lnQ_H9OnDCQjuCPFyKWgUX4LNIN8jdVVdFHTmUGg|[/id]