Tên phim : 49 days - 49 ngày 2011
Thể loại : Giả tưởng, lãng mạn
Số tập dự kiến: 20/20
Đạo diễn: Jo Young Kwang 
Diễn viên: Lee Yo Won, Jo Hyun Jae, Choi Jung Won, Jung Il Woo, Bae Soo Bin, Nam Gyu Ri .. 

Nội dung: "49 days" kể câu chuyện một cô gái bị tai nạn giao thông hôn mê bất tỉnh. Trong 49 ngày, phải có ba người (ngoài người thân) rơi lệ vì cô, cô mới có thể sống lại. 

Nhân vật[id]1;http://tv.zing.vn/video/49-Days-Tap-1/IWZ9ZODZ.html|2;http://tv.zing.vn/video/49-Days-Tap-2/IWZ9ZOD6.html|3;http://tv.zing.vn/video/49-Days-Tap-3/IWZ9ZOD7.html|4;http://tv.zing.vn/video/49-Days-Tap-4/IWZ9ZOD9.html|5;http://tv.zing.vn/video/49-Days-Tap-5/IWZ9ZOD8.html|6;http://tv.zing.vn/video/49-Days-Tap-6/IWZ9ZODA.html|7;http://tv.zing.vn/video/49-Days-Tap-7/IWZ9ZODB.html|8;http://tv.zing.vn/video/49-Days-Tap-8/IWZ9ZODC.html|9;http://tv.zing.vn/video/49-Days-Tap-9/IWZ9ZODD.html|10;http://tv.zing.vn/video/49-Days-Tap-10/IWZ9ZODE.html|11;http://tv.zing.vn/video/49-Days-Tap-11/IWZ9ZODF.html|12;http://tv.zing.vn/video/49-Days-/IWZ9ZOE0.html|13;http://tv.zing.vn/video/49-Days-Tap-13/IWZ9ZOEI.html|14;http://tv.zing.vn/video/49-Days-Tap-14/IWZ9ZOEW.html|15;http://tv.zing.vn/video/49-Days-Tap-15/IWZ9ZOEO.html|16;http://tv.zing.vn/video/49-Days-Tap-16/IWZ9ZOEU.html|17;http://tv.zing.vn/video/49-Days-Tap-17/IWZ9ZOEZ.html|18;http://tv.zing.vn/video/49-Days-Tap-18/IWZ9ZOE6.html|19;http://tv.zing.vn/video/49-Days-Tap-19/IWZ9ZOE7.html|20-End;http://tv.zing.vn/video/49-Days-Tap-20-End/IWZ9ZOE8.html|[/id]