tuyển tập phim chung tử đơn
Tuyển tập phim chung tử đơn
Chỉ Đạo Sản Xuất: Nhiều đạo diễn
Các Diễn viên chính: Chung tử đơn, Lý liên kiệt, Lưu đức hoa, châu tinh trì
Nhà Nước: phim Trung quốc
Phát Hành: các năm 1984,1990,1985,2001,2013,2014,2012...
Thuộc Thể Loại: phim hành động, phim võ thuật, phim chung tử đơn
Thời Gian: nhiều tập
Chung tử đơn là một diễn viên người Trung Quốc, ngoài ra anh còn là một đạo diễn, nhà chỉ đạo võ thuật và nhà sản xuất điện ảnh
Tuyển tập phim chung tử đơn bao gồm các phim : Hồng Hy Quan, Á Châu Cảnh Sát, Tiêu Diệt Nhân Chứng, Thiết hầu, Thập Nguyệt Vi Thành, Quan Vân Trường , Nộ Hải Uy Long, Ngòi Nổ, Mã Hý Tiểu Tử, Khách Điếm Long Môn, Hoàng Phi Hồng 2, Hiệp Sĩ Thượng Hải, Đặc Cảnh Đồ Long 1, Đặc Cảnh Đồ Long 2, Chiến Lang Truyền Thuyết, Cẩm Y Vệ, Mãi Bên Nhau 2013, Anh Hùng Tô Khất Nhi, Thân Phận Đặc Biệt... và nhiều phim khác do Chung tử đơn hay còn gọi là Chân Tử Đan thủ vai. mời các bạn xem tuyển tập phim chung tử đơn.

[id]Hồng Hy Quan;https://www.youtube.com/watch?v=G77sS-6lj4w|Á Châu Cảnh Sát;https://www.youtube.com/watch?v=m2IZGHTVeyg|Tiêu Diệt Nhân Chứng - 1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-9aWxBbx6VLyyUFu6FMSlXXdoajyaBCl7_tupgo-zUg|F 2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CaK-tDLWfF1-XZNs_VBEuXXdoajyaBCl7_tupgo-zUg|F 3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/iZx5lDrlSm7Dq7fu6s9lHXXdoajyaBCl7_tupgo-zUg|F 4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/y36wpYRNKZfva5RLEUfLpHXdoajyaBCl7_tupgo-zUg|F 5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jmwKiEPWTp5bAqDtQgxv6XXdoajyaBCl7_tupgo-zUg|F 6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kDBV8RySGSkdkMjzWyNHTXXdoajyaBCl7_tupgo-zUg|F 7-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oIEFhl7SD3yRmMyMmJvzwXXdoajyaBCl7_tupgo-zUg|Thiết Hầu Tử 2;https://www.youtube.com/watch?v=P4D8xhXLTtQ|Thập Nguyệt Vi Thành;1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1OKfSJpVpcaf6GR79WIy_9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZiUVFZuuLK1roeDA9MsuedMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1Y0ZK2cr-oZm-N-nOTED0tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-6mwOzMrkCfL76O_MTN4p9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DaFVkQ7LViEYIpsvP-8FD9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|6-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4jxFKoL0HfmQF4Gb1a_YytMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Quan Vân Trường;https://www.youtube.com/watch?v=U-bJTVSRBA4|Nộ Hải Uy Long;https://www.youtube.com/watch?v=LES1zJHt7f0|Ngòi Nổ;https://www.youtube.com/watch?v=2UUNpZftAQQ|Mã Hý Tiểu Tử;https://www.youtube.com/watch?v=xH9gNGBreqw|Khách Điếm Long Môn;https://www.youtube.com/watch?v=i6vOVDP5lVc|Hoàng Phi Hồng 2;https://www.youtube.com/watch?v=R_M0bbHAosk|Hiệp Sĩ Thượng Hải;https://www.youtube.com/watch?v=7g5qhiF9J1M|Đặc Cảnh Đồ Long 1;https://www.youtube.com/watch?v=Ny2h4QjQBiM|Đặc Cảnh Đồ Long 2;https://www.youtube.com/watch?v=mZoYCuBfh50|Chiến Lang Truyền Thuyết;https://www.youtube.com/watch?v=UpIpaurmVMU|Cẩm Y Vệ;https://www.youtube.com/watch?v=aaOJAZ2XnII|Mãi Bên Nhau 2013;https://www.youtube.com/watch?v=CvazdINhPdE|Thân Phận Đặc Biệt;https://picasaweb.google.com/116591941997307640154/Tpdb?authkey=Gv1sRgCKKiivyeoIahnAE#5937592117519244050|[/id]